1. Andolsun fecre, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. On geceye , Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çift’e ve tek’e. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yürüyüp gittiği zaman geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bunda akıl sahibi için bir yemin var (değil) mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rabbinin Ad (kavmin)’e ne yaptığını görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yüksek sütunlar sahibi İrem’e. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şehirler içinde onun benzeri yaratılmamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Vadilerde kayaları oyan Semud’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve kazıklar sahibi Firavun’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ki onlar ülkelerde azgınlık etmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Böylece oralarda bozgunculuğu artırmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bu yüzden Rabbin de onların üzerlerine azap kamçısı indirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Şüphesiz Rabbin (kullarını) gözetlemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ’Rabbim bana ikramda bulundu’ der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ’Rabbim beni hor kıldı’ der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hayır. Aksine siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yoksula yemek vermeye teşvik etmiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Mirası hak gözetmeksizin habire yiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Malı da pek çok seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır. Yer çarpılıp parça parça dağıtıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Melekler sıra sıra dizilip Rabbin(in emri) geldiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O gün cehennem de getirilmiştir. İşte o gün insan düşünüp hatırlar. Ama hatırlamaktan ona ne (fayda) var! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ’Ah keşke! (Bu) hayatım için önceden bir şeyler göndermiş olsaydım!’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Artık o gün O’nun azabı gibi hiç kimse azap edemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve O’nun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey tertemiz, korku ve kedere kapılmayan, huzura kavuşan insan! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Razı olmuş ve kendisinden razı olunmuş bir halde Rabbine dön. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Haydi gir kullarımın arasına. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Gir cennetime. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster