1. Ha. Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Apaçık Kitab’a andolsun; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Gerçekten biz uyarıcılarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Her hikmetli iş onda (o gecede) ayırt edilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Katımızdan bir emir olarak. Doğrusu biz elçiler gönderenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz (her şeyi hakkıyla) duyan ve bilen O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göklerin, yerin ve bu ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Eğer gerçeği kesin bir şekilde bilebilecek kimselerseniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O’ndan başka ilah yoktur. O öldürür ve diriltir. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hayır, onlar şüphe içinde oynuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Artık sen göğün açık bir duman getireceği günü gözetle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (O duman) insanları bürür. İşte bu acıklı bir azaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ’Rabbimiz! Üzerimizden azabı kaldır, çünkü biz artık iman edenleriz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlar için öğüt almak nerede? Oysa kendilerine açıklayıcı bir peygamber gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. ’(Bu) öğretilmiş bir delidir’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz azabı az bir süre kaldıracağız ama siz yine (küfre) döneceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ancak şiddetli bir yakalama ile yakaladığımız gün elbette biz intikam alırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun, onlardan önce Firavun’un kavmini de imtihan ettik ve onlara şerefli bir peygamber geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ’Allah’ın kullarını bana teslim edin. Gerçekten ben sizin için güvenilir bir elçiyim’ diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. ’Allah’a karşı büyüklenmeyin. Şüphesiz ben size apaçık bir delil getiriyorum’ diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ’Şüphesiz ben sizin beni taşlamanızdan, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz (olan Allah)’a sığındım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Eğer bana iman etmediyseniz, benden uzaklaşın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. ’Bunlar suçlu bir kavimdirler’ diye dua etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. ’O halde kullarımı geceleyin yürüt. Şüphesiz siz takib edileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Denizi sakin bir halde bırak. Şüphesiz onlar boğulacak bir ordudur.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar geride nice bahçeler ve pınarlar bıraktılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Nice) ekinler ve değerli konaklar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve içinde zevk sürdükleri (nice) nimetler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte böyle. Biz onları başka bir topluluğa miras bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlara ne gök ne de yer ağladı. Kendilerine mühlet de verilmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Andolsun ki biz İsrailoğullarını o aşağılayıcı azaptan kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Firavun’dan. Şüphesiz o ölçüyü taşıranlardan bir büyüklenici (zorba) idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Andolsun ki biz onları bir bilgi üzere alemlere üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ve onlara ayetlerden (mucizelerden), her birinde apaçık bir imtihan bulunan şeyler verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Şüphesiz bunlar diyorlar ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. ’İlk ölümümüzden başka bir şey yoktur ve biz yeniden diriltilecek değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Eğer doğru sözlüyseniz bize atalarımızı getirin.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar mı daha hayırlıdırlar yoksa Tubbe’ kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar suçlulardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Biz göğü, yeri ve bu ikisinin arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Biz onları ancak hak üzere yarattık. Ama onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz o ayırım günü onların tümünün buluşma vaktidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O gün dost dosttan bir şey savamaz ve onlara yardım da edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ancak Allah’ın rahmet ettikleri müstesna. Şüphesiz O, güçlüdür, çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Muhakkak ki Zakkum ağacı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Günahkarın yiyeceğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Erimiş maden gibi. Karınlarında kaynar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kaynar suyun kaynaması gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. ’Onu tutun, cehennemin ortasına sürükleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. ’Tat. Çünkü (kendince) üstün ve şerefli olan sendin.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. ’İşte bu hakkında şüpheye düştüğünüz şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Şüphesiz takva sahipleri güvenli bir makamdadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bahçelerde ve pınar başlarında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İnce ipekten ve parlak atlastan giyerek karşılıklı (otururlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İşte böyle. Ayrıca onları iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Orada güven içinde her tür meyvayı isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve (Allah) onları cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Rabbinden bir lütuf olarak. İşte bu, büyük kurtuluştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Belki düşünüp öğüt alırlar diye onu (Kur’an’ı) senin dilinle kolaylaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Artık sen (onların başlarına gelecekleri) gözle. Onlar da gözlüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster