1. Andolsun fecre, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve on geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hem çifte, hem teke. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gelip geçeceği demde geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Akıl sahipleri için bunların her biri birer yemine değmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Görmez misin, Rabbın nasıl yaptı Ad’a? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sütunlar sahibi İrem’e? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ki o, şehirlerde bir benzeri yaratılmayandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dağ yamacında kayaları oyan Semud kavmine? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kazıklar sahibi Firavun’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ki bunlar, memleketlerde azgınlık etmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve fesadı çoğaltmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bu sebeple Rabbın onları, azab kırbacından geçirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Doğrusu Rabbın hep gözetlemekteydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ama insan; Rabbı kendisini deneyip kerem eder ve nimet verirse: Rabbım beni şerefli kıldı, der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ama onu denemek üzere rızkını daraltırsa: Rabbım beni fakir düşürdü, der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hayır; doğrusu siz, yetime ikram etmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yoksulu yedirmek için birbirinizi teşvik etmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Mirası hak gözetmeden yersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Malı da pek çok seversiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ama yer; parça parça dağıtıldığında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Melekler sıra sıra dizilip Rabbının buyruğu geldiğinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Cehennem o gün getirilir. İnsan o gün, hatırlayacak ama hatırlamadan ona ne? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım, der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O gün O’nun azabı gibi hiç bir kimse azab edemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O’nun vurduğu bağı kimse vuramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey huzur içinde olan can. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Dön Rabbına. Sen O’ndan hoşnud, O da senden razı olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Haydi gir kullarımın arasına. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Gir, cennetime. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster