1. Andolsun fecre. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. On geceye (Zilhicce ayının ilk on gecesine). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çifte ve teke. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gitmekte olan geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi için yemin var değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Görmedin mi Rabbin ne yaptı Âd kavmine? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sütunlar sahibi İrem’e? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Vâdide kayaları yontan Semud kavmine? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kazıklar sahibi (güçlü, kuvvetli) Firavun’a? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunlar ülkelerde azmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Oralarda çok bozgunculuk yapmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kuşkusuz Rabbin her an gözetlemededir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ama insan, her ne zaman Rabbi onu sınayıp da ikramda bulunur, nimet verirse, «Rabbim bana ikram etti.» der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa, o vakit de, «Rabbim beni zillete düşürdü.» der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hayır hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Oysa mirası öyle bir yiyorsunuz ki, haram helal gözetmeden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Malı öyle bir seviyorsunuz ki, yığmacasına. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz olduğu zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ki cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlar. Fakat bu anlamanın ona ne yararı var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. «Keşke hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim.» der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Artık o gün Allah’ın edeceği azabı kimse edemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey, Rabbine, itaat edip huzura eren nefis! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Hem hoşnut edici, hem de hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Kullarımın arasına gir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Cennetime gir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster