1. Kasem ederim o Fecr’e, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. On geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çift’e ve Tek’e! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Geçip gittiğinde o geceye... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Nasıl) işte bunlarda akıl sahibi için bir yemin yok mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı, Ad’a (Hud’un toplumu), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Çok sütunlu (belde) İrem’e? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Rabbin ne yaptı) vadide kayaları oyan Semud’a (Sâlih’in toplumu)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yüksek direklerin (piramitlerin) sahibi Firavun’a. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar ki, beldeler içinde benlikle azgınca yaşamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlarda fesadı çoğaltmışlardı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bu sebeple Rabbin onların üzerine, azabın kamçısını indirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Muhakkak ki Rabbin, tamamıyla gözetlemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ama insana gelince, Rabbi onu denemek için ikram edip, onu nimetlendirirse: "Rabbim bana ikram etti, üstün kıldı" der (şımarır)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Fakat onu belâ ile deneyip geçimini daraltır ise: "Rabbim beni alçaltıp zelil kıldı" der (isyan eder, sabretmez)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hayır! Hayır, yetime ikram etmiyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yoksulları yedirip doyurmaya birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Mirası toptan yiyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Malı da pek çok seviyorsunuz, toplayıp yığarcasına. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır, (böyle yapmayın)! Arz (beden sarsılıp), darmadağın edildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Ölümle) Rabbin (hükmü) ve el Melek (kuvveler) saf saf dizildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (İşte) o süreçte, cehennem de getirilir (Dünya’yı kuşatır)! (İşte) o süreçte, insan hatırlayıp düşünür... (Fakat) Zikra’nın (hatırlamanın) ona nasıl faydası olur (beden - beyin yok artık ruhu geliştirecek)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Keşke hayatım (şu yaşamım) için önceden yararlı şeyler yapsaydım!" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Artık o süreçte, O’nun azabı gibi hiçbir kimse azap edemez! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hiç kimse O’nun bağladığı gibi bağlayamaz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Ey Nefs-i Mutmainne (Hakikati yaşamakta tatmine ulaşmış bilinç)!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Radiye olarak, Mardiye olarak (Seyir ve tasarruf kemâlâtını yaşayan olarak) Rabbine (Esmâ hakikatine) dön (şuur olarak)!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Kullarımın (‘sanı varlığı’ ‘yok’luğa dönüşmüş olarak işlevlerine devam edenler) içine dâhil ol!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Cennetim’e dâhil ol!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster