1. Andolsun burçlar a mâlik olan göğe, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. o va’d olunan güne, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. şâhidle meşhûde ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-5) tutuşdurucu (malzeme ile hazırladıkları) o ateş hendeklerin saahibleri gebertilmişdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-5) tutuşdurucu (malzeme ile hazırladıkları) o ateş hendeklerin saahibleri gebertilmişdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O zaman onlar (o ateşin) etrafında oturucu idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar (Allaha) îman edenlere yapacakları (işkenceler) hususunda (hükümdarları nezdinde) şâhidlik edeceklerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar, içlerinden (mü’minlerin) O yegâne gaalib, her hamde lâyık Allaha îman etmelerinden başka (hiçbir şey’i) inkâr etmemişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (O Allah ki) göklerin ve yerin mülk (-ü tasarruf) u Onundur. Allah herşey’e hakkıyle şâhiddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hakıykat, erkek mü’minlerle kadın mü’minleri belâye uğratanlar, sonra da tevbe etmeyenler (yok mu?) onlar için cehennem azâbı vardır, onlar için bir de yangın azâbı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İman edib de güzel güzel amel (ve hareket) edenler (e gelince:) Altlarından ırmaklar akan cennetler de, onlarındır. Büyük kurtuluş (ve seâdet de) budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hakıykat, Rabbinin kıskıvrak tutub yakalayışı pek çetindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çünkü O, ilkin var edenin de, (sonra yeniden diriltib kendisine) döndürecek olanın da ta kendisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, (tevbe’ eden mü’minleri) çok yarlığayan, (dostlarını) çok sevendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Arşın saahibidir. (Zâtinde de, sıfatlarında da) pek yücedir (büyükdür). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ne dilerse hakkıyle yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-18) Sana (Habîbim) o orduların, Firavn ve Semuudun haberi geldi ya. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-18) Sana (Habîbim) o orduların, Firavn ve Semuudun haberi geldi ya. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hayır, o küfredenler (haalâ) tekzîbdedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Halbuki Allah, arkalarından (onları) kuşatıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Daha doğrusu (kâfirlerin tekzîb etdikleri) o (kitâb) çok şerefli bir Kur’andır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ki mahfuuz bir levhadadır (o). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster