1. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola iletsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve Allah sana ulu bir zafer versin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İmanlarına iman katmaları için mü’minlerin kalplerine güven indiren O’dur. Göklerin ve yerin askerleri Allah’ındır. Allah bilendir, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Bütün bunlar) mü’min erkeklerle, mü’min kadınları içinde sonsuza kadar kalmaları üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokması ve onların kötülüklerini örtmesi içindir. Bu, Allah katında büyük bir kurtuluştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklerle münafık kadınlara ve müşrik erkeklerle müşrik kadınlara da azap etmesi için. Kötü felaket başlarına gelsin. Allah onlara gazab etmiş, onları lanetlemiş ve kendileri için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göklerin ve yerin askerleri Allah’ındır. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ki Allah’a ve Peygamber’ine iman edesiniz, ona destek olasınız, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam O’nu (Allah’ı) tesbih edesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sana bey’at edenler gerçekte Allah’a bey’at etmektedirler. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah’a verdiği sözün gereğini yerine getirirse ona (Allah) büyük bir ecir verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ’Allah eğer size bir zarar dilerse veya bir yarar dilerse O’na karşı sizin için kim ne yapabilir? Hayır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hayır. Siz Peygamber’in ve mü’minlerin ailelerine bir daha asla dönmeyeceklerini sandınız. Bu sizin kalplerinize çekici kılındı ve kötü zanda bulundunuz da helake uğramış bir topluluk oldunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kim Allah’a ve Peygamber’ine iman etmezse, şüphesiz biz inkar edenler için alevli bir ateş hazırlamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Göklerin ve yerin mülkü Allah’a aittir. O dilediğini bağışlar, dilediğine de azab eder. Allah bağışlayandır, rahmet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ’Siz bizim arkamızdan gelemezsiniz. Allah daha önce böyle buyurdu.’ ’Hayır. Bizi kıskanıyorsunuz’ diyecekler. Hayır onlar ancak çok az anlayan kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ’Siz yakında çetin savaşçı bir kavme karşı çağrılacaksınız. Onlarla (ya) çarpışırsınız yahut onlar Müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir ecir verir. Ama eğer daha önce yüz çevirdiğiniz gibi yüz çevirirseniz sizi acıklı bir azapla azaplandırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Kim Allah’a ve Peygamber’ine itaat ederse (Allah) onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse onu acıklı bir azapla azaplandırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Andolsun ki Allah, ağacın altında sana bey’at ederlerken mü’minlerden razı olmuş, onların kalplerinde olanı bilmiş böylece üzerlerine güven indirmiş ve kendilerine yakın bir fetih bahşetmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve alacakları birçok ganimetler (bahşetmiştir). Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah size alacağınız birçok ganimetler vaadetti. Bunu size hemen verdi ve insanların ellerini sizden çekti. Ki bu, mü’minler için bir işaret olsun ve (Allah) sizi dosdoğru bir yola yöneltsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sizin henüz güç yetiremedeğiniz ama Allah’ın (ilmiyle) kuşattığı başka (ganimetler) de (var). Allah her şeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İnkar edenler sizinle savaşsalardı arkalarını dönüp kaçarlardı, sonra ne bir dost, ne de bir yardımcı bulurlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Bu, Allah’ın öteden beri süregelen sünnetidir. Allah’ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlara karşı size zafer verdikten sonra, Mekke yakınında onların ellerini sizden sizin ellerinizi onlardan çeken O’dur. Allah yaptıklarınızı görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar inkar eden ve sizi Mescidi Haram’dan, bekletilen kurbanları da yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer kendilerini bilmediğiniz mü’min erkeklerle mü’min kadınları çiğneyecek ve bu yüzden büyük sıkıntıya düşecek olmasaydınız (Allah Mekke’nin fethine izin verirdi. Böyle olması) Allah’ın dilediğini rahmetine sokması içindir. Eğer (mü’minler) seçilip ayrılmış olsalardı muhakkak içlerinden inkar edenleri acıklı bir azapla azaplandırırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. İnkar edenler kalplerine taasubu, o cahiliye taassubunu koyunca Allah da Peygamber’ine ve mü’minlere kendi güvenini indirdi ve onları takva sözüne bağlı kıldı. Onlar da zaten buna layık ve ehil idiler. Allah her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Andolsun ki, Allah Peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse Mescidi Haram’a güven içinde, saçlarınızı traş etmiş ve (kiminiz de) kısaltmış olarak korkmaksızın gireceksiniz. (Allah) sizin bilmediğinizi bildi ve bundan önce yakın bir fetih nasip etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Peygamberini hidayetle ve onu bütün dinlere üstün kılmak için hak dinle gönderen O’dur. Şahit olarak Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Filizini çıkaran, onu güçlendiren, kalınlaşan ve böylece gövdesinin üzerine duran ekin gibi ki ekincilerin hoşuna gider. (Bu benzetme) inkarcıları onlarla öfkelendirmek içindir. Allah onlardan iman edip salih ameller işleyenlere bağışlama ve büyük bir ecir vaadetmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster