1. Burçları olan göğe andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O vadedilen güne, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şahid olana (görene) ve şahit olunana (görülene). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kahrolsun Ashab-ı Uhdud. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ’Tutuşturucu yakıt dolu o ateş’, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hani kendileri (ateş hendeğinin) çevresinde oturmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve inançlılara yaptıklarını seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlardan, yalnızca ’üstün ve güçlü olan’, öğülen Tanrı’ya inandıklarından dolayı intikam alıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ki O (Tanrı), göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Tanrı, her şeyin üzerinde şahid olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Gerçek şu ki, inançlı (erkek)lerle inançlı (kadın)lara işkence (fitne) uygulayanlar, sonra tevbe etmeyenler; işte onlar için cehennem azabı vardır ve yakıcı azab onlaradır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Şüphesiz inanıp salih amellerde bulunanlara gelince; onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük ’kurtuluş ve mutluluk’ budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Doğrusu, rabbinin ’zorlu yakalayışı’ şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çünkü O, ilkin var eden, (sonra dirilterek) döndürecek olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, çok bağışlayandır çok sevendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Arşın sahibidir; Mecid (pek yüce)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Her dilediğini yapıp gerçekleştirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Orduların haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Firavun ve Semud (ordularının)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hayır, küfredenler (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Tanrı ise, onları arkalarından sarıp kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır; o (Kitap), ’şerefli üstün’ olan bir Kurandır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Levh-i Mahfuz’dadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster