1. Andolsun burçlar sahibi gökyüzüne! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Andolsun vaad olunan o güne! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Andolsun şâhitlik yapana ve şâhitlik edilene! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kahrolsun o hendeğin sahipleri! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Tutuşturulmuş o ateşin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hani onlar o ateşin başına oturmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O müminlere kızmalarının sebebi de sadece Azîz ve Hamîd olan Allah’a iman etmeleri idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) O’nundur ve Allah her şeye şâhittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnanmış erkek ve kadınlara fitne yoluyla işkence edip, sonra tevbe etmeyenlere cehennem azabı vardır ve onlar için yangın azabı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İman edip de sâlih ameller işleyenlere ise, altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz ki Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bilin ki O, ilk olarak yaratır ve tekrar eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, çok bağışlayan, çok sevendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Şerefli Arş’ın sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Dilediğini mutlaka yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Orduların haberi sana gelmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Firavun ve Semud ordularının. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hayır! O kâfirler yalanlayıp dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır! O şerefli bir Kur’an’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Levhi mahfuz’dadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster