1. HaMim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ayetleri açık anlaşılır kitaba and olsun ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Elbetteki biz uyarıcılar olduğumuz için, o kitabı mübarek bir gecede indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bu kitabın içinde, her şeyin hükmü (emirler, yasaklar, doğrular ve yanlışlar) ayırt edilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Katımızdan bir kararla, o hükümleri göndericiler biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bunlar Rabbinden bir rahmettir. Muhakkak ki O, her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Eğer kesinlikle inanıyorsanız, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi O dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yalnızca tek ilah O dur. Sizin ve daha önce yaşamış atalarınızın Rabbi hayat verir ve öldürür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hayır, onlar şüphe içerisinde oynayıp duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Takip et, o kıyamet günü gök, açık bir şekilde duman haline gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kıyamet, bütün insanları kapsar ve bu aynı zamanda acıklı bir azaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İnsanlar "Ey Rabbimiz! Azabı bizden kaldır, biz inananlardanız" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Bu son saatte) Kur’an’a inanmak onlar için nasıl (fayda verir). Daha önce onlara açıkça anlatan bir elçi gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra, o elçiden yüz çevirdiler ve "Kendisine bir şeyler öğretilmiş delinin birisi" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Dünyadaki) Azabı kaldıracak yine biziz ve kesinlikle bize dönücülersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O kıyamet gününde, büyük bir yakalayışla yakalayacağız. Biz intikam alıcılarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlardan önce Firavunun kavmini denemiştik ve onlara çok değerli bir elçi gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Allah’ın kullarını bana (İsrail oğullarını benimle gönderin) bırakın. Ben, sizin için güvenilir bir elçiyim" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Musa "Allah’a karşı büyüklük taslamayın diye (geldim) ve ben size güçlü açık kanıtlar getirdim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Beni taşlamanızdan dolayı ben, benimde Rabbim, sizinde Rabbiniz olan Allah’a sığınıyorum. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. "Eğer bana inanmıyorsanız, beni bırakın" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra Rabbine "Rabbim! Bu kavmim günahkâr bir topluluk" diye çağrıda bulundu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Rabbi "Kullarımı bir gece yola çıkar. Ancak takip edileceksiniz" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Siz denizi kolaylıkla geçin. Sizi takip eden ordu kesinlikle denizde boğulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Boğulanlar (Sana inanmamakla)sahip oldukları bahçeleri ve pınar başlarını kaybettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ekinleri ve çok rahat kalınacak mekânları. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Meyvelerin olduğu nimetleri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte kaybettikleriniz bunlar. Biz onları diğer bir topluluğa (arkadan gelenlere) miras olarak verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Helak olanlara gök ve yer ağlamadı ve onlar yeryüzünde fazla kalamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Biz, İsrail oğullarını aşağılayıcı bir azaptan kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Haddi aşan ve kendini yüce gören Firavundan (kurtardık) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bizde olan bir bilgi üzerine, İsrail oğullarını yeryüzündeki diğer insanlara tercih ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlara, içlerinde İsrail oğullarını deneyen açık ayetleri verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Muhakkak ki onlar şöyle diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Bizim için yalnızca, ilk yok oluştan başka yok oluş (ölüm) yoktur ve biz bir daha tekrar diriltilmeyeceğiz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Eğer doğru söylüyorsanız, o zaman atalarımızı geri getirin" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "Onlar mı daha hayırlı yoksa Tubbe halkımı hayırlı? (görelim). " Onlardan öncekileri de, günahkâr oldukları için biz helak etmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Gökleri, yeri ve ikisinin arasında oynayıp oyalananları da biz yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Her ikisini de yalnızca gerçek, doğru bir amaç için yaratmışızdır. Fakat onların pek çoğu bunları bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz ki, doğrularla yanlışların ayrılacağı gün, bütün insanların toplanma zamanıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yakın arkadaşın, yakın arkadaşa hiçbir yarar sağlayamayacağı günde, onlara kesinlikle yardım edilmeyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yalnızca Allah’ın merhamet edip bağışladıklarına yardım edilecek. Çünkü O çok güçlü ve merhametli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Şurası muhakkak ki zakkum ağacı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Günahkârların yiyeceğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Erimiş madenler gibi, karınlarında kaynayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Suyun kaynadığı gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O suçluyu yakalayın ve cehennemin ortasına atın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sonra suçlunun başından aşağı o yakıcı azabı saçın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Tat bakalım azabı, hani sen çok güçlü ve değerli birisiydin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İşte bu, sizin dünyada iken şüphe ile inkar ettiğiniz azap. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Sakınıp korunanlar ise, güvenli yerlerdedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Cennette pınarların başlarında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İpekten ve parlak kumaşlardan elbiseler giyerek karşılıklı otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Böylece onların yanlarına, güzel bakışlı arkadaşlar veririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Cennette, her türlü rahatsız etmeyen meyvelerden isteyip yerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onlar cennette, dünyadaki ölümlerinden başka ölüm tatmazlar ve Allah onları cehennem azabından da korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. İçinde bulundukları cennet, sakınıp korunanlara Rablerinden bir lütuftur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Biz Kur’an’ı senin dilinde, insanlar anlayıp düşünsünler diye kolaylaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Sen sonucu bekle. Onlarda bekleyip, sonuç ne olacak görecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster