أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ
En tekulu innema ünzilel kitabü ala taifeteyni min kablina ve in künna an dirasetihim leğafilın
Kelime
Anlamı
Kökü
أَنْ
تَقُولُوا
demeyesiniz
إِنَّمَا
yalnız
أُنْزِلَ
indirildi
الْكِتَابُ
Kitap
عَلَىٰ
üzerine
طَائِفَتَيْنِ
iki topluluk
مِنْ
قَبْلِنَا
bizden önceki
وَإِنْ
كُنَّا
biz ise idik
عَنْ
دِرَاسَتِهِمْ
onların okumasından
لَغَافِلِينَ
habersiz

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Hiç şüphe yok ki bizden önce ancak iki tâifeye kitap indirildi ve bizse onu okumaktan âcizdik, bir şey anlamıyorduk demeyesiniz.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  O’nu size indirdik ki, "Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa, yani Yahudi ve Hıristiyanlara indirilmişti de, biz onların eğitim ve öğretimlerinden habersizdik" demeyesiniz diye,

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (hıristiyanlara ve yahudilere) indirildi, biz ise onların okumasından gerçekten habersizdik demeyesiniz diye;

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "BİLGİ, sadece bizden önceki iki taife (Yahudi ve Nasara) üzerine inzâl edildi; biz, onların kendilerine geleni okuyup değerlendirmesinden gâfildik" demeyesiniz...

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi ve biz onların okumalarından habersizdik’ demeyesiniz.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  "Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi, biz ise onların ders gördüklerinden habersizlerdik" dememeniz;

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (Ey Mekke’liler! Siz): "- Bizden önce Yahudî’lerle Hristiyanlara indirilen kitap, konuştuğumuz dilde olmadığından onu okumaktan gafilleriz" derdiniz. Bunu dememeniz (için lisanınız üzere KUR’AN’ı gönderdik.)

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (156-157) “Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi, biz ise onların okumasından gerçekten habersizdik” demeyesiniz, yahut “Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk” demeyesiniz diye bu kitabı indirdik. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, kılavuz ve rahmet geldi. Allah`ın âyetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zâlim kim olabilir? Âyetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden dolayı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız!

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (155-15) 7 Bu, indirdigimiz kutsal Kitap’dir, ona uyun. «Bizden once iki topluluga kitap indirildi, bizim onlarin okuduklarindan haberimiz yok» demekten veya «Bize kitab indirilseydi onlardan daha dogru yolda olurduk» demekten sakinin ki merhamet olunasiniz. Şphesiz o, size Rabbinizden belge, yol gsteren ve rahmet olarak gelmi_tir. Allah’Ùn ayetlerini yalanlayandan ve onlardan yz evirenden daha zalim kimdir? Ayetlerimizden yz evirenleri, yz evirmelerinden tr, kt bir azabla cezalandÙracaÙz.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Bizden önce yalnız iki topluluğa (Yahudî ve Nasârâ’ya) kitap indirildi ve biz de onların eğitim ve öğretimlerinden habersiz bulunuyorduk, dememeniz,

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  “Bizden önceki iki ümmete (Yahudiler ile Hıristiyanlara) kitap indirildi ve biz onların okuduklarından habersiz kaldık” demeyesiniz diye o (Kur`an`)ı size indirdi.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (156-157) "Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (yahudilere ve hıristiyanlara) indirildi. Biz onların okumalarından habersiz idik" demeyesiniz, yahut, "Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk" demeyesiniz, diye bu Kur’an’ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Artık Allah’ın âyetlerini yalanlayan ve (insanları) onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir? İnsanları âyetlerimizden alıkoymaya kalkışanları, yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsü ile cezalandıracağız.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  «Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (hıristiyanlara ve yahudilere) indirildi, biz ise onların okumasından gerçekten habersizdik» demeyesiniz diye;

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Artık, "Bizden önceki iki gruba kitap verildi; biz ise onların öğretilerinden habersizdik" diyemezsiniz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  (Onu size indirdik ki:) «Kitap, sadece bizden önceki iki topluluğa (yahudi ve hıristiyanlara) indirildi; biz ise, onların okumasından habersizdik (o kitapları okuyamıyor ve dillerini anlayamıyorduk)» demeyesiniz.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Onu size indirdi ki, «Bizden önceki iki ümmete (yahudiler ile hristiyanlara) kitap indirildi ve biz onların okuduklarından habersiz kaldık» diyemeyesiniz.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  "Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi, biz ise onların ders gördüklerinden habersizlerdik" dememeniz;

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  "Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi ve biz onların öğrendiklerinden habersizdik." demeyesiniz.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (O kitabı indirmemiz) «Bizden evvel kitâb yalınız iki taaifeye (Yahudi ve Nasrânîlere) indirdi, biz ise onların okuduklarından kat’iyyen gaafillerdik» dememeniz için,

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Onu indirdik) ki `Kitab, ancak bizden önce iki tâifeye (yahudilere ve hristiyanlara) indirildi; (biz ise) şübhesiz onların ders yapmalarından (kitablarını okumalarından ve onun hakikatlerinden) de doğrusu habersiz kimselerdik` demeyesiniz!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Demeyesiniz ki: Bizden önce kitab, yalnız iki topluluğa indi. Bizim ise onlarınkinden hiç haberimiz yok.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Veya "Bizden önce şu iki (Yahudi ve Hıristiyan) topluma kitap indirilmişti ama, (sizin kitabınız Kur’an da olanları) ehli kitap olanlardan öğrenmiş değiliz" demekten (sakının).

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  "Kitap, yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi. Ve biz onların okuduklarından gerçekten gâfildik." dersiniz diye (dememeniz için).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "Bizden önce iki topluluğa kitab indirildi, bizim onların okuduklarından haberimiz yok" demeyesiniz (diye Kur’an’ı indirdik).

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (Bu kitap, size verildi) ki, "Yalnızca bizden önce yaşamış iki gurup insana ilahi kelam bahşedilmişti ve biz onların öğretilerinden habersizdik!" demeyesiniz;

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  (Bir de) "Sadece bizden önce yaşamış iki topluluğa ilahi mesaj indirilmişti ve biz onların öğretilerinden haberdar değildik" demeyesiniz;

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Demeyesiniz ki, «Kitap ancak bizden evvel iki tâifeye indirilmiştir ve biz onların kıraatinden şüphesiz ki gâfiller idik.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Bu kitap: "Bizden önceki iki topluluğa kitap indirildi, bizim onların ne okuduğundan haberimiz yoktu. " dememeniz için indirildi.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  "kitap yalnızca bizden önce iki taifeye indirildi. Biz ise onların okumasından habersizdik" demeyesiniz.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Onu size indirdi ki, «Bizden önceki iki ümmete (yahudiler ile hristiyanlara) kitap indirildi ve biz onların okuduklarından habersiz kaldık» diyemeyesiniz.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  O kitabı indirmemiz, "Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi, biz ise onların okuduklarından habersizdik." dememeniz,

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  (Onu size indirdik ki) "Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (yahûdilere, hıristiyanlara) indirildi, biz ise onların okumasından habersizdik (o Kitâpları okuyamıyor, dillerini anlayamıyorduk)" demeyesiniz.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  -Kitap, ancak bizden önceki (Yahudi ve Hıristiyan olan) iki topluluğa indirildi, Biz, onların okuyup, incelemelerinden habersizdik." dersiniz;

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  «Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi, biz ise onların ders gördüklerinden habersizlerdik» dememeniz,

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  "Kitap, bizden önce iki topluluğa indirildi. Biz onu okuyup araştırmaktan gerçekten habersizdik." demeyesiniz.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Lest ye should say: "The Book was sent down to two Peoples before us, and for our part, we remained unacquainted with all that they learned by assiduous study:"