1. İnsanların hesapları yaklaştı; ancak onlar hâlâ bir aymazlık içinde yüz çevirmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Her ne zaman Rab’lerinden kendilerine yeni bir mesaj (zikr) gelse, onu ciddiye almadan dinlerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kalpleri pervasızdır. Zalimler gizlice birbirleriyle görüştüler: "Bu adam sizin gibi bir insan değil mi? Göz göre göre büyüye mi kapılacaksınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Dedi ki, "Efendim yerde ve gökte her sözü bilir. O İşitendir, Bilendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hatta, "Boş hayallerdir" "Onu o uydurmuş" ve "O bir şairdir, daha önceki elçiler gibi o da bize mucizeler getirsin" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bunlardan önce yok ettiğimiz toplumlardan hiçbiri gerçeği onaylamamıştı. Şimdi bunlar mı onaylayacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Senden önce, insanların dışında elçi göndermedik; onlara vahyediyorduk. Bilmiyorsanız uzmanlara sorunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onları, yemek yemeyen bedenler olarak yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik; onları dilediklerimizle birlikte kurtardık; aşırı gidenleri de helak ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Size, size olan mesajı içeren bir kitabı indirmiş bulunuyoruz. Aklınızı kullanmaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Nice ülkeleri, haksızlık etmelerinden ötürü kırıp geçirdik ve ardlarından başka toplumlar varettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Azabımızı hissettikleri anda ondan kaçmaya çalışıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kaçmayın, lüks ve savurganlık içinde yaşadığınız yere, evlerinize dönünüz. Çünkü sorguya çekileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Vay bize, biz gerçekten zulmedenlermişiz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onları biçip tüketinceye kadar bu yalvarışlarını tekrarlayıp duracaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Göğü, yeri ve aralarındakileri oyun oynamak için yaratmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bir eğlence edinmek dileseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Evet, böyle bir işi dileseydik! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hayır, biz gerçeği batılın üstüne atarız da onu tepeler ve yok eder. Yakıştırdıklarınızdan ötürü vay halinize. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Göklerde ve yerde kim varsa O’na aittir. Yanındakiler, O’na hizmet etmekten büyüklenmez ve duraksamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Gece ve gündüz, hiç yorulmadan O’nu yüceltip anarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar, diriltebilecek yeteneğe sahip tanrılar mı edindiler yeryüzünden? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O ikisinde (gökler ve yerde) ALLAH’tan başka tanrılar olsaydı ikisi de kaosa girecekti. Mutlak otoritenin sahibi ALLAH onların nitelemelerinden çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O, yaptığından sorulmaz; fakat onlar sorulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O’nun dışında tanrılar mı edindiler? De ki: "Delilinizi getirin. Bu, benim çağımdakilerin de mesajıdır, benden öncekilerin de mesajıdır." Ne var ki onların çoğu gerçeği bilmediğinden yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Senden önce bir elçi göndermedik ki kendisine, "Benden başka tanrı yoktur; sadece Bana hizmet ediniz" diye vahyetmiş olmayalım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Rahman bir çocuk edindi" dediler. O yücedir. Oysa onlar onurlu kullardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onlar O’ndan önce söz söylemezler; O’nun emirlerini ise titizlikle uygularlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O onların geçmişini ve geleceğini bilir. Onlar O’nun hoşnut olduğu kullarından başkası için şefaat etmezler. Onlar bile O’nun karşısında saygıyla titrerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlardan kim, "Ben O’nun yanında bir tanrıyım" derse onu cehennemle cezalandırırız; zalimleri biz böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İnkar edenler, görmezler mi ki gökler ve yer bitişik durumda idi de biz onları patlattık? Ayrıca her canlıyı da sudan yarattık. Hâlâ gerçeği onaylamayacaklar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Onları sarsmasın diye yeryüzüne dağları yerleştirdik. Yolu bulmaları için onda geniş geçitler açtık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Göğü korunmuş bir tavan yaptık. Buna rağmen onlar ondaki işaretlere ilgisiz durmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. O ki geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratmıştır. Bunların hepsi bir yörüngede yüzer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Senden önce hiçbir insanı ölümsüz kılmadık. Sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Her can ölümü tadacaktır. Sizi bir test olarak iyi ve kötü olaylarla sınarız ve dönüşünüz bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kafirler (gerçeği örtenler) seni gördüklerinde, "Tanrılarınızı diline dolayan bu mu" diye alaylarına hedef yapmaktan başka bir tepki göstermiyorlar. Rahman’ın mesajını tümüyle inkâr etmektedir onlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. İnsanlar aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi (işaretlerimi) göstereceğim; acele etmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. "Doğru sözlü iseniz O verilen söz ne zaman gerçekleşecek" diye meydan okuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İnkar edenler, yüzlerinden ve arkalarından ateşi savamayacakları ve yardım da görmeyecekleri anı bir bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Nitekim, onlara ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecektir. Ne onu geri çevirmeye güçleri yeter, ne de kendilerine süre verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Senden önceki elçilerle de alay edildi. Ancak onlarla alay edenleri, eğlenceye aldıkları şey kuşatıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. De ki: "Sizi Rahman’dan başka kim gece ve gündüz koruyabilir?" Ama onlar, Rab’lerinin mesajından tümüyle yüz çeviriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa onları bize karşı savunacak tanrıları mı var? Halbuki onlar kendilerine bile yardım edemezler ve biz de sahip çıkmayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Halbuki biz onları ve atalarını yaşlanıncaya kadar nimetlendirdik. Yeryüzünün uçlarından habire eksilttiğimizi görmüyorlar mı? Buna rağmen onlar mı üstün gelecek? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. "Ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum" de. Ne var ki, sağırlar uyarıldıkları vakit çağrıyı işitmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kendilerine, Efendinin azabından bir esinti dokunsa, "Vay bize, biz gerçekten zalimlermişiz" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Diriliş günü için adalet terazileri kurarız. Kimseye hiçbir haksızlık edilmez. Hardal tanesi kadar bir ağırlığı bile hesaba katacağız. Biz, hesapçı olarak yeteriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Musa’ya ve Harun’a Yasalar Kitabını, erdemliler için bir ışığı, bir mesajı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onlar ki kimse kendilerini görmezken bile Rab’lerini sayarlar ve o anın dehşetini duyarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bu da ona indirdiğimiz yüce bir mesajdır. Siz şimdi ona karşı mı çıkıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Biz daha önce de İbrahim’e anlama ve kavrama yeteneğini bağışlamıştık. Biz onu çok iyi biliyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Babasına ve halkına, "Kendinizi adadığınız bu heykeller de neyin nesidir?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "Atalarımızı onlara hizmet eder bulduk" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. "Doğrusu, siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık içine düşmüşsünüz" deyince, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. "Bize gerçeği mi getirdin, yoksa oyun mu oynuyorsun?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Dedi ki, "Aslında sizin Efendiniz (Sahibiniz) göklerin ve yerin Rabbidir; onları ayırarak yaratmıştır. Ben buna tanıklık edenlerdenim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. "ALLAH’a and içerim ki, siz gider gitmez, ardınızdan heykellerinize karşı bir plan uygulayacağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Hepsini param parça etti, ancak belki ona danışırlar diye en büyüklerine dokunmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. "Her kim Tanrılarımıza bunu yaptıysa gerçek bir zalimdir!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. "Onları diline dolayan bir delikanlı işittik, kendisine İbrahim deniliyormuş" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. "Onu kamunun huzuruna çıkarın ki tanık olsunlar" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. "İbrahim, tanrılarımıza bunu sen mi yaptın?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. "Hayır, o işi işte şu büyükleri yaptı. Onlara sorun, eğer konuşurlarsa!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Kendi vicdanlarına dönüp, kendi kendilerine şunu söylediler: "Gerçekten sizler haksızsınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Sonra tekrar eski kafalarına döndüler: "Bunların konuşamadığını sen gayet iyi bilirsin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. "ALLAH’ın yanında size hiçbir yararı ve zararı dokunmayan şeylere mi hizmet ediyorsunuz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. "Yuh size ve ALLAH’ın yanında hizmet ettiklerinize . Aklınızı kullanmaz mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. "Bir şey yapacaksanız onu yakın da tanrılarınızı destekleyin" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. "Ey ateş, İbrahim’e karşı serin ve güvenilir ol" dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Böylece onun için bir plan uygulamak istediler de biz onları başarısızlığa mahkûm ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onu ve Lut’u, tüm insanlar için sınırladığımız topraklara ulaştırıp kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Ona ödül olarak İshak’ı ve Yakub’u verdik. Hepsini erdemli kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Biz onları, emrimize göre yol gösteren önderler kıldık. Onlara iyi işlerin nasıl yapılacağını, namazın nasıl gözetileceğini ve zekatın nasıl verileceğini vahyettik. Onlar bize hizmet edenlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Lut’a da bilgi ve bilgelik verdik. Onu, çirkin işler işleyen topluluktan kurtardık. Onlar, yoldan çıkmış kötü bir toplumdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Onu merhametimizin kapsamına aldık, çünkü o erdemlilerden idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Daha önce Nuh da bizi çağırmıştı. Onu ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtararak duasına cevap verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ayetlerimizi inkâr eden toplumlara karşı onu destekledik. Onlar, kötü bir toplum olduklarından hepsini boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Davut ve Süleyman da… Bir defasında, halkın koyunlarının yayıldığı birilerinin ekini hakkında hüküm veriyorlardı. Biz onların kararına tanık olduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Süleyman’a, doğru anlama yeteneği bağışladık. Her birine bilgi ve bilgelik verdik. Davud’un emrine dağları ve kuşları verdik. Biz bunları yapmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Ve sizi savaşlarınızda korusun diye ona zırh yapmayı öğrettik. Artık şükreder misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Süleyman’a da, bereketli kıldığımız topraklara doğru esen boranın kumandasını verdik. Biz her şeyi iyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Ve onun için dalgıçlık yapan ve bunun yanında başka işler de gören sapkınları da… Onları biz gözetiyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Eyyub da… Efendisine şöyle yalvarmıştı: "Bana felaket dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Biz ona cevap vererek ne sıkıntısı varsa onu giderdik. Katımızdan bir rahmet, hizmet edenlere bir hatırlatma olarak kendisine, ailesini ve onların bir mislini verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Ayrıca İsmail, İdris ve ZülKifl de… Hepsi güçlüklere karşı dirençli kişilerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Biz onları rahmetimiz kapsamına aldık çünkü onlar erdemli kişilerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. ZanNun (yani isminde ‘Nun’ harfi bulunan Yunus) da… Protesto ederek görevini terketmişti. Kendisini kontrol edemeyeceğimizi sandı. Sonunda, (balığın karnındaki) karanlıklar içinde, "Senden başka tanrı yok. Sen yücesin. Ben yanlış davrananlardan oldum" diye yalvardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Yalvarışına karşılık verdik ve onu üzüntüden kurtardık. Gerçeği onaylayanları işte böyle kurtarırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Zekeriya da… Efendisine şöyle yalvarmıştı: "Efendim, beni tek bırakma; sen varislerin en iyisisin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Duasını kabul ettik ve ona Yahya’yı verdik. Kendisi için karısının durumunu düzelttik. Çünkü onlar iyi işlerde yarışıyorlar ve bize hem umutluyken ve hem de korku içindeyken yalvarıyorlardı. Onlar bize saygı duyanlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Ve ırzını koruyan kadın da… Nitekim ona ruhumuzdan üflemiştik. Onu ve oğlunu tüm dünyaya bir işaret yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. İşte sizin topluluğunuz böyle bir (elçiler) topluluktur. Ben sizin Efendinizim; sadece bana hizmet edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Fakat onlar işlerinde ayrılığa düştüler; hepsi bize döneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Kim gerçeği onaylayarak erdemli işler yaparsa onun bu çabası boşa gitmeyecektir; biz sürekli olarak kaydetmekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Helak ettiğimiz bir toplumun tekrar dönmesi yasaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Nihayet, Yecuc ve Mecuc’un önü açıldığı zaman, onlar her yönden saldırırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Hak sözün gerçekleşmesi yaklaşmış ve kafirlerin gözleri korkudan dona kalmıştır: "Vah bize, biz bundan gaflet içinde idik. Biz gerçekten zalimler olduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Siz ve ALLAH’ın yanında hizmet ettikleriniz cehennemin yakıtısınız; sizler oraya girmeye layıksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Onlar tanrılar olsaydı oraya girmeyeceklerdi. Oysa hepsi orada ebedi kalıcıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Onlar için orada iç çekip inlemek vardır; hiçbir şey de işitemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Ancak kendilerine mutlu bir son belirlediklerimiz hariç, onlar ondan uzaklaştırılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Onun uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği şeyler içinde ebedi kalırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. O en büyük korku onları üzmez. Kendilerini melekler, "İşte bu, size söz verilen gününüzdür!" diye karşılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. O gün göğü dosyaları dürer gibi katlar ve yaratılışın ilk durumunu nasıl başlatmışsak ona çeviririz. Üzerimize söz; biz mutlaka gerçekleştiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Zikir’den sonra Zebur’da da, "Yeryüzüne benim erdemli kullarım varis olacak" diye yazıp belirtmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Hizmet eden bir toplum için bunda bir bildiri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Biz seni tüm halklara bir rahmet olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. De ki: "Sizin tanrınızın bir tek tanrı olduğu bana vahyediliyor. Artık teslim olacak mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Eğer yüz çevirirlerse De ki: "Size yeterli ölçüde bildirdim. Size söz verilen şeyin yakın mı, yoksa uzak mı olduğunu bilmem." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. "O, açıklanan sözü de bilir, gizlediklerinizi de bilir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. "Hiç bilmiyorum; belki sizin için bir test ve belli bir süreye kadar bir hoşlanma vesilesi olur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. De ki: "Efendim, hükmünü gerçekleştir. Sizin yakıştırdıklarınıza karşı sadece Rahman olan Efendimizden yardım istenir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster