1. Fecir vaktine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Zilhicce’nin ilk on gününün gecesine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çift’e ve tek’e, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gelip geçtiği vakit geceye and olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şüphesiz ki bunda akıl ve sağduyu sahipleri için (kayda değer) bir and vardır elbette. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Görmedin mi Rabbin, Âd kavmine ne yaptı ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O sütunlar sahibi İrem şehrine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Öyle ki onun şehirler içinde bir benzeri yaratılmamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Vadide kayaları kesip yontan Semûd’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kazıklar sahibi Fir’avn’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar ki ülkelerde azgınlık edip Hakka baş kaldırmışlardı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Oralarda fitne ve fesadı çoğalttıkça çoğalttılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bu yüzden Rabbin, üzerlerine azâb kamçısı —dökercesine— indirdi de indirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Şüphesiz ki Rabbin hep gözetlemededir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) insanoğluna gelince, Rabbi onu denediğinde: İkramda bulunup nimetlere garkettiğinde, o, «Rabbim bana ikramda bulundu» der. Ama onu yine denemek için rızkını daralttığı zaman, «Rabbim bana haksızlık etti» der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) insanoğluna gelince, Rabbi onu denediğinde: İkramda bulunup nimetlere garkettiğinde, o, «Rabbim bana ikramda bulundu» der. Ama onu yine denemek için rızkını daralttığı zaman, «Rabbim bana haksızlık etti» der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hayır, hayır; siz yetîme ikramda bulunmuyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yoksulu yedirmek hususunda birbirinizi tahrik ve teşvik etmiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Mîrası ise (hakk hukuk sınırı gözetmeksizin) habire yiyorsunuz, yağma edercesine.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Malı da öyie seviyorsunuz ki hep biriktirircesine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır, hayır; (bu tutumunuz çok kötü!) Yer sarsılıp parça parça bölündüğü (sonra da dümdüz duruma geldiği) zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rabbin (emri) gelip melekler saf saf dizildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O gün Cehennem getirilip (ortaya konulur), insan düşünüp anlamaya çalışır, ama o düşünüp anlamakdan ona ne (yarar var)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. keşke (bu) hayatım için önden (iyi yararlı amelleri) gönderseydim» der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Artık o gün O’nun (Allah’ın) azabı gibi hiç kimse azâb edemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve hiç kimse O’nun (inkarcı sapıklara) vurduğu bağ gibi bağ vuramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (27-28) Ey emîn ve tatmin olmuş nefs (ruh)! Sen O’ndan, O da senden razı olduğun halde dön Rabbına. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (27-28) Ey emîn ve tatmin olmuş nefs (ruh)! Sen O’ndan, O da senden razı olduğun halde dön Rabbına. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (İyi yararlı) kullarım arasına gir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Gir Cennetime.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster