1. (1-7) Burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiş olan güne, (o günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki, ateşle dolu hendeğe atılanlar (yakılarak) öldürüldü. Onlar (yakanlar) da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-7) Burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiş olan güne, (o günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki, ateşle dolu hendeğe atılanlar (yakılarak) öldürüldü. Onlar (yakanlar) da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (1-7) Burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiş olan güne, (o günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki, ateşle dolu hendeğe atılanlar (yakılarak) öldürüldü. Onlar (yakanlar) da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (1-7) Burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiş olan güne, (o günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki, ateşle dolu hendeğe atılanlar (yakılarak) öldürüldü. Onlar (yakanlar) da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (1-7) Burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiş olan güne, (o günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki, ateşle dolu hendeğe atılanlar (yakılarak) öldürüldü. Onlar (yakanlar) da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (1-7) Burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiş olan güne, (o günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki, ateşle dolu hendeğe atılanlar (yakılarak) öldürüldü. Onlar (yakanlar) da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (1-7) Burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiş olan güne, (o günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki, ateşle dolu hendeğe atılanlar (yakılarak) öldürüldü. Onlar (yakanlar) da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Onlardan, sırf, göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan, azîz ve hamîd olan Allah’a iman ettikleri için intikam aldılar. Oysa ki Allah her şeyi görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Onlardan, sırf, göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan, azîz ve hamîd olan Allah’a iman ettikleri için intikam aldılar. Oysa ki Allah her şeyi görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Şüphesiz inanmış erkeklerle inanmış kadınlara işkence edip sonra tevbe de etmeyenlere cehennem azabı ve (orada) yanma cezası vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İman edip sâlih ameller işleyenlere ise, zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bilin ki O, (kâinat yokken) ilk olarak yaratan, (ölümden sonra tekrar hayatı) geri getirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, çok bağışlayan ve çok sevendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Arş’ın sahibidir, çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Dilediği şeyleri mutlaka yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-18) Orduların, Firavun ve Semûd’un (uğradıkları felâketin) haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-18) Orduların, Firavun ve Semûd’un (uğradıkları felâketin) haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (21-22) Hakikatte o (yalanladıkları, aslı) levh-i mahfuzda bulunan şerefli Kur’an’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (21-22) Hakikatte o (yalanladıkları, aslı) levh-i mahfuzda bulunan şerefli Kur’an’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster