1. Övgü, gökleri ve yeri yaratan, karanlığı ve ışığı var eden ALLAH’a yaraşır. Buna rağmen, inkârcılar Rab’lerini başkalarıyla denk tutuyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O ki sizi balçıktan yarattı ve sonra yaşam süresi belirledi. Belirlenmiş süre O’nun katındadır. Siz ise hâlâ kuşku duyuyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, göklerde ve yerde olan ALLAH. Sizin gizlinizi açığınızı bilir, kazandıklarınızı da bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onlara Rab’lerinin işaretlerinden (ayaat) hangi bir işaret (ayet) gelmişse ondan yüz çevirmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kendilerine gerçek gelince onu yalanladılar. Alay ettikleri şeyin haberleri yakında kendilerine gelecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kendilerinden önce nice nesilleri yok ettiğimizi görmüyorlar mı? Sizi yerleştirmediğimiz bir biçimde onları yeryüzüne yerleştirmiştik. Onları nimetlere boğmuş, ülkelerini ırmaklarla donatmıştık. Fakat günahlarından ötürü onları yok ettik ve onlardan sonra başka nesiller yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sana kağıt üzerine yazılı bir kitap indirseydik ve elleriyle dokunsalardı bile, inkârcılar, "Bu ancak apaçık bir büyüdür" diyeceklerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Ona bir melek indirilmeli değil miydi!" diyorlar. Bir melek indirseydik, iş bitirilmiş olurdu. Onlara zaman da verilmezdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onu bir melek yapsaydık, onu bir adam biçiminde gönderir ve mevcut kuşkuları içinde bırakırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Senden önceki elçiler de aşağılanmıştı. Ne var ki, alay edenleri eğlendikleri gerçek kuşatıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. De: "Yeryüzünü dolaşın da yalanlayıcıların sonu nasıl olmuş bir bakın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. De ki: "Göklerde ve yerde olanlar kimin?" "ALLAH’ın" de. Kendisine merhametli olmayı gerekli kıldı. Hakkında kuşku olmayan Diriliş Günü sizi toplayacak. Kişiliklerini yitirenler onaylamayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Geceleyin de gündüzün de barınan her şey O’nundur. O İşitendir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Gökleri ve yeri yoktan var eden, besleyen, fakat beslenmeyen ALLAH’tan başka sahip mi edineyim" de. "Ben, herkesten önce teslim olmakla emrolundum" de. Ortak koşmayın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Efendime isyan ettiğim taktirde büyük günün azabından korkarım" de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O gün kimden azap çevrilirse ona rahmet edilmiştir. En büyük zafer budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. ALLAH sana bir zarar dokundurmuşsa O’ndan başkası onu gideremez. Sana bir iyilikte bulunmuşsa O her şeye Kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O, kullarına tam anlamıyla egemendir. O Bilgedir, Haber Alandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sor: "Kimin tanıklığı büyüktür?" De ki: "Benimle sizin aranızda ALLAH tanıktır. Sizi ve ulaştığı herkesi uyarmak için bana bu Kuran verildi. ALLAH’tan başka tanrı olduğuna mı tanıklık ediyorsunuz?" "Ben böyle tanıklık etmem" de ve ardından şunu da söyle: "O bir tek tanrı, ben sizin ortak koştuğunuz şeyden uzağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kendilerine kitap verdiklerimiz, çocuklarını tanır gibi bunu tanır. Kişiliklerini yitirenler onaylamayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. ALLAH’a iftira eden veya ayetlerini inkâr edenden daha zalim kim olabilir? Zalimler başarıya ulaşamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Hepsini topladığımız gün ortak koşanlara, "Nerede iddia etmekte olduğunuz ortaklarınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onların tek savunması şu olacak: "Efendimiz ALLAH’a andolsun ki biz ortak koşmadık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kendilerine karşı nasıl yalan söylediklerine dikkat et. Uydurdukları şeyler kendilerini nasıl da terk etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onların bir kısmı seni dinler. Fakat, kalpleri üzerine anlamalarına engel olacak örtüler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Her bir mucizeyi görseler de onu onaylamazlar. Bundan ötürü sana geldiklerinde seninle tartışır ve inkârcılar, "Bu ancak bir efsanedir" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Kendileri uzaklaştıkları gibi başkasını da ondan menediyorlar. Böylece farkında olmadan kendilerini mahvediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ateşin başında durduruldukları vakit onların "Keşke geri döndürülseydik de Efendimizin vahiy ve işaretlerini (ayat) inkâr etmeseydik ve gerçeği onaylayanlardan olsaydık" dediklerini bir görsen! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Daha önce gizledikleri ortaya çıktığı için... Geri döndürülselerdi, yine menedildikleri şeye dönerlerdi. Yalan söylüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Bizim için sadece dünya hayatı vardır, diriltilecek değiliz" diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Rab’lerinin huzurunda durdurulmuş halde onları bir görsen! "Bu doğru değil mi?" diyecek. "Evet, Efendimize andolsun doğru" diyecekler. "İnkâr etmenizden ötürü azabı tadın!" diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Kaybedenler, ALLAH ile karşılaşmayı yalanlayanlardır. O an kendilerini ansızın yakalayınca, günah yüklerini sırtlarında taşıyarak, "Oradaki hayatımızı boşa harcamamızdan ötürü vay halimize" diyecekler. Yüklendikleri şey ne de kötü! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlence. Erdemliler için ahiret yurdu daha hayırlı. Düşünmez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Söyledikleri şeylerin seni üzdüğünü biliyoruz. O zalimler seni değil ALLAH’ın ayetlerini reddediyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Senden önceki elçileri de yalancılıkla suçladılar. Yalanlanmalara karşı direndiler. Zaferimiz ulaşıncaya dek sıkıntı çektiler. ALLAH’ın sistemi değişmeyecek. Nitekim elçilerin tarihi sana ulaşmış bulunuyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, bilesin ki, yerin içine bir delik açmaya ya da göğe merdiven dayamaya gücün yetse de bir mucize ortaya koysan yine kâr etmez.. ALLAH dileseydi onları doğru yola toplardı. Öyleyse cahillerden olma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ancak dinleyenler yönelir. Ölüleri ALLAH diriltir, sonra da her şey O’na döndürülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "Ona Efendisinden bir ayet inmeli değil miydi!" diyorlar. De ki: "ALLAH istediği an bir ayet indirebilir; fakat çoğu bunu bilmez." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Kanatlarıyla uçan kuşlar dahil yeryüzündeki tüm yaratıklar sizin gibi birer toplum. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar Rab’lerinin huzuruna toplanacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde bulunan birer sağır ve dilsizdirler. ALLAH kimi dilerse saptırır, kimi de dilerse doğru yola iletir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. De: "Doğruysanız söyleyin bakalım, size ALLAH’ın azabı, yahut o an gelse, ALLAH’tan başkasına mı yalvarırsınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Doğrusu, yalnız O’na yalvarırsınız. Dilerse yalvardığınız konudaki probleminizi giderir, siz de ortak koştuklarınızı unutursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Senden önceki toplumlara da elçiler gönderdik. Yalvarsınlar diye onları darlık ve sıkıntılarla sınadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Hiç olmazsa başlarına musibetimiz geldiğinde yalvarsalardı! Fakat kalpleri katılaştı ve sapkın işlerini kendilerine süslü gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Kendilerine iletilen mesajı unuttuklarında kendilerine her şeyin kapısını ardına kadar açtık. Kendilerine verilenlerle şımarınca onları ansızın yakaladık ve böylece şaşkın ve umutsuz kaldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Zulmeden topluluğun ardı böyle kesilir. Övgü, evrenlerin Rabbi ALLAH’a yaraşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. De: "Bir düşünün, ALLAH sizin işitme ve görme duyunuzu alıp belleğinizi kapasa, ALLAH’tan başka hangi tanrı onları size geri verebilir?" Ayetleri nasıl açıkladığımıza ve buna rağmen nasıl da yüz çevirdiklerine dikkat et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. De: "ALLAH’ın azabı size ansızın veya duyurudan sonra gelse… Zalim toplumdan başkası mı yok edilir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Biz elçileri, ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderiyoruz. Kim Gerçeği onaylayıp kendini düzeltirse, onlara bir korku yok, onlar üzülmeyecekler de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, yoldan çıktıklarından ötürü onlara azap dokunacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. De: "ALLAH’ın hazineleri benim yanımda demiyorum size. Gizlilikleri de bilmiyorum. Size, bir melek olduğumu da söylemiyorum. Sadece bana vahyedileni izliyorum." Şunu da söyle: "Kör ile gören bir mi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Rab’lerinin huzuruna çıkacaklarının heyecanıyla dolanları bununla uyar: O’ndan başka bir sahipleri ve aracıları (şefaatçileri) yok. Belki korunurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Sabah akşam Rab’lerine yalvarıp sadece O’nun hoşnutluğunu arzulayanları kovma. Onların hesabından sen sorumlu değilsin. Senin hesabından da onlar sorumlu değil. Onları kovarsan zalim olursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Birbiriyle böylece sınadık ki "ALLAH’ın aramızdan seçip nimetlendirdiği kişiler bunlar mı" desinler. ALLAH güzel karşılık verenleri daha iyi bilmiyor mu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Ayetlerimizi onaylayanlara gelince, "Size selam olsun. Efendiniz merhametli davranmayı prensip edindi. Bunun için, her kim bilmeyerek işlediği bir kötülükten sonra tövbe ederek kendini düzeltirse, bilsin ki O Bağışlayandır, Rahimdir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Suçluların yolunun besbelli olması için ayetleri böyle açıklarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. De: "ALLAH’ın dışında çağırdıklarınıza hizmet etmekten menedildim." De: "Sizin keyfinize uymayacağım. Aksi taktirde sapar ve doğru yolu bulamam." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. De: "Ben Efendimden bir delile dayanmaktayım. Siz ise onu yalanladınız. Ona meydan okuyarak istediğiniz şeyi getirmek benim elimde değil. Hüküm, ancak ve ancak ALLAH’ın. Gerçeği anlatıyor. O, en iyi ayırandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. De: "Sizin acele istediğiniz şeye sahip olsaydım aramızda iş biterdi. ALLAH zalimleri iyi biliyor." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Gizliliklerin anahtarı onun elinde. O’ndan başkası onları bilmez. Karada ve denizde ne varsa onları bilir. Bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. Yerin karanlığında bir tane, yaş veya kuru hiçbir şey yok ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. O’dur, geceleyin sizi öldüren, gündüzün ne işlediğinizi bilen, belli yaşam süresi dolsun diye gündüzün sizi dirilten… Sonra dönüşünüz O’nadır ve yaptıklarınızı size haber verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. O, kulları üzerinde egemendir ve üzerinize koruyucu melekler gönderir. Sizden birine ölüm geldiği zaman elçilerimiz onun canını hiç vakit geçirmeden alırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Sonra gerçek Mevla’ları olan ALLAH’a döndürülürler. Bilesiniz ki yargı O’nundur ve O, en hızlı hesap görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. De ki: "Gizli ve açık olarak ‘Bizi bundan kurtarsan şükredenlerden olacağız.’ diye O’na yalvardığınızda sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarabilir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. De ki: "Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi ALLAH kurtarıyor. Buna rağmen siz yine ortak koşuyorsunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. De ki: "Üstünüzden veya ayaklarınızın altından size bir azap göndermeye, yahut sizleri mezheplere bölüp birbirinizin kötülüğünü tattırmaya O’nun gücü yeter." Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl da açıklıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Gerçek olmasına rağmen senin halkın bunu yalanladı. De ki: "Ben üzerinizde gözetici değilim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Her bir haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. İleride bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Ayet ve mucizelerimizle alay edenleri gördüğün vakit, başka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir. Sapkın sana unutturursa, hatırladıktan sonra böyle zalim kimselerle birlikte oturma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Erdemliler böylelerinin hesabından sorumlu tutulmaz. Fakat, olur ki dinlerler diye hatırlatmak iyi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Dinlerini oyun eğlenceye alanları ve dünya hayatına aldananları bırak. Sen bununla hatırlat ki, bir kişi kazandığının felaketli sonucunu çekmesin. Onun ALLAH’tan başka bir sahibi ve şefaatçisi yoktur. Her türlü fidyeyi verse bile kendisinden kabul edilmez. Bunlar, kazandıklarından dolayı felaketli sonuca uğrayanlardır; inkârları yüzünden kaynar sudan bir içkiyi ve acı verici bir azabı hak etmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. De ki: "ALLAH’tan başka, bize yarar ve zarar veremeyenlere mi yalvaralım? ALLAH bizi doğru yola ulaştırdıktan sonra ökçelerimiz üzerinde gerisin geriye mi dönelim? sapkınların ayartıp yeryüzünde şaşırttığı ve arkadaşlarının, ’Gel, bizimle birlikte doğru yola gel’ diye çağırdıkları şaşkın bir kimse gibi mi olalım?" De ki: "Gerçek yol gösterme ALLAH’ın yol göstermesidir. Evrenlerin Efendisine teslim olmakla emredildik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. "Namazı gözetmeli ve O’nu sayıp dinlemelisiniz. Huzurunda toplanacağınız O’dur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. O’dur gökleri ve yeri yaratan. "Ol" dediği gün hemen oluverir. Sözü mutlak doğrudur. Boruya üfürüldüğü gün egemenlik tümüyle O’nundur. Gizliyi ve açığı Bilendir. Bilgedir, her şeyden Haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. İbrahim, babası Azer’e şöyle demişti: "Heykelleri mi tanrı ediniyorsun? Seni ve halkını tümüyle apaçık bir sapıklık içinde görüyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Kesin bir onaylamaya sahip olması için, İbrahim’e göklerin ve yerin yönetimini şöylece gösterdik: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Üzerine gece basınca bir gezegen gördü, "Budur benim Efendim!" dedi. Batınca, "Ben batanları sevmem" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ay’ı doğarken görünce, "Budur benim Efendim!" dedi. Batınca da, "Efendim bana doğru yolu göstermezse sapıtanlardan olurum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Güneşi doğarken görünce, "Budur benim Efendim. Bu, daha büyük!" dedi. O da batınca: "Ey halkım, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Ben yüzümü tümüyle, gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben ortak koşanlardan değilim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Halkı onunla tartıştı. "Beni doğruya ulaştırmış iken benimle hâlâ ALLAH hakkında mı tartışıyorsunuz? Sizin ortak koştuklarınızdan korkmam, meğer Efendim bir şey dilerse… Efendim, bilgice her şeyi kuşatmıştır. Öğüt almıyor musunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. "ALLAH’ın kendileri hakkında size hiçbir delil vermediklerini O’na ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben nasıl olur da sizin ortak koştuklarınızdan korkarım? Hangi taraf güvenliği daha çok hak etmektedir? Bir bilseniz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Gerçeği onaylayanlar ve onaylarını bir zulümle bulaştırmayanlar güvenliği hak etmişlerdir ve onlar doğruyu bulmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Bunlar, halkına karşı kullanması için İbrahim’e verdiğimiz tartışma yöntemidir. Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Efendin Bilgedir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Ona İshak’ı ve Yakup’u bağışladık. Her birisine yol gösterdik. Daha önce de Nuh’a ve onun soyundan Davut’a, Süleyman’a, Eyyub’a, Yusuf’a, Musa’ya ve Harun’a da yol gösterdik. Güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas’a da… Hepsi de iyilerden idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. İsmail, El-Yasa’, Yunus ve Lut’a da… Hepsini halklara üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Atalarından, soylarından, kardeşlerinden birçoğunu seçip doğru yola ilettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. ALLAH’ın hidayeti böyledir. Kullarından dilediğini ve/veya dileyeni ona ulaştırır. Ortak koşsalardı yaptıkları boşa çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. İşte onlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir. Eğer şu halk, bunları inkâr ederse, biz onları inkâr etmeyecek bir toplumu yerlerine geçiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Bunlar, ALLAH’ın doğru yola ulaştırdıklarıdır. Onların yoluna uy. De ki: "Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Bu, sadece tüm halklara bir mesajdır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. "ALLAH hiçbir insana bir şey indirmez" demekle ALLAH’ı gereği gibi değerlendirmediler. De ki: "Halka bir hidayet ve ışık olarak Musa’nın getirdiği kitabı kim indirdi –ki göstermek için onu kağıtlara yazdığınız halde çoğunu gizliyordunuz. Sizin ve atalarınızın bilmediği şeyleri onun yoluyla öğrendiniz–?" "ALLAH" de ve onları daldıkları sapıklıkta bırak, oynayadursunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Bu, kendisinden öncekileri doğrulayan kutlu bir kitap olup ülkelerin anasını ve etrafındakileri uyarman için indirilmiştir. Ahireti onaylayanlar, onu onaylarlar ve onlar namazlarına da devam ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. ALLAH adına yalan uydurandan ve kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde, "Bana vahyediliyor" diyenden ve " ALLAH’ın indirdiği gibi ben de indireceğim" diyenden daha zalim kim olabilir! Can çekişmesi anında zalimleri bir görsen! melekler, ellerini uzatmıştır: "Canınızı verin! ALLAH hakkında gerçek olmayanı söylemenizden ve onun vahiy ve işaretlerini (ayat) kibir ve gururla karşılamanızdan dolayı bugün utanç verici azapla cezalandırılacaksınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. "Sizi ilk defa yarattığımız gibi bize tek olarak geldiniz. Size hayal gibi gösterdiğimiz şeyleri ardınızda bıraktınız. Sizinle ortak olduklarını ileri sürdüğünüz aracılarınızı (şefaatçılarınızı) yanınızda görmüyoruz. Aranızdaki bağlar kesilmiştir. İleri sürdükleriniz sizi terk etmiştir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. ALLAH taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır ve diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur ALLAH. Nasıl yüz çevirebilirsiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Sabahı ortaya çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da bir hesaplama aracı yapmıştır. Bu, her şeyden Üstün ve her şeyi Bilen’in planıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Karanın ve denizin karanlıklarında yollarınızı bulasınız diye sizin için yıldızları yaratan O’dur. Bilen bir toplum için ayetleri detaylı olarak açıklamış bulunuyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. O’dur sizi bir tek kişiden inşa eden. Bir kalış ve izleyen bir ayrılış. Ayetleri, anlayan bir toplum için açıklamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. O’dur gökten su indiren. Onunla her çeşit bitkiyi çıkardık. O bitkiden ürettiğimiz yeşil madde ile de sayısız taneler çıkardık. Tomurcuğundan salkımlar sarkan hurma ağaçları, üzüm bağları, zeytin ve nar gibi birbirine benzeyen ve benzemeyen ürünler çıkardık. Her birinin meyve verme zamanında meyvesine ve olgunluğuna bakın. Gerçeği onaylayan bir toplum için bunda deliller ve ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. ALLAH’a cinleri ortak koştular. Halbuki onları O yaratmıştır. Bilmeden O’na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. O’nun şanı yücedir, onların nitelemelerinden çok üstündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Gökleri ve yeri yoktan var edendir. Kız arkadaşı olmadığı halde nasıl olur da çocuğu olur? Her şeyi O yaratmıştır ve O, her şeyi Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Efendiniz ALLAH işte budur. O’ndan başka tanrı yoktur. Her şeyin Yaratıcısıdır. O’na hizmet edin. O, her şeyi Kontrol Edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Gözler O’na erişemez O, gözlere erişir. O Şefkatlidir, Haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Efendinizden size aydınlatıcı belgeler gelmiş bulunuyor. Kim görürse kendi yararına, kim körlük ederse kendi zararınadır. Ben üzerinize bekçi değilim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. "Sen ders almışsın" demeleri için ve bilen bir topluma açıklamak için ayetleri böyle sergiliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Efendinden sana indirilene uy. O’ndan başka tanrı yoktur. Ortak koşanlardan da yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. ALLAH isteseydi ortak koşamazlardı. Seni onların üzerine bekçi yapmadık. Onların avukatı da değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. ALLAH’ın dışında yalvardıklarına sövmeyiniz ki onlar da sınırı aşıp cehaletten dolayı ALLAH’a sövmesinler. Biz her topluluğa yaptıkları işi böyle süslü gösterdik. Sonunda dönüşleri Rab’lerinedir ve onlara yapmış bulunduklarını haber verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Kendilerine bir mucize gelse onu mutlaka onaylayacaklarına dair tüm güçleriyle ALLAH’a yemin ederler. De ki: "Mucizeler ALLAH’ın yanındadır." Mucize geldiği zaman da onların onaylamayacağını bilmez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. İlk başta gerçeği onaylamamaya karar verdikleri için anlama yeteneklerini ve gözlerini çevirip azgınlıkları içinde bocalar durumda bırakırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Onlara melekleri indirsek, kendileriyle ölüler konuşsa ve her şeyi getirip önlerine toplasak, ALLAH’ın diledikleri hariç, yine onaylayacak değillerdir. Fakat çoğu bu gerçeği bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Böylece, her peygambere insanlardan ve cinlerden olan sapkınları düşman kıldık. Aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözleri vahyederler. Efendin dileseydi bunu yapamazlardı. Onlara ve ettikleri iftiralara aldırma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Ahiret onaylamayanların kalbi ona kansın, ondan hoşlansın ve gerçekten yapmak istediklerini yapabilsinler diye… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. ALLAH’tan başka yasa koyucu mu arayayım? O ki size kitabı detaylı olarak indirmiştir. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız onun Efendin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. O halde kuşkulananlardan olma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Efendinin kelimeleri doğruluk ve adaletle tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, İşitendir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni ALLAH’ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece tahminde bulunup saçmalıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Efendin, yolundan sapanları en iyi bilendir. Doğru yolda olanları da o daha iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Ayetlerine Gerçeği onaylıyorsanız, üzerinde ALLAH’ın ismi anılanlardan yiyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Size ne oluyor ki, üzerinde ALLAH’ın ismi anılanlardan yemiyorsunuz? Halbuki zorunlu haller haricinde size yasaklananları detayıyla size açıklamış bulunuyor. Birçokları, bilgiye dayanmayan kişisel görüşleriyle halkı saptırıyor. Efendin sınırı aşanları en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Günahların açığını da gizlisini de bırakın. Günah kazananlar işlediklerinin karşılığını alacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Üzerinde ALLAH’ın ismi anılmayanlardan yemeyin. Çünkü o, yoldan çıkmadır. Sapkınlar, sizinle tartışmaları için dostlarına vahyeder. Onlara uyarsanız siz de ortak koşmuş olursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde olup da ondan çıkamayan kimse gibi olur mu? İnkârcıların yaptıkları işler böyle süslü gösterilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Her ülkenin önde gelen suçlularına, orada hile ve entrika yapmaları için izin verdik. Aslında kendilerinden başkasını kandırmıyorlar. Ama farkında değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Kendilerine bir mucize geldiğinde: "ALLAH’ın elçilerine verilenlerin benzeri bize verilmedikçe onaylamayız" derler. ALLAH mesajını nereye koyacağını daha iyi bilir. Yaptıkları hilelerden ötürü suçlulara ALLAH katından bir aşağılama ve çetin bir azap dokunacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. ALLAH kimi doğru yola ulaştırmak dilerse onun gönlünü barış içinde teslim olmaya (İslam) açar. Kimi de saptırmak dilerse göğsünü, göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılar. ALLAH onaylamayanları işte böyle kötü duruma sokar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Bu, Efendinin dosdoğru yoludur. Öğüt alan bir toplum için ayetleri detayıyla açıklamış bulunuyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Onlar, Rab’lerinin yanında barış yurdunu hak etmişlerdir. Yaptıklarından ötürü onların sahibi O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Hepsini sürüp topladığı gün: "Ey cinler topluluğu, siz çok sayıda insan harcadınız." Onların insanlardan olan dostları: "Efendimiz, bize verdiğin sürenin sonuna erişinceye kadar birbirimizden hoşlandık" derler. "Yeriniz ateştir" der. ALLAH’ın dilemesi hariç, orada ebedî kalacaklardır. Efendin Bilgedir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Zalimleri böylece eşleyerek birbirinin dostları yaparız. Yaptıklarından ötürü… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Ey cinler ve insanlar topluluğu, size, ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşmanız konusunda sizi uyaran sizden elçiler gelmedi mi? "Kendimize karşı tanığız" dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve inkârcı olduklarına dair kendi kendilerine karşı tanıklık ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Bu böyledir. Efendin, halkı habersiz bir durumda iken ülkeleri zulüm ile helak etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Yaptıklarına karşılık olarak her biri için dereceler vardır. Efendin, onların yaptıklarından habersiz değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Efendin Zengindir, Rahmet Sahibidir. Dilerse sizi götürür ve sizi başkaların soyundan nasıl getirmişse sizden sonra da yerinize dilediklerini yerleştirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Size söz verilenler elbette yerine gelecektir ve onun önüne geçemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. De ki: "Ey halkım, elinizden geleni yapın, ben de elimden geleni yapacağım. Yakında kimin nihai başarıya ulaştığını göreceksiniz!" Zalimler başaramazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. ALLAH’ın ürettiği ekinlerden ve çiftlik hayvanlarından O’na bir pay ayırarak, kafalarına göre, "Bu ALLAH’ın, bu da ortaklarımızındır" dediler. Ortaklarının payı ALLAH’a ulaşmıyor; ancak ALLAH’ın payı ortaklarına ulaşıyor! Ne de kötü hüküm veriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Böylece onların (Tanrı adına din ve mezhep üreten) ortakları, çocuklarını öldürmeyi bile müşriklerin çoğuna iyi bir şeymiş gibi gösterdiler. Böylece onları mahvettiler ve dinlerini karıştırıp bozdular. ALLAH dileseydi bunu yapamazlardı. Onlardan ve uydurdukları şeylerden uzak dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. Zanlarına göre şöyle dediler: "Bunlar dokunulmaz çiftlik hayvanları ve ekinlerdir. Dilediğimizden başkası bunları yiyemez." Binilmesi yasaklanan çiftlik hayvanları… ALLAH’ın ismini üzerlerinde anmadıkları çiftlik hayvanları… O’na yakıştırdılar. Onları iftiralarıyla cezalandıracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. "Şu çiftlik hayvanlarının karınlarındakiler sadece erkeklerimize ait olup kadınlarımıza haramdır. Ölü doğarlarsa o zaman paylaşabilirler" dediler. Bu nitelemelerinin hesabını onlara ödetecektir. O Bilgedir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Cehaletleri yüzünden ALLAH’a iftiralar ederek çocuklarını budalaca öldürenler ve ALLAH’ın kendilerine verdiği rızıkları haram edenler kaybetmişlerdir, şaşırmışlardır. Doğruyu göremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, zeytinleri ve narları –benzer veya farklı– yaratan O’dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin ve hakkını da hasat gününde verin. Savurganlık yapmayın; O, savurganları sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Çiftlik hayvanları, binmeniz, kesmeniz veya kendilerinden yatak malzemesi çıkarmanız içindir. ALLAH’ın size verdiği rızıklardan yiyin ve sapkının adımlarını izlemeyin; çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Sekiz çift: Koyundan iki, keçiden iki… De ki: "İki erkeği mi haram etti, iki dişiyi mi, yoksa o iki dişinin rahimlerindekileri mi?" Doğru sözlüler iseniz, bir bilgiye dayanarak bana cevap verin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Deveden iki, sığırdan iki. De ki: "İki erkeği mi haram etti, iki dişiyi mi, yoksa o iki dişinin rahimlerindekini mi? ALLAH’ın size böyle emrettiğine tanık mı oldunuz? Halkı bilgisizce yoldan saptırmak için, yalan uydurup onları ALLAH’a yakıştırandan daha zalim kim olabilir? ALLAH zalim toplumu doğru yola iletmez." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. De ki: "Bana vahyedilende, yiyen birisi için şunların dışında haram edilmiş bir madde bulamıyorum: (1) Leş, (2) akıtılmış kan, (3) domuzun eti –ki pistir–, (4) ALLAH’tan başkasına sapıkça adanmış yiyecekler." Zorda kalan bir kimse, istekli olmaz ve sınırı aşmazsa kuşkusuz senin Efendin Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Yahudilere tüm tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve koyunun da yağlarını haram ettik; ancak sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları veya kemiklerine karışmış olanlar hariç. Aşırı gitmelerinden ötürü onları böyle cezalandırdık. Biz doğru sözlüyüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Seni yalanlarlarsa: "Efendiniz geniş rahmet sahibidir ve O’nun cezası suçlu toplumlardan geri çevrilemez" de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Ortak koşanlar, "ALLAH dilemeseydi, ne biz, ne atalarımız ortak koşmaz ve hiçbir şeyi de haram etmezdik" diyeceklerdir. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar aynı şekilde yalanlamışlardı. De ki: "Yanınızda bize göstereceğiniz herhangi bir bilgi var mı? Siz ancak kuşkulu ve çelişkili rivayetlere (zanna) uyuyorsunuz ve siz sadece tahminde bulunuyorsunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. De ki: "En güçlü delil ALLAH’ındır. Dileseydi, elbette hepinizi doğruya ulaştırırdı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. De ki: "ALLAH’ın şunu haram ettiğine tanıklık edecek tanıklarınızı getirin." Tanıklık ederlerse onlarla beraber tanıklık etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahireti onaylamayanların keyfine uyma. Onlar, Rab’lerine başkalarını eş koşmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. De ki: "Gelin, Efendinizin size neleri haram ettiğini söyleyeyim: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyi davranın. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin; sizi de onları da biz besliyoruz. Büyük günahların açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve ALLAH’ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. Bunlar, düşünesiniz diye O’nun size verdiği öğütlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. Erginlik çağına erişinceye kadar yetim malına yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı doğru dürüst yapın. Kişiye kapasitesinin yetmediğini yüklemeyiz. Konuştuğunuz zaman akrabanız aleyhinde bile olsa doğru olun. ALLAH’a verdiğiniz sözü tutunuz. Bunlar, ders alasınız diye O’nun size verdiği öğütlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. İşte bu benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun, başka yollara uymayın; çünkü onlar, sizi O’nun yolundan ayırırlar. Bunlar, dinlersiniz diye O’nun size verdiği öğütlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Nitekim, en güzel biçimde tamamlanmış, her şeyin detaylı açıklaması, hidayet ve rahmet olarak Musa’ya Kitabı verdik ki Rab’leriyle kavuşmayı onaylasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. Bu da indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Öyleyse size merhamet edilmesi için ona uymalısınız, erdemli davranmalısınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Artık, "Bizden önceki iki gruba kitap verildi; biz ise onların öğretilerinden habersizdik" diyemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Yahut, "Bize de kitap indirilseydi onlardan daha doğru yolda olurduk" da diyemezsiniz. Size Efendinizden bir kanıt (beyyine), bir hidayet ve bir rahmet gelmiş bulunuyor. ALLAH’ın ayetlerini yalanlayıp ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Efendinin, yahut Efendinin bazı işaretlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Efendinin bazı işaretleri geldiği gün, daha önce onaylamamış veya onaylamasında bir hayır kazanmamış kişiye bir yarar sağlamaz. De ki: "Bekleyin, biz de beklemekteyiz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Dinlerini parçalara ayırıp mezhep mezhep olanlarla senin hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ALLAH’a kalmıştır; sonra onlara durumlarını haber verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Kim iyilik getirirse, kendisine getirdiğinin on katı vardır. Kim kötülük getirirse, ancak dengiyle cezalandırılır ve kendilerine haksızlık edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. De ki: "Efendim beni dosdoğru olan yola iletmiş bulunuyor: tek tanrılı olan İbrahim’in mükemmel dinine… O, ortak koşanlardan olmadı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. De ki: "Namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm evrenlerin Rabbi olan ALLAH içindir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. "O’nun ortağı yoktur. Bununla emredildim ve ben herkesten önce teslim olurum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. De ki: "Her şeyin Rabbi iken, ALLAH’tan başka Rab mi arayayım? Herkes kendi yaptığından yarar görür ve kimse kimsenin yükünü çekmez. Sonunda dönüşünüz Efendinizedir. Ayrılığa düştüğünüz konuda size haber verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. O ki sizi yeryüzünün mirasçıları kıldı ve size verdikleriyle sizi sınamak için kiminizi kiminize derecelerle üstün kıldı. Efendin çabuk sonuçlandırandır. Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster