1. Hâ, Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Haram ile helâli açıklayan, ifadesi) parlak Kitab= Kur’an hakkı için: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gerçekten biz, onu, mübarek bir gecede (Kadir gecesinde) indirdik. Çünkü biz, (Kur’an’ın hükümleri ile) korkutanız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırd edilir, (rızık, ecel, iyi ve şerden ibaret bütün işler Kadir gecesinde yazılır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bu, (hikmetimizin gereği olan) tarafımızdan bir iştir. Çünkü biz peygambere göndereniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Peygamberi kitabla gönderişimiz de, senin Rabbinden bir rahmettir, nimettir. Gerçekten O, Semî’dir= bütün söylenenleri işitir, Alîm’dir= her hali bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O, göklerin ve yerin ve bütün aralarındakinin Rabbidir. (Ey Mekke’liler, göklerin ve yerin Rabbi Allah olduğuna) eğer gerçekten inanıyorsanız, (biliniz ki, Hz. Muhammed s.a.v. da peygamberidir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O’ndan başka hiç bir İlâh yoktur; hem diriltir, hem öldürür. Hem sizin Rabbinizdir, hem de evvelki atalarınızın Rabbi... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Fakat onlar, bir şüphe içinde oynuyorlar, (yakînen Allah’a ve Peygambere inanmıyorlar, eğleniyorlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O halde (Ey Rasûlüm), semanın aşikâre bir duman (kıtlık ve açlık) getireceği (azab) gününü gözle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Öyle bir duman ki, bütün insanları saracaktır. Bu acıklı bir azabdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Onlar şöyle diyecekler): "- Ey Rabbimiz! Bizden bu azabı kaldır; çünkü biz müminleriz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlar için düşünmek, ibret almak nerede? Doğrusu kendilerine apaçık anlatan bir Peygamber geldi de, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra ondan yüz çevirdiler ve şöyle dediler: "- (Bu peygamberlik iddia eden) öğretilmiştir, mecnundur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz o (vaadettiğimiz açlıktan ibaret) azabı biraz kaldıracağız. Fakat siz yine (küfre) döneceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (Kıyamette veya Bedir’de onları) büyük bir şiddetle kavrıyacağımız gün, şüphesiz biz intikam alırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Celâlim hakkı için, onlardan (Kureyş’den) önce Firavun’un, kavmini imtihan ettik. Onlara da çok şerefli bir peygamber gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şöyle desin diye: "- Allah’ın kullarını bana bırakın; çünkü ben size güvenilir bir Peygamberim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve Allah’a karşı baş kaldırmayın; çünkü ben size açık bir bürhanla (peygamberliğime delâlet eden mucizelerle) geliyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Biliniz ki, ben, sizin beni taşlamanızdan (döğüp öldürmenizden) Rabbime ve Rabbinize sığınırım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Eğer bana iman etmezseniz (peygamberliğimi tasdik etmezseniz), benden ayrılın, çekilin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra Mûsa Rabbine şöyle dua etti: "- (Ey Rabbim, bu müşriklere müstahak oldukları cezayı ver; çünkü) bunlar günahkâr bir kavimdir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (Hak Tealâ buyurdu ki): "-Hemen kullarımı geceleyin yürüt; çünkü siz (iman etmiyen Firavun ve askerleri tarafından) takib edileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Denizi de (karşı yakaya geçtikten sonra, sana açılan yolu da kapamayıp) açık bırak; çünkü onlar (açık görecekleri bu yola girip) bir ordu halinde boğulmuş olacaklardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (Firavun ve ordusu boğulduktan sonra) geriye neler bırakmışlardı! Ne bahçeler, ne kaynaklar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ne çiftlikler, ne güzel konaklar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. İçinde zevk sürdükleri ne nimet ve refah... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte bize isyan edenlere böyle yaparız. Onların mülklerini başka bir kavme miras bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Nihayet (Firavun ve kavminin) üzerlerine ne gök ağladı, ne yer; ne de (azap bakımından) geciktirildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Gerçekten İsraîloğullarını kurtarmıştık o zilletli azabdan: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Firavun’dan (esaretinden ve oğullarının öldürülmesinden). Çünkü o azgın müsriflerdendi, (şirke varanlardandı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Celâlim hakkı için, biz İsraîloğullarına, bildiğimiz gibi, âlemlerin üstünde hayır vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ve onlara (denizin açılması, bıldırcın ve kudret helvası gibi) alâmetlerden öylesini vermiştik ki, onda büyük bir nimet vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Fakat (Ey Rasûlüm, senin kavmin olan) şunlar diyorlar ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "-İlk ölümümüzden başka bir şey yok; ve biz yeniden diriltilecek değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (Ey öldükten sonra dirileceğimize inananlar) eğer doğru iseniz haydi getirin babalarımızı... (onları diriltin de, dirilmenin hak olduğunu bize haber versinler)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (Ey Rasûlüm, kuvvet ve şiddet bakımından) senin kavmin mi hayırlı, yoksa (etbaı çok) Tübba’ın kavmi ve onlardan evvelkiler mi? Hep onları helâk ettik çünkü günahkâr idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Biz göklerle yeri ve aralarındakileri, eğlence ve boşuna iş yapanlar olarak yaratmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ancak bunları (iman ve itaatı gerektiren) hak için yarattık; fakat onların, (Mekke kâfirlerinin) çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (Kıyamette haklı ile haksızın ayırd edileceği) o fâsıl günü, (kendilerine azab vaad edilen) bütün insanların azab vaktidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O gün dost, dostdan hiç bir şeyi (azabı) engelliyemez ve kendilerine yardım da olunmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ancak Allah’ın merhamet ettiği kimseler böyle değil. (Bunlar birbirlerine şefaat eden müminlerdir). Çünkü O Azîz’dir= kâfirlerden intikam alır, Rahîm’dir= müminlere merhamet eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Gerçekten (cehennemdeki) o Zakkûm ağacı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Kâfir olanın yemeğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Maden tortusu gibi karınlarında kaynar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kaynar suyun kaynaması gibi... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (Allah, cehennemdeki vazifeli meleklere o kâfir için şöyle buyurur): Onu yakalayın da sürükleyib cehennemin ortasına atın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sonra da başının üstüne o kaynar su azabından dökün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (Sonra ona şöyle deyin): Tad bakalım, çünkü sen, (zannınca kavminin arasında) çok şerefli ve çok iyi bir kimse idin!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İşte bu azab, sizin (dünyada) şübhe edip durduğunuz şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Muhakkak ki, takva sahibi olanlar (her türlü kederden) emin bir yerde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bahçelerde ve pınarların başındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Sündüs ve İstebrak’dan (ibaret işlemeli ve kalın) elbiseler giyerek karşı karşıya gelirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İşte müminlerin cennetteki yeri böyledir. Hem onları iri gözlü Hûri’lerle de eşlendirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Orada emin oldukları halde, her türlü yemişi isterler ve getirtirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Orada, ilk ölümden (dünyadaki ölümden) başka ölüm tadmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. (Bütün bunlar, kendilerine) Rabbinden bir kerem ve ihsan olarak verilmiştir. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Biz Kur’an’ı senin dilinle indirib onu (okuyuşunu) kolaylaştırdık; olur ki anlar ve öğüd alırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Artık (onların helâkini) bekle; çünkü onlar (senin helâkini) bekliyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster