1. Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa hepsi kâinatın gerçek hükümdarı, her noksandan münezzeh, çok güçlü ve hikmet sahibi olan Allah’ı tesbih eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O; ümmiler içinde kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, onları arındırıp temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamberi gönderendir. Oysa onlar, bundan önce gerçekten açıkça bir sapıklık içinde idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Bu Peygamber,) Onlardan henüz kendilerine ulaşıp katılmamış bulunan diğerlerine de (elçi olarak gönderilmiştir); O (Allah), üstün güç sahibi olandır, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bu, Allah’ın dilediğine verdiği lütfüdür. Allah, büyük lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu (gereği gibi) yüklenmemiş olanların durumu, koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ın ayetlerini yalan saymakta olan kavmin durumu pek de kötüdür. Allah, zalim olan bir kavmi hidayete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. De ki: "Ey Yahudi olanlar! Eğer siz, (bütün) insanlardan ayrı olarak yalnızca sizlerin gerçekten Allah’ın velileri olduğunuzu öne sürüyorsanız, eğer doğru sözlüler iseniz o halde ölümü temenni edin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Oysa onlar, ellerinin öne sürdüğü (işler) dolayısıyla bunu hiç bir zaman temenni edemezler. Allah, zalimleri bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. De ki: "Hiç tartışmasız sizin kendisinden kaçmakta bulunduğunuz ölüm, şüphesiz sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra görüleni de görülmeyeni de bilene döndürüleceksiniz. O da size yapmakta olduklarınızı haber verecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı zikretmeye koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Artık namazı kılınca yeryüzünde dağılın, Allah’ın fazlını isteyip arayın ve Allah’ı çokça zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp oraya giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: "Allah’ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster