1. Düşün büyük burçlarla dolu göğü, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ve (tahayyül et) vaad edilen Günü, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. ve O (her şeye) tanıklık eden ile (O’nun tarafından) tanıklık edileni! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onlar (yalnızca) kendilerini yok ederler, o çukuru hazırlayanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (imana ermiş olanlara karşı) şiddetle yanan ateş (çukurunu)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hani, onlar (keyifle) o (ateşi) seyretmişlerdi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. müminlere ne yaptıklarının bilincinde olarak; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. yalnızca Kudret Sahibi, bütün övgülere layık olan Allah’a inanmalarından dolayı nefret ediyorlardı o müminlerden, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O Allah ki göklerin ve yerin hükümranlığına sahiptir. Allah ki her şeye tanıktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnanan erkekler ile inanan kadınlara işkence edenlere ve sonra hiçbir pişmanlık duymayanlara gelince, onları cehennem azabı beklemektedir; evet, yakıcı azap beklemektedir onları! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Ama,) imana ermiş olup da doğru ve yararlı işler yapanlar, (öteki dünyada) içinden ırmaklar akan bahçeler bulacaklardır; bu, büyük bir kurtuluştur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz, Rabbinin yakalaması son derece çetindir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O’dur (insanı) yoktan var eden ve sonra yeniden hayata getiren. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve yalnız O’dur gerçek bağışlayıcı, sevgide kapsayıcı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. şanlı kudret tahtının sahibi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. dilediği her şeyin mutlak Yapıcısı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Günahkar) orduların kıssasından haberin var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Firavun ve Semud (kavmi)nin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ama, hakikati inkara şartlanmış olanlar onu yalanlamakta ısrar ederler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. halbuki Allah onları, farkında olmadıkları halde, (ilmi ve kudreti ile) kuşatır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yok yok, hayır! Bu (reddettikleri ilahi kelam) şerefli/soylu bir hitabedir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. kaybolmayan bir levha üzerine (işlenmiş (bir hitabe)). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster