1. Savaş ganimetleri hakkında senden soruyorlar. De ki: "Ganimetler, ALLAH’ın ve elçisinindir." ALLAH’ı dinleyin, aranızı düzeltin. Gerçeği onaylıyorsanız, ALLAH’a ve elçisine uyun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Gerçeği onaylayanlar öyle kimselerdir ki, ALLAH anıldığında yürekleri titrer, O’nun ayetleri kendilerine okunduğunda onayları artar ve Rab’lerine güvenirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar ki namazı gözetirler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan yardım olarak verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Böyleleri gerçek gerçeği onaylayanlardır. Onlar için Rab’leri yanında dereceler, bağışlanma ve tükenmez rızık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Nitekim Efendin seni belli bir planın gerçekleşmesi için evinden çıkarmıştı. Gerçeği onaylayanlardan bir grup bundan hoşlanmamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Gerçek ortaya çıkmasına rağmen, göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi seninle onu tartışıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. ALLAH iki gruptan birisini size söz vermişti; siz ise, güçsüz olanıyla karşılaşmayı istiyordunuz. Oysa ALLAH kelimeleriyle gerçeği gerçekleştirmek ve kâfirlerin ardını kesmeyi diliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ki suçlular hoşlanmasa da hakkı gerçekleştirsin ve haksızlığı ortadan kaldırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sizi kurtarması için Efendinize yalvarıyordunuz ve O da, "Ben sizi birbiri ardınca bin melek ile destekleyeceğim" diye size karşılık vermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ALLAH bunu, ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz yatışsın diye yaptı. Zafer yalnız ALLAH’tandır. ALLAH Üstündür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kendisinden bir güvenlik olarak sizi bir uyuklama bürüyüp yatıştırıyordu. Sizi temizlemek, sapkının pisliğini (umutsuzluğu) sizden savmak, kalbinizi ikna etmek ve ayaklarınızı pekiştirmek için üzerinize gökten su indiriyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Efendin meleklere, "Sizinle beraberim, gerçeği onaylayanları destekleyin. İnkârcıların yüreğine korku salacağım. Vurun boyunlara, vurun onların her parmağına" diye vahyediyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çünkü onlar ALLAH’a ve elçisine karşı aktif olarak savaştılar. Kim ki ALLAH ve elçisiyle savaşırsa elbette ALLAH’ın cezası çetindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İşte bunu tadın. Kâfirler için bir de ateş azabı var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ey gerçeği onaylayanlar, size karşı düşmanca harekâta geçen kâfirlerle karşılaştığınızda, onlara arkanızı dönmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Kim o gün, savaş taktiği veya başka bir birliğe katılma amacının dışında sırtını dönüp kaçarsa ALLAH’tan bir gazaba uğramıştır ve yeri de cehennemdir. Ne kötü bir duraktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onları siz öldürmediniz, fakat ALLAH öldürdü. Attığın zaman da sen atmıyordun; ALLAH atıyordu. Fakat böylece gerçeği onaylayanları güzel bir sınavla sınadı. ALLAH İşitendir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte böyle; ALLAH kâfirlerin planını bozar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Zafer istiyorduysanız, işte size zafer geldi! Saldırmaktan vazgeçerseniz sizin için daha iyi olur. Dönerseniz biz de döneriz ve ordunuz sayıca çok da olsa sizden hiçbir şeyi savamaz. ALLAH gerçeği onaylayanlarla beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ey gerçeği onaylayanlar, ALLAH’a ve elçisine uyunuz. İşittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İşitmedikleri halde, "İşittik" diyenler gibi olmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. ALLAH yanında, yaratıkların en kötüsü, akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. ALLAH onlarda bir iyilik olduğunu görseydi, onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi bile yine yüz çevirerek dönerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ey gerçeği onaylayanlar, size hayat verecek şeylere çağırdığında ALLAH’a ve elçisine yanıt verin. Bilin ki ALLAH kişi ile kalbi arasına girer ve O’nun huzuruna toplanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sizden sadece zalimlere çatmakla kalmayacak olan sınavdan sakının. Bilesiniz ki ALLAH’ın cezası çetindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sayıca az olduğunuz, yeryüzünde ezilip horlandığınız ve insanların sizi kapıp kaçıracaklarından korktuğunuz zamanları hatırlayın. O size barınak sağladı, sizi yardımıyla destekledi ve güzel şeylerden size rızıklar verdi ki şükredesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey gerçeği onaylayanlar, ALLAH’a ve elçisine ihanet etmeyin; sorumluluklarınıza bile bile ihanet etmiş olursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bilesiniz ki mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir sınavdır ve ALLAH’ın yanında büyük ödül vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ey gerçeği onaylayanlar, ALLAH’ı dinlerseniz, size doğruyu yanlıştan ayıracak anlayışı verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. ALLAH Büyük Lütuf Sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İnkârcılar seni etkisiz hale getirmek veya seni öldürmek ya da seni sürmek için planlar yapıyorlardı. Onlar plan kuruyorlarsa ALLAH da plan kuruyor. ALLAH plan kuranların en ustasıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ayetlerimizi dinledikleri zaman, "İşittik" diyorlardı, "İstesek biz de bunun bir benzerini getiririz. Bu, geçmişlerin efsanelerinden başka bir şey değil." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hatta, "Efendimiz, bu senden gelen bir gerçek ise, üstümüze gökten taşlar yağdır veya başımıza acıklı bir azap getir" diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sen onların arasında bulunduğun sürece ALLAH onlara azap edecek değildir. Onlar, bağışlanma dilerlerken de ALLAH onları cezalandıracak değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Başkalarını Sınırlanmış Mescit’ten menederlerken neden ALLAH’ın azabını hak etmesinler? Oysa onlar onun koruyucuları değiller. Onun gerçek koruyucuları gerçeği onaylayanlardır; ancak çokları bunu bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onların, Ev’deki namazları hile ve menetmekten başka bir şey değil. İnkârınızdan dolayı azabı tadın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnkâr edenler, insanları ALLAH yolundan menetmek için paralarını harcarlar ve daha da harcamaya devam edecekler. Fakat bu, sonradan kendileri için bir üzüntü kaynağı olacak ve ardından yenilecekler. İnkâr edenler cehenneme sürüleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Böylece ALLAH kötüyü iyiden ayırt eder, kötüleri üst üste koyup topluca yığar ve cehenneme yollar. İşte kaybedenler onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. İnkâr edenlere söyle: "Son verirlerse geçmişte yaptıkları bağışlanacaktır. Dönerlerse, daha öncekilerin yasası (sünneti) geçerlidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Baskı ve zulmü ortadan kaldırıncaya ve dini sadece ALLAH’a ait kılıncaya dek onlarla savaşın. Düşmanlığa son verirlerse, elbette ALLAH yaptıklarınızı Görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Dönerlerse, bilin ki sahibiniz ALLAH’tır. O en iyi Egemen/ Dost/Koruyucu (Mevla) ve en iyi Yardımcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ayrım gününde, iki ordunun karşılaştığı günde kulumuza indirdiğimize ve ALLAH’a Gerçeği onaylıyorsanız, bilin ki elinize geçen her ganimetin beşte biri ALLAH’ın ve elçisinindir. Bu pay, akrabalar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışların hakkıdır. ALLAH her şeye Güç Yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Hani siz vadinin beri yamacında, onlar da vadinin öte yamacında mevzilenmişti. Kervan da sizden daha aşağıda idi. Bu karşılaşmayı siz kararlaştırsaydınız karşılaşma konusunda anlaşmazlığa düşecektiniz. Oysa ALLAH, yapılması önceden planlanmış bir işi gerçekleştirmekte idi. Böylece, yok edilen, apaçık bir delille yok edilsin, yaşayan da apaçık bir delille yaşatılsın. ALLAH İşitendir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. ALLAH onları rüyanda sana az gösteriyordu. Onları sana çok gösterseydi, dağılacak ve o konuda çekişip duracaktınız. Fakat ALLAH (sizi) kurtardı. O, göğüslerin özünü bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Zamanı gelip kendileriyle karşılaştığınızda sizin gözlerinizde onları az gösteriyor, onların da gözlerinde sizi az gösteriyordu ki ALLAH önceden planlanmış işi gerçekleştirsin. İşler, sonunda ALLAH’a döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ey gerçeği onaylayanlar bir ordu ile karşılaştığınızda dayanın ve ALLAH’ı çokça anın ki başarasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. ALLAH’a ve elçisine uyun, çekişmeyin, yoksa zayıflayıp gücünüzü yitirirsiniz. Güçlüklere karşı direnin. Elbette ALLAH sabredenlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. ALLAH’ın yoluna engel olmak amacıyla, halka gösteriş yaparak yurtlarından çıkan o kendini beğenmişler gibi olmayın. ALLAH yaptıklarını çepeçevre Kuşatır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sapkın, işlerini onlara süslemiş ve: "Bugün halktan kimse sizi yenemez, ben sizin yanınızdayım" demişti. İki ordu yüz yüze gelince de, topukları üzerine geri dönüp, "Sizinle bir ilgim yok, sizin görmediğinizi görüyorum ve ALLAH’tan korkarım. ALLAH’ın cezası çetindir" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İkiyüzlüler ve kalplerinde hastalık bulunanlar, "Bunları dinleri aldatmış" diyorlardı. Kim ALLAH’a güvenirse, kuşkusuz ALLAH Üstündür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İnkâr edenlerin canlarını melekler alırken bir görseydin! Yüzlerine ve arkalarına (saldıran ve kaçan düşmanlarınıza) vuruyorlardı: "Tadın yakıcı azabı!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. "Bu, ellerinizin yaptığına karşılıktır. ALLAH elbette kullara zalim değildir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Tıpkı Firavunun yandaşlarının ve onlardan öncekilerin gidişi gibi… ALLAH’ın ayetlerini inkâr ettiler. Günahlarından ötürü ALLAH da onları yakalayıp cezalandırdı. ALLAH Güçlüdür, cezası çetindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Zira, bir topluluk kendilerini değiştirmedikçe, ALLAH onlara verdiği nimetleri değiştirecek değildir. ALLAH İşitendir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Örneğin, Firavunun yandaşları ve onlardan öncekiler gibi. Rab’lerinin ayetlerini yalanladılar. Biz de günahlarından ötürü onları yıkıma uğrattık. Firavunun yandaşlarını suda boğduk. Hepsi de zalim idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. ALLAH yanında yaratıkların en kötüsü kâfirlerdir; onlar gerçeği onaylamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onlar, sen kendileriyle anlaşma yaptığın halde her defasında anlaşmalarını bozanlardır. Onlar erdemli davranmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Savaşta onları yakalarsan, onları arkalarındakilere ibret olacak şekilde darmadağın et. Belki ders alırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Bir topluluğun ihaneti seni endişelendiriyorsa, sen de aynı şekilde (diplomatik ilişkiyi kesip) at. Kuşkusuz ALLAH hainleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Kâfirler, kurtulduklarını sanmasınlar. Kaçamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Onlar için elinizden gelen kuvvet ve binekler veya sanal bağlantılar hazırlayıp seferber edin. Böylece onlarla ALLAH’ın düşmanlarını, düşmanlarınızı ve onlardan başka bilmediğiniz, ancak ALLAH’ın bildiği kimseleri caydırırsınız. ALLAH yolunda ne harcarsanız size tam olarak ödenir ve hiç haksızlığa uğratılmazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Onlar barışa eğilim gösterirlerse sen de ona eğilim göster ve ALLAH’a güven. O, İşitendir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Seni aldatmak isterlerse, ALLAH sana yeter. O ki seni yardımıyla ve gerçeği onaylayanlarla destekledi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Ve onların kalplerini uzlaştırdı. Sen, yeryüzünde bulunanların hepsini harcasaydın bile kalplerini uzlaştıramazdın. Ancak, onların kalplerini ALLAH uzlaştırdı. O, Üstündür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Ey peygamber, ALLAH sana ve seni izleyen gerçeği onaylayanlara yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Ey peygamber, gerçeği onaylayanları savaşa özendir. Sizden dirençli yirmi kişi olsa, iki yüz kişiyi yenebilir. Sizden yüz kişi, kâfirlerden bin kişiyi yenebilir. Çünkü onlar, anlamayan bir topluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Ancak, ALLAH sizde zayıflık bulunduğunu bildiğinden şimdi sizden yükü hafifletti. Sizden dirençli yüz kişi olsa, iki yüz kişiyi yenebilir. Sizden bin kişi olsa, ALLAH’ın izniyle iki bin kişiyi yenebilir. ALLAH sabredip direnenlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Hiçbir peygambere, yeryüzünde savaşa katılmaksızın esirler edinmesi yakışmaz. Siz bu dünyanın geçici malını istiyorsunuz; ALLAH ise (sizin için) ahireti ister. ALLAH Üstündür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. ALLAH’ın daha önce koyduğu bir yasa olmasaydı aldıklarınızdan ötürü size büyük bir azap dokunacaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Artık ele geçirdiğiniz ganimetleri helal ve temiz olarak yiyebilirsiniz. ALLAH’ı dinleyin. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ey peygamber, elinizde bulunan esirlere de ki: "ALLAH kalbinizde bir iyilik bilse, yitirdiklerinizden daha iyisini size verir ve sizi bağışlar. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Yok, sana ihanet etmek istiyorlarsa, zaten daha önce ALLAH’a ihanet etmişlerdi. Bunun üzerine onları yenik düşürdü. ALLAH Bilendir, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Gerçeği onaylayanlar, ALLAH yolunda göç edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler ve onları barındırıp onlara yardım edenler birbirlerinin dostudur. Gerçeği onayladığı halde sizinle birlikte göç etmeyenler göç edinceye kadar onlardan sorumlu değilsiniz. Ancak onlar, din bağından ötürü sizden yardım isterlerse, aranızda anlaşma bulunan bir topluma karşı olmaması koşuluyla kendilerine yardım etmelisiniz. ALLAH yaptıklarınızı Görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. İnkâr edenler de birbirlerinin dostudur. Bu emirleri uygulamazsanız, yeryüzünde kaos ve büyük bir fesat olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Gerçeği onaylayanlar, ALLAH yolunda göç edip çaba gösterenler ve onları barındırıp yardım edenler, işte bunlar gerçek gerçeği onaylayanlardır. Onlar için bağışlanma ve bol rızık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Sonradan gerçeği onaylayanlar, göç edenler ve sizinle birlikte çaba gösterenler de sizdendir. ALLAH’ın Kitabı’na göre akrabalar birbirlerine önceliklidir. ALLAH her şeyi Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster