1. Yemin olsun o burçlarla dolu göğe, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O vaat olunan güne, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Tanıklık edene, tanıklık edilene/seyredene, seyredilene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ki gebertildi o hendekçi grup/o kamçıları hendek gibi iz bırakan herifler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O tutuşturulan ateşin adamları, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar onun başında oturmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve hepsi, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlardan sadece, Azîz ve Hamîd Allah’a iman ettikleri için öç alıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisinindir. Allah her şeye tanıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Şu bir gerçek ki, inanan erkeklerle inanan kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmemiş olanlar için, cehennem azabı vardır. Onlar için yangın azabı da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince onlar için, altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Büyük başarı işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hiç kuşkusuz, Rabbinin yakalayışı/çarpışı çok şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. İlk yaratan da O’dur, tekrar yaratan da O’dur!! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Gafûr O’dur, Vedûd O! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Arşın sahibidir; Mecîd’dir, şanı yüce olandır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İstediğini hemen yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Geldi mi sana orduların haberi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yani Firavun ve Semûd’un? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gerçek şu ki, inkâr edenler bir yalanlama içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah ise onları arkalarından kuşatmış bulunuyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İş onların iddialarının aksinedir! O, çok yüce bir Kur’an’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Korunmuş bir levhada/Levh-i Mahfûz’dadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster