1. Andolsun ağaran sabaha. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve on geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve çifte ve teke. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve ışırken geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bu antta büyük bir şey yok mu aklı başında olana? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Görmedin mi Rabbin neler yaptı Âd’a? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Direklerle dolu İrem’e. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Öylesine bir şehirdi ki yaratılmamıştı eşi şehirler arasında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve vâdileri oyan, kayaları kesen Semûd’a. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve direk gibi sağlam kumandanları olan Firavun’a? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Öylesine ki azdılar şehirlerde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Derken bozgunculuğu çoğalttılar oralarda. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Derken Rabbin de onlara bir azap kamçısıdır, yağdırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Şüphe yok ki Rabbin kullarının yollarında, pusudadır, onları görüp gözetir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İnsan, öyle bir mahlûktur ki Rabbi, onu sınadı da büyüttü ve nîmetler verdi mi, Rabbim der, lâyıktım da büyüttün beni. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve fakat sınadı da rızkını daralttı mı, Rabbim der, alçalttı beni. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. İş öyle değil, hayır; siz, ne yetîmi ağırlıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve ne birbirinizi, yoksulu doyurmaya teşvik ediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve mîrâsı, habbesine dek yiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve malı, alabildiğine seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İş öyle değil, hayır, yer bir kere paramparça olup dümdüz bir hâle geldi mi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve Rabbinin emri gelip çattı da melekler, saf saf oldu mu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve o gün cehennem, ortaya çıktı mı, insan, öğüt alır, anlar ama öğütün, anlayışın artık ne faydası var ona? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Keşke der, önceden, daha sağken iyilik etseydim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Derken o gün öylesine bir azaplandırır onu ki kimsecikler, o çeşit azâb edemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve öylesine bağlar onu ki kimsecikler, o çeşit bağlayamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey iyiden iyiye inanmış, şüpheden kurtulmuş can. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Dön Rabbine, ondan râzı olarak ve rızâsını kazanmış bulunarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Artık katıl kullarımın arasına. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve gir cennetime. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster