1. Yemîn olsun fecr`e (şafak vaktine)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve on geceye! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hem çifte ve teke! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve geçip giderken, geceye! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bunda bir akıl sâhibi için (ibret alınacak) bir yemin (bu yemine lâyık hakikatler)vardır, değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Görmedin mi Rabbin, Âd (kavmin)e nasıl (azâb) etti? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O (sütunlar üzerine kurulmuş binâlarla dolu) direkli İrem (şehrin)e! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ki şehirler içinde onun benzeri yaratılmamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Vâdide (ev yapmak için) kayaları oyan Semûd`a da (nasıl azâb etti)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve kazıklar sâhibi Fira`vun`a? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar ki memleketler(in)de azgınlık etmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Böylece oralarda fesâdı çoğaltmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bundan dolayı Rabbin, onların üzerine bir azab kamçısı yağdırdı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Şübhesiz ki Rabbin, elbette (her an) gözetlemededir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Fakat insan, Rabbi kendisini (varlıkla) imtihân edip, ona ikramda bulunduğu ve ona ni`met verdiği zaman, bunun üzerine: `Rabbim bana ikrâm etti!` der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hâlbuki onu (bu sefer yoklukla) imtihân edip de rızkını kendisine daralttığı zaman: `Rabbim bana ihânet etti!` der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hayır! (Siz) doğrusu yetime ikrâm etmiyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve yoksulu yedirmeye, birbirinizi teşvîk etmiyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hem mîrâsı, helâl haram demeyen bir yiyişle yiyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve malı, aşırı bir sevgi ile seviyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır! Yer (çarpıla çarpıla) un ufak olarak dümdüz edildiği zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rabbin(in emri) geldiği ve melekler saf saf dizildiği (zaman)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O gün Cehennem de getirilir; insan o gün (günahlarını) hatırlar; artık o hatırlama(nın faydası) ona nereden olacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (O zaman insan:) `Keşke ben, (bu ebedî) hayâtım için önceden (dünyada iken iyi ameller) yapsaydım!` der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Artık o gün, O`nun (Allah`ın) azâbı gibi, hiçkimse azâb edemez! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve O`nun bağı gibi, hiçkimse bağ vuramaz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (Allah, mü`min kuluna ise:) `Ey nefs-i mutmainne (kâmil bir îman sâhibi olarak huzûra ermiş olan nefis)!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. `(Hem) râzı olan, (hem) kendisinden râzı olunan (sen Rabbinden, O da senden râzı)olarak Rabbine dön!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. `Artık (sâlih) kullarımın arasına katıl!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. `Ve (onlarla) Cennetime gir!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster