1. Rahman, Rahim Allah’ın ismiyle Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Övgü, evrenlerin Efendisi ALLAH’adır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rahman, Rahim (Merhametli). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yargı Gününün sahibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ancak sana hizmet eder, ancak senden yardım dileriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bizi doğru yola ilet. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gazaba uğrayanların ve sapmışların değil; kendilerine iyilikte bulunduğun kimselerin yoluna… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster