1. Ha, Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Apaçık Kitaba andolsun; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik, şüphesiz biz uyaranlarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ki onda her hikmetli iş ayrılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Katımızdan bir emir ile; doğrusu biz gönderenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz Semi’, Alîm olan O’dur, O! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Eğer kesin bir bilgiyle inanıyorsanız, göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O’ndan başka ilah yoktur; diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, geçmiş atalarınızın da Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Aksine, onlar şüphe içinde oynayıp duruyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Öyleyse sen, göğün açıkça bir duman getireceği günü gözle; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnsanları sarıpkuşatıverir; işte bu, acı bir azabtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Rabbimiz, azabı üstümüzden açıpgider; çünkü biz iman edicileriz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlar için öğüt alıpdüşünmek nerede? Onlara açıklayan bir rasul gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra, ondan yüz çevirdiler ve dediler ki: "Öğretilmiştir, bir delidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz sizden bu azabı biraz açıpgidereceğiz; fakat şüphesiz siz, yine geri dönenlersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün; elbette biz intikam alacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun biz kendilerinden önce, Firavun’un kavmini de denedik. Onlara çok yüce ve şerefli bir rasul gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Allah’ın kullarını bana geri verin. Şüphesiz ki ben size çok güvenilir bir rasulüm." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Allah’a karşı büyüklenmeyin; şüphesiz size apaçık bir delil getiriyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Ve doğrusu ben, sizin taşa tutmanızdan benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olana sığındım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. "Eğer bana inanmıyorsanız, bu durumda benden kopupayrılın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonunda Rabbine: "Gerçekten bunlar, suçlugünahkar bir kavimdirler." diye dua etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Öyleyse, kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir, muhakkak takip edileceksiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Denizi durgun ve açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar nice bahçeler ve pınarlar terk etmişlerdi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ekinler, güzel konaklar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve içlerinde sevinç ve mutluluk içinde yaşadıkları nimetler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte böyle; biz bunları başka bir kavime miras olarak verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlar için ne gök, ne yer ağlamadı ve onlar ertelenmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Andolsun, biz İsrailoğullarını o alçaltıcı azabtan kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Firavun’dan. Çünkü o, ölçüyü taşıran bir mütekebbirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Andolsun, biz onları bir ilim üzere alemlere üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ve onlara, her birinde açık birer imtihan bulunan ayetler verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Muhakkak, bunlar da diyorlar ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Bizim yalnızca ilk ölümümüzdür; biz yeniden diriltilipkaldırılacak değiliz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Eğer doğru sözlüyseniz, şu halde atalarımızı getirin bakalım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar mı hayırlı, yoksa Tubba’ kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar suçlugünahkârdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye yaratmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Biz onları yalnızca hak ile yarattık. Ancak onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz o ayırma günü, hepsinin vakitleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O gün bir dost dosttan yana herhangi bir şeyle yarar sağlayamaz. Ve onlara yardım edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ancak Allah’ın rahmet ettiği başka. Şüphesiz Azîz, Rahîm olan O’dur, O! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Doğrusu, o zakkum ağacı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Günahkar olanın yiyeceğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Pota gibi karınlarda kaynardurur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kaynarsuyun kaynaması gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. "Onu tutun da cehennemin orta yerine sürükleyin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Sonra kaynar suyun azabından başının üstüne dökün;" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. "Tad; çünkü sen, üstün, onurluydun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. "Gerçekten bu, sizin kuşkuya kapıldığınız şeydir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Muttakilere gelince; muhakkak onlar, güvenli bir makamdadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Cennetlerde ve pınarlarda. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan giyinirler, karşılıklı otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İşte böyle; ve biz onları iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Orda, güvenlik içinde her türlü meyveyi istiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Orda, ilk ölümün dışında başka ölüm tatmazlar. Ve onları cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Senin Rabbinden bir lütuf olarak. İşte büyük mutluluk ve kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Belki onlar öğüt alıpdüşünürler diye, biz onu senin dilinle kolaylaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Öyleyse sen gözleyipbekle; elbette onlar da gözleyipbekliyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster