1. Gerçek şu ki (ey Muhammed!) Biz senin için apaçık bir zaferin önünü açtık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) Bu, senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını Allah`ın bağışlaması, üzerindeki nimetini tamamlaması, seni (böylece) dosdoğru bir yola iletmesi ve yine Allah`ın sana onur ve zafer dolu bir yardımla destek vermesi içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) Bu, senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını Allah`ın bağışlaması, üzerindeki nimetini tamamlaması, seni (böylece) dosdoğru bir yola iletmesi ve yine Allah`ın sana onur ve zafer dolu bir yardımla destek vermesi içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah`ındır. Allah, hakkıyla bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Bütün bu lütuflar Allah`ın,) mü`min erkeklerle mü`min kadınları, içinde ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetlere sokması ve onların kötülüklerini örtüp bağışlaması içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir kurtuluştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (Mü`minlere yapılan bu yardım diğer taraftan,) Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklerle münafık kadınları, müşrik erkeklerle müşrik kadınları cezalandırması içindir. (İnananların başına gelmesini istedikleri) kötülük, kendi başlarına dönsün! Allah, onlara gazap etmiş, onları lânetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. O (cehennem) ne kötü bir dönüş yeridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göklerin ve yerin orduları Allah`a aittir. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Gerçek şu ki, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Allah`a ve Resulüne iman edesiniz, O`nun izzetini takdir edip destekleyesiniz, O`na saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah`ı tesbih edesiniz diye (Peygamber gönderdik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Hudeybiye gününde Rıdvan biati ile) sana (samimiyetle) biat edenler (hayatları boyunca sana bağlı kalacaklarına dair söz verenler), ancak Allah`a biat etmiş olurlar. Allah`ın kuvvet ve yardımı, o biat edenlerin vefa ve sadakatlerinin üstündedir. Artık kim (verdiği sözden) cayarsa, ancak kendi aleyhine caymış olur. Kim de Allah`a söz verdiği şeyi yerine getirirse, Allah da ona büyük bir mükâfat verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Hudeybiye Seferine katılmayan) bedeviler (göçebe Araplar) yakında sana: “Bizleri mallarımız ve ailelerimiz oyaladı, onun için bize bağışlama dile!” diyecekler. Kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söyleyecekler. De ki: “Eğer Allah sizi bir zarara uğratmayı diler veya size bir yarar sağlamayı murad ederse Allah`a karşı kim bir şey yapabilir? (Her şeyden haberdar olan) Allah, sizin yaptıklarınızdan (gazaya katılmayışınızın gerçek sebebinden) de haberdardır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Aslında siz, Peygamberin ve inananların bir daha ailelerine geri dönemeyeceklerini sanmıştınız. Bu, sizin gönüllerinize güzel gösterildi de kötü zanda bulundunuz ve helâki hak eden bir topluluk oldunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kim Allah`a ve Resulüne inanmazsa bilsin ki biz inkârcılar için alevli ateşler hazırlamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah`a aittir. O, dilediğini (hak edeni kendi lütfuyla) bağışlar, dilediğine (layık olduğu kadar) ceza verir. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Savaştan) geri kalanlar, siz ganimetleri almaya giderken: “Bırakın biz de sizinle gelelim” diyeceklerdir. Onlar Allah`ın (kendi aleyhlerinde olan) sözünü değiştirmek isterler. De ki: “Siz bizimle asla gelmeyeceksiniz. Allah, önceden böyle buyurmuştur.” Onlar: “Bizi kıskanıyorsunuz” diyeceklerdir. Doğrusu onlar, anlayışları kıt olan kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (Hudeybiye seferinden) geri kalan o göçebe Araplara de ki: “Yakında çok güçlü bir topluma karşı (savaşmaya) çağrılacaksınız, onlarla (siz ölünceye) yahut onlar teslim oluncaya kadar savaşacaksınız. Ve sonra, (bu çağrıya) uyarsanız Allah size güzel bir mükâfat ihsan edecek ama şimdi olduğu gibi (yine) vazgeçerseniz sizi şiddetli bir cezaya çarptıracaktır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Ancak savaşa katılmak konusunda) köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur (bunlar savaşa katılmak zorunda değillerdir). Kim Allah`a ve Peygamber`ine itaat ederse, (Allah) onu, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse, onu elem dolu bir azaba uğratır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (18-19) (Ey Muhammed!) O ağacın altında (Hudeybiye`de) sana biat ederlerken (bağlılıklarını bildirirlerken) Allah o mü`minlerden razı olmuştur. (Allah onların) kalplerinde olanı bildiği için, onların üzerine huzur ve güven indirip hem kendilerini yakın bir zafer (olan Hayber`in fethi) ile hem de elde edecekleri birçok ganimetlerle mükâfatlandırdı. Allah, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (18-19) (Ey Muhammed!) O ağacın altında (Hudeybiye`de) sana biat ederlerken (bağlılıklarını bildirirlerken) Allah o mü`minlerden razı olmuştur. (Allah onların) kalplerinde olanı bildiği için, onların üzerine huzur ve güven indirip hem kendilerini yakın bir zafer (olan Hayber`in fethi) ile hem de elde edecekleri birçok ganimetlerle mükâfatlandırdı. Allah, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah, size (bundan böyle) elde edeceğiniz birçok ganimetler vaad etmiştir. Şimdilik bunu (Hayber`inkini) size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. (Allah, böyle yaptı ki,) bunlar mü`minler için (Allah`ın yardım edeceğine dair) bir delil olsun, sizi de doğru bir yola iletsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Allah size henüz güç yetiremediğiniz ama kendisinin (ilim ve kudretiyle) kuşattığı başka kazançlar da vaad etmiştir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Mekke halkından olan) o inkârcılar, (Hudeybiye`de antlaşma yapmayıp) sizinle savaşsalardı, mutlaka arkalarına dönüp kaçacaklardı. Sonra onları koruyacak bir dost, bir yardımcı bulamayacaklardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah`ın öteden beri işleyip duran sünneti/kanunu böyledir. Allah`ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Ey mü`minler!) O (Allah), Mekke vadisinde, sizi onlara karşı üstün kıldıktan sonra, onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar (Mekkeliler), Mescidi Haram`ı ziyaret etmenize ve (orada) bekletilen hediye kurbanlıkların (kesim) yerine ulaşmasına engel oldular. Eğer kendilerini tanımadığınız (Mekkeli kâfirler arasındaki) bir takım mü`min erkeklerle mü`min kadınları bilmezlikten çiğneyip o yüzden size bir vebal gelecek olmasaydı (Allah, size, Mekke`nin fethi için savaşa izin verirdi). Allah, dilediğini rahmetine eriştirmesi için (böyle yapmıştır). Eğer (inkârcılarla karışık yaşayan mü`minler) seçilip ayrılmış olsalardı, muhakkak içlerinden inkâr edenleri (hak ettikleri) acı bir azap ile azablandırırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O zaman inkârcılar, kalplerine öfke ve gayretin cahiliye çağının öfke ve gayretini koymuşlardı. Allah da Resulü`nün ve inananların üzerine huzur ve güven indirmiş ve onlara Allah`a karşı sorumluluk duygusu aşılamıştı. Zaten onlar da buna layık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Andolsun ki Allah, Resulü`nün gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. Allah dilerse, emniyet ve güven içinde, korkmadan, (kiminiz) başlarınızı tıraş etmiş ve (kiminiz) kısaltmış olarak Mescidi Haram`a (Kâbe`ye) mutlaka gireceksiniz. Fakat O, sizin bilmediğinizi bildi ve böylece (Mekke`nin fethinden) önce daha yakın bir fetih (Hayber`in fethini) nasip etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O (Allah), bütün dinlere üstün olduğunu göstermek için Resulü`nü hem hidayet (rehberi olan Kur`an) ile hem de hak din (olan İslam) ile göndermiştir. Buna şahit olarak da Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Muhammed, Allah`ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin/şiddetli, birbirlerine karşı ise çok şefkatlidir. Onların, (namazda) rükû ve secde hâlinde, Allah`tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat`ta ve İncil`de anlatılan özellikleridir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidir. Allah, inkârcıları öfkelendirmek için onları çoğaltır, sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip iyi işler yapanlara bağışlama ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster