هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ۖ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ
Hüvellezı halekaküm min tıynin sümme kada ecela ve ecelüm müsemmen ındehu sümme entüm temterun
Kelime
Anlamı
Kökü
هُوَ
O
الَّذِي
ki
خَلَقَكُمْ
sizi yaratıp
مِنْ
-dan
طِينٍ
çamur-
ثُمَّ
sonra
قَضَىٰ
koymuştur
أَجَلًا
bir süre
وَأَجَلٌ
ve bir süre
مُسَمًّى
belirli
عِنْدَهُ
kendi katından
ثُمَّ
böyle iken
أَنْتُمْ
siz hala
تَمْتَرُونَ
kuşkulanıyorsunuz

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  O, öyle bir Tanrıdır ki sizi balçıktan yaratmıştır da ölüm vaktini takdîr etmiştir ve kıyâmetin kopacağı zamana ait bilgi de ondadır, onun katındadır, sonra gene de şüphe edersiniz siz.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  O sizi çamurdan yaratıp, dünyadaki yaşantınızı belli bir süre ile sınırlandırmıştır. Bir de yalnızca O’nun tarafından bilinip, tesbit edilen bir süre yani kıyamet vardır ki; siz ey kâfirler! Diriltileceğiniz o son süreden, hâlâ şüphe mi ediyorsunuz?

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O’dur. Bir de O’nun katında muayyen bir ecel (kıyamet günü) vardır. Siz hâla şüphe ediyorsunuz.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "HÛ" ki, sizi tıynden (su ve toprak elementleri) yarattı; sonra bir ecel (bedenle yaşam süreci) hükmetti... Belirlenmiş yaşam süreci O’nun indîndedir... (Bütün bunlardan) sonra hâlâ şüphe ediyorsunuz.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  O sizi çamurdan yarattı, sonra bir ecel belirledi. Kendi katında da belirli bir ecel vardır. Sonra (buna rağmen) siz şüphe ediyorsunuz.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen O’dur. Adı konulmuş ecel, O’nun Katındadır. Sonra siz (yine) kuşkuya kapılıyorsunuz.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  O, sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm ecelini (zamanını) takdir edendir. Bir de Allah’ın katında takdir edilen bir ecel kıyamet vakti vardır. Sonra da siz, (ey kâfirler dirileceğinize) daha şüphe ediyorsunuz!...

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Sizi balçıktan yaratan ve sonra sizin için bir ömür tayin eden O`dur. Bir de O`nun katında belirli bir ömür/ecel vardır. Fakat siz hâlâ şüphe edip duruyorsunuz.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  O, sizi camurdan yaratan, sonra size bir ecel tayin edendir. Belirli bir ecel O’nun katindadir; sonra bir de suphe edersiniz.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  O ki, sizi çamurdan yaratmış, sonra da (size) bir ecel belirleyip takdir etmiştir. Belirlenip adlandırılan ecel O’nun yanındadır. Sonra da siz (kalkıp) şüphe ediyorsunuz !

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Odur sizi çamurdan (balçıktan) yaratan ve sonra (sizin için) bir ömür tayin eden. Bir de O`nun katında muayyen bir ecel (kıyamet günü) vardır. Ama hala şüphe edip duruyorsunuz.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  O öyle bir Rab’dır ki, sizi çamurdan yaratmış, sonra (her birinize) bir ecel tayin etmiştir. (Kıyametin kopması için) belirlenmiş bir ecel de O’nun katındadır. Siz ise hâlâ şüphe ediyorsunuz.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O’dur. Bir de O’nun katında muayyen bir ecel (kıyamet günü) vardır. Siz hâla şüphe ediyorsunuz.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  O ki sizi balçıktan yarattı ve sonra yaşam süresi belirledi. Belirlenmiş süre O’nun katındadır. Siz ise hâlâ kuşku duyuyorsunuz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Sizi çamurdan yaratan, sonra size bir ecel takdir eden O’dur. Tayin edilen bir ecel de (kıyamet zamanı) O’nun katındadır. Sonra bir de şüphe ediyorsunuz.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  O sizi çamurdan yaratan, sonra da ecelinizi belirleyendir. Ayrıca O’nun katında tasarıya bağlanan bir vade daha vardır. Gerçek böyleyken sizler kuşkuya kapılıyorsunuz.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen O’dur. Adı konulmuş ecel O’nun katındadır. Sonra siz (yine) kuşkuya kapılıyorsunuz.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen O’dur. O’nun katında belirli bir ecel daha vardır. Sonra siz yine de şüphe edersiniz.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  O, sizi bir çamırdan yaratan, sonra ölüm zamanını hükm-ü takdir edendir. Bir de Onun katında ma’lûm (başka) bir ecel vardır. (Ey kâfirler, bunu bilib durdukdan) sonra da haalâ (ba’s hakkında) şübhe edersiniz ha!

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  O (Allah) ki sizi bir çamurdan yarattı, sonra (da size) bir ecel takdîr etti. Bir de O`nun katında belirli bir ecel (kıyâmet vakti) vardır; sonra siz (hâlâ) şübhe ediyorsunuz!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  O’dur; sizi, bir çamurdan yaratan. Sonra da size bir ecel tayin eden. Bir de O’nun katında belli bir ecel vardır. Siz hala şüphe edip durursunuz.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  O Allah ki, sizi topraktan yaratan ve yeryüzünde ne kadar kalacağınıza karar verendir. Sizin yeryüzünde ne kadar kalacağınızın bilgisi onun yanındadır. Buna rağmen (O nun ilahlığı konusunda) siz hala şüphe içindesiniz.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Sizi topraktan yaratan, sonra bir ecel (zaman dilimi) tayin eden O’dur. Ve ecel-i müsemma (mekânı ve zamanı belirlenmiş ecel) Allah’ın katındadır. Sonra da siz, şüphe ediyorsunuz.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Sizi çamurdan yaratan, sonra da size bir ecel takdir eden ancak O’dur. Belirli bir ecel de O’nun katındadır; sonra (ne diye) bir de şüphe edersiniz!

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Odur sizi balçıktan yaratan ve sonra (sizin için) bir ömür tayin eden, (yalnızca) Onun bildiği bir ömür. Ama hala şüphe edip duruyorsunuz,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  O`dur sizi balçıktan yaratan, sonra bir ömür tayin eden; yalnızca O`nun bildiği bir ömür. Fakat hala tereddüt içinde bocalıyorsunuz.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  O, o Halık-ı Azîm’dir ki, sizi bir çamurdan yarattı, sonra bir ecel takdir etti ve O’nun nezdinde mâlûm bir ecel de vardır. Sonra da siz şüphe ediyorsunuz.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  O sizi çamurdan yaratmış, sonra da size bir ecel takdir etmiştir. Bir de O’nun katında belli bir ecel vardır. Böyle iken siz hâlâ şüphe edip duruyorsunuz.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Sizi, çamurdan yaratan O’dur. Sonra, bir süre yaşarsınız ve bir süre de (kıyamet) kendi katındadır. Öyleyken siz hâlâ kuşkulanıyorsunuz.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  O sizi çamurdan yaratan, sonra da ecelinizi belirleyendir. Ayrıca O’nun katında tasarıya bağlanan bir vade daha vardır. Gerçek böyleyken sizler kuşkuya kapılıyorsunuz.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  O, sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel, bir ömür süresi tayin edendir. Bir de O’nun nezdinde muayyen bir ecel vardır. Sonra, bir de kalkmış şüphe ediyorsunuz!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  O, sizi çamurdan yaratıp, sonra (da hayâtınıza) bir süre koymuştur. (Kâfirlerin cezâlandırılması için) Belirli bir süre de kendi katındadır. Böyle iken, siz hâlâ kuşkulanıyorsunuz.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir ecel tayin eden O’dur. O’nun yanında ecel belirlidir. Ama siz şüphe ediyorsunuz.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen O’dur. Adı konulmuş ecel, O’nun katındadır. Sonra siz (yine) kuşkuya kapılmaktasınız.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Sizi bir balçıktan yaratmış olan O’dur. Sonra hüküm verip bir süre belirlemiştir. Belirlenmiş başka bir süre de onun katındadır. Bütün bunlardan sonra siz hâlâ kuşkulanıp duruyorsunuz.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  He it is created you from clay, and then decreed a stated term (for you). And there is in His presence another determined term; yet ye doubt within yourselves!