1. Andolsun Fecre.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. On Gece’ye.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çifte ve teke.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Geçip giden geceye.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bunda akıl sahibi için bir yemin var mıdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ad kavmine Rabbin neler yaptı, görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sütunlar sahibi İrem’e.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve şehirler arasında bir benzeri yaratılmamıştı.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ki vadide kayalar oyan Semud’a.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kazıklar/pramitler sahibi Firavun’a.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar, ülkelerde azmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Oralarda fesadı çoğaltmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Rabbin de onlara azap kırbacı yağdırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Çünkü Rabbin gözetleyip durmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İşte insan, onu Rabbi imtihan ettiği zaman, ona ikramda bulunup, nimetlendirince: -Rabbim bana ikramda bulundu der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ama onu, imtihan edip, rızkını daralttığında: -Rabbim bana ihanet etti, der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. -Hayır, yetime ikramda bulunmuyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Düşkünü doyurmaya teşvik etmiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Mirası da hak gözetmeden yiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Malı da pek çok seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. -Hayır, Yer paramparça olduğu zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rabbin ve saf saf melekler geldiğinde.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte cehennem o gün getirilir. Ve insan o gün doğruyu hatırlar. Ama nasıl öğüt alacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Oysa dünya hayatının ve imtihanın sona erdiği o gün öğüt alma günü değil, karar günüdür. Orada gerçeği anlamak artık işe yaramaz. Ve insanlar her şeyin gerçekliğinin bütün çıplaklığı ile gözler önüne serildiği o gün şöyle der: -Keşke hayatım için hazırlıkta bulunsaydım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İşte, hiç kimse o gün Allah’ın cezalandırdığı gibi cezalandıramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hiç kimse onun bağladığı gibi bağlayamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. -Ey huzura ermiş can! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Hoşnut olarak, hoşnut olunarak Rabbine dön. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Kullarımın arasına katıl. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve gir cennetime... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster