1. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hamd alemlerin Rabb’i olan Allah’adır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (O Allah) Rahman ve Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hesap gününün sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Ey Rabb’imiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bizi doğru olan yola ilet. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gadaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster