ذَٰلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ
Zalike el lem yekür rabbüke mühlikel kura bi zulmiv ve ehlüha ğafilun
Kelime
Anlamı
Kökü
ذَٰلِكَ
bu böyledir
أَنْ
çünkü
لَمْ
يَكُنْ
değildir
رَبُّكَ
Rabbin
مُهْلِكَ
helak edici
الْقُرَىٰ
ülkeleri
بِظُلْمٍ
zulüm ile
وَأَهْلُهَا
halkı
غَافِلُونَ
habersiz iken

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Bu da, halkının hiçbir şeyden haberi olmayan şehirleri, Rabbinin zulümle helâk etmeyeceğinden dolayıdır.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Gerçek şu ki, bir toplumun fertleri doğru ile eğrinin anlamından, habersiz olduğu sürece, senin Rabbin bir zulüm ve haksızlık ile ülkeleri helak edici değildir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Gerçek şu ki: Halkı habersizken, Rabbin haksızlık ile ülkeleri helâk edici değildir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Şu sebepledir ki: Rabbin, Rasûllerle uyarılmamış zâlim toplulukları helâk edici değildir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Böyle olması, halkı habersizken Rabbinin kasabaları (ülkeleri) haksızlıkla helak etmeyeceğindendir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Bu, halkı habersizken, Rabbinin ülkeleri zulüm ve helak edici olmadığındandır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Bu peygamberleri göndermek şundandır: Rabbin, memleketler halkını gafil haldelerken (peygamber tebliğinden habersizlerken) onları zulm ile helâk edici olmadığından...

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Gerçek şu ki; halkı habersizken, Rabbin haksızlıkla ülkeleri helâk edici değildir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Bu, haberleri yokken kasabalar halkini Allah’in haksiz yere yok etmeyeceginden dolayidir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  İşte bu, (peygamberler gönderilmesinin, onların uyarıda bulunmasının sebebi), haberleri yokken, zulümleri yüzünden Rabbinin kasabaları yok edici olmadığı (hikmetine dayanmakta)dır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Gerçek şu ki: Bir toplumun fertleri (doğru ile eğrinin anlamından) habersiz olduğu sürece Rabbin o toplumu yaptığı yanlışlıklardan dolayı asla yok etmez.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Bu (peygamberlerin gönderilmesi), Allah’ın, halkları habersizken ülkeleri haksız yere helâk etmeyeceği içindir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Gerçek şu ki: Halkı habersizken, Rabbin haksızlık ile ülkeleri helâk edici değildir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Bu böyledir. Efendin, halkı habersiz bir durumda iken ülkeleri zulüm ile helak etmez.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Bu (şundan dolayıdır ki) Rabbin, halkı habersiz iken ülkeleri zulüm ile helak edici değildir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Bu, şunu kanıtlar ki, Rabbin, gerçeklerden habersiz olan bir kentin halkını haksız yere asla helâk etmez.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Bu, ehli (halkı) habersizken, rabbinin ülkeleri zulüm ve helak edici olmadığındandır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Bu şu sebepledir ki, Rabbin halkı habersiz iken ülkeleri zulmederek helak edici değildir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Bu (vech ile peygamberler gönderilmesi ve onların feci akıbetlerini vaktiyle haber vermeleri) memleketleri — halkı gaafil bulunurlarken — zulüm (leri) yüzünden Rabbinin (mahv-ü) helak edici olmadığındandır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Bu (peygamberlerin gönderilmesi) şundandır ki, Rabbin, ahâlisi (yaptıkları işin mes`ûliyetinden) habersiz kimseler iken (bir peygamber göndermeden) şehirleri (halkın işledikleri) zulüm sebebiyle helâk edici değildir!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Bu; Rabbının, haberleri yokken, kasabalar halkını haksız yere helak edici olmadığından dolayıdır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Uyarıdan habersiz bir toplumu, Rabbin haber vermeden, zulümle yok edecek değildir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  İşte bu, senin Rabbinin, ülke halkı gaflet içindeyken (uyarılmadan), ülkeleri zulümle helâk edici olmamasındandır.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Bu (şekilde resullerin gönderilmesi), haberleri yokken ülkeler halkını Rabbinin haksız yere yok etmeyeceğinden dolayıdır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Gerçek şu ki, bir toplumun fertleri (doğru ile eğrinin anlamından) habersiz olduğu sürece Rabbin o toplumu yaptığı yanlışlıklardan dolayı asla yok etmez:

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Bunun nedeni şudur: bir toplumun bireyleri (ilahi sınırlardan) habersiz oldukları sürece, senin Rabbin o (tür) toplumları işledikleri yanlışlar sebebiyle asla helak etmez.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  İşte bu, Rabbin, ülkelerin ahalisini gâfil bir halde bulunurlarken zulümleri sebebiyle helâk edici olmadığından dolayıdır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Bu böyledir. Çünkü Rabbin bir memleketi, halkının haberi yokken zulümleri sebebiyle helâk edici değildir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bu böyledir. Çünkü Rabbin, halk gerçeklerden habersiz iken, ülkeleri zulmederek helak edici değildir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Bu, şunu kanıtlar ki, Rabbin, gerçeklerden habersiz olan bir kentin halkını haksız yere asla helâk etmez.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  İşte bu (şekilde resullerin gönderilmesi, onların uyarmaları), haberleri olmaksızın zulümleri sebebiyle, senin Rabbinin ülkeleri imha etmediği gerçeğinden ileri gelmektedir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Bu böyledir, çünkü Rabbin, halkı habersiz iken ülkeleri zulüm ile helâk edici değildir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Bu, halkı habersizken, Allah’ın haksız yere ülkeleri helak etmemesinden dolayıdır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Bu, halkı habersizken, Rabbinin ülkeleri zulüm ile helak edici olmadığındandır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Sebep şudur: Rabbin, halkı habersiz bir haldeyken kentleri helâk edici değildir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  (The messengers were sent) thus, for thy Lord would not destroy for their wrong-doing men´s habitations whilst their occupants were unwarned.