فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Fe kutıa dabirul kavmillezıne zalemu vel hamdü lillahi rabbil alemın
Kelime
Anlamı
Kökü
فَقُطِعَ
böylece kesildi
دَابِرُ
ardı
الْقَوْمِ
milletin
الَّذِينَ
onlar ki
ظَلَمُوا
haksızlık ediyordu
وَالْحَمْدُ
hamdolsun
لِلَّهِ
Allah’a
رَبِّ
Rabbi
الْعَالَمِينَ
alemlerin

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Böylece de zulmeden kavmin kökü kesildi ve hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ve sonunda, varlık sebebine aykırı davranan o toplumların ardı arkası kesildi. Bütün eksiksiz övgüler, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. (Allah’ın verdiği nimete şükredecekleri yerde nankörlük ettiler, böylece kendilerine zulmettiler. Yüce Allah da yeryüzünü onların zulüm ve küfürlerinden temizlemek için onları helâk etti.)

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Böylece (nefslerine) zulmeden topluluğun kökü kazındı! Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a aittir!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Böylece zulmeden topluluğun arkası kesildi. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Böylece zulmeden topluluğun kökü kurutuldu. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’adır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Böylece, O zulmeden kavmin kökü kesilmişti. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’ındır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Böylece, zulmeden toplumun kökü kesildi. Övgü, âlemlerin Rabbi Allah`a aittir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Alemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun ki, zulmeden milletin koku boylece kesildi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Böylece zulmedenlerin ardı arkası kesildi. Âlemlerin Rabbine hamd olsun.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Ve (sonunda), zulmeden (inkârda ve isyanda ısrar eden) o toplumların kökü kesildi. Bütün övgüler yalnız âlemlerin Rabbi olan Allah`adır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Zulmeden topluluğun ardı böyle kesilir. Övgü, evrenlerin Rabbi ALLAH’a yaraşır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Böylece zulmeden kavmin kökü kesildi. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Böylece, alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun ki, zalimler güruhunun arkası kesildi, soyu kurudu.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Böylece zulmeden topluluğun kökü kurutuldu. Hamd, alemlerin rabbi olan Tanrı’yadır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Böylece zalimler topluluğunun arkası kesildi. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’adır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  İşte bu suretle, zulm edenler güruhunun ardı arkası kesilmişdi. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allahındır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Böylece, zulmeden kavmin kökü kesildi. Hamd ise, âlemlerin Rabbi olan Allah`a mahsustur!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ve böylece zulmedenler güruhunun kökü kesilmişti. Hamd, alemlerin Rabbı olan Allah’a mahsustur.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Zulmeden toplulukların mutlaka sonu getirilmiştir. Bundan dolayı alemlerin Rabbi olan Allah, övülmeye değer tek ilahtır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Böylece zulmeden (zalim) kavmin arkası kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’adır. (Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun.)

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Böylece zulmeden topluluğun kökü kurutuldu. Bütün övgüler âlemlerin Rabbi olan Allah’adır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ve (sonunda), zulüm işlemeye şartlanmış olan o toplumların son kalıntıları da yok olup gitti. Bütün övgüler yalnız Allaha mahsustur, bütün alemlerin Rabbine.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  En sonunda zulümde ısrar eden toplum(ların) kökü kesilip atıldı. Neticede tüm övgüler, yalnızca alemlerin Rabbi Allah`a mahsustur.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Artık o zulmeden kavmin kökü kesilmiş oldu. Hamdolsun âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ’ya.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Böylece zulmeden kavmin kökü kesildi. Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun!

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Böylece, zulmeden toplumun ardı kesildi. Hamd’a lâyık olan/yaptığı herşeyi yerli yerince güzel yapan, Âlemlerin (uzayların/evrenin) Rabbi/Sahibi Allah’tır!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Böylece, alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun ki, zalimler güruhunun arkası kesildi, soyu kurudu.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Alemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun ki böylece, zulmedip duran o gürûhun arkası kesildi.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Böylece haksızlık eden milletin ardı kesildi. Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun!

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Ve âlemlerin Rabbine hamdolsun ki, zalim toplumun arkası da kesilmişti.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Böylece zulmeden topluluğun kökü kurutuldu. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’adır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Böylece, zulme saplanan topluluğun kökü kesilmişti; hamt olsun âlemlerin Rabbi’ne!

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Of the wrong-doers the last remnant was cut off. Praise be to Allah, the Cherisher of the worlds.