1. Burçlarla süslü göğe! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Geleceği vâd olunan kıyamet gününe! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şahid ile meşhûda kasem ederim ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-5) Tıpkı kahrolası Ashab-ı uhdud’un, o tutuşturulmuş ateşle dolu hendeği hazırlayanların mel’un oldukları gibi... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-5) Tıpkı kahrolası Ashab-ı uhdud’un, o tutuşturulmuş ateşle dolu hendeği hazırlayanların mel’un oldukları gibi... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Hani onlar ateşin başında oturur, müminlere yaptıklarını acımasızca seyrederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Hani onlar ateşin başında oturur, müminlere yaptıklarını acımasızca seyrederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Onların müminlere bu işkenceyi yapmalarının tek sebebi, müminlerin göklerin ve yerin tek hâkimi, azîz ve hamîd (mutlak galip ve bütün övgülere lâyık) olan Allah’a iman etmeleri idi. Allah her şeye şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Onların müminlere bu işkenceyi yapmalarının tek sebebi, müminlerin göklerin ve yerin tek hâkimi, azîz ve hamîd (mutlak galip ve bütün övgülere lâyık) olan Allah’a iman etmeleri idi. Allah her şeye şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de, sonra tövbe etmeyenler var ya. İşte onlara cehennem azabı var, yangın azabı var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İman edip makbul ve güzel işler yapanlara ise, içinden ırmaklar akan cennetler var. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Senin Rabbinin darbesi çok müthiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O ilkin yaratır, sonra öldürüp tekrar diriltir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O gafurdur (mağfireti boldur), vedûddur (kullarını sever, onlar tarafından da sevilir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O Arş sahibidir, şanı pek yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Dilediği her şeyi yapar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-18) Nitekim o orduların, Firavun ve Semûd milletlerinin başlarına gelenleri mutlaka öğrenmişsindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-18) Nitekim o orduların, Firavun ve Semûd milletlerinin başlarına gelenleri mutlaka öğrenmişsindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Fakat kâfirler yine de dini yalan saymaya devam ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, Allah’ın hükmünden kaçamazlar. Zira Allah, ilmi ve kudretiyle onları, arkalarından kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (21-22) Hayır, hayır! Kur’ân onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir. O, Levh-i Mahfuzda olan pek şerefli bir Kur’ân’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (21-22) Hayır, hayır! Kur’ân onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir. O, Levh-i Mahfuzda olan pek şerefli bir Kur’ân’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster