1. Tüm dünyaya bir uyarı olarak, Yasalar Kitabını kuluna indiren çok Yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Göklerin ve yerin yönetimi O’na aittir. Çocuk edinmemiştir, yönetiminde de kendisinin ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış ve en ayrıntılı ölçülerle ona düzen vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Buna rağmen O’nun yanında, bir şey yaratamayan, kendileri yaratılan, kendilerine bile yarar ve zarar veremeyen, öldüremeyen, yaşatamayan ve diriltemeyen bir takım tanrılar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İnkar edenler, "Bu, başkalarının yardımıyla onun uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir" diyerek haksız ve asılsız bir tez ortaya koydular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dediler, "Yazıp durduğu şey evvelkilerin masallarıdır; gece gündüz kendisine dikte edilmektedir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. De ki: "Onu, göklerin ve yerin gizliliklerini bilen indirmiştir. O, Bağışlayandır, Rahimdir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve dediler, "Nasıl olur da bu elçi yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor? Kendisiyle birlikte uyarıcı olarak bir melek inseydi ya!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Yahut kendisine bir hazine atılsaydı veya kendisinin bir bahçesi olsaydı ve ondan yeseydi!" Hatta zalimler, "Siz, büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bak, senin için ne örnekler verdiler de saptılar, yolu asla bulamayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dilerse sana, bunlardan daha iyi olan, içlerinden ırmaklar akan bahçeler ve köşkler verebilen O çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Doğrusu, onlar o anı yalanladılar. O anı yalanlayanlara alevli cehennemi hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Cehennem onları uzaktan görünce, onun öfkesini ve uğultusunu işitirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Zincirlenmiş olarak onun dar bir yerinden atıldıkları zaman yok olmayı isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bugün bir yok oluş değil, birçok yok oluş isteyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. De ki: "Bu mu, yoksa erdemlilere bir karşılık ve dönüş yeri olarak söz verilmiş ebedi bahçe mi daha iyi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlar orada ebedi olarak dilediklerini elde ederler. Bu, Rabbinin mutlak surette gerçekleşecek sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onları ve onların ALLAH’tan başka hizmet ettikleri topladığı gün, "Bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa onlar mı yolu sapıttılar?" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Sen yücesin, senin yanında kimseyi veliler kabul etmek bize yakışmaz. Fakat, sen onlara ve atalarına nimetler bağışladın. Nihayet, onlar mesajı unutup yozlaşan bir toplum oldular" diye karşılık verdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar sizin bu söylediklerinizi yalanlamış bulunuyorlar. Siz ne veto edebilir, ne de yardım edebilirsiniz. Hatta sizden zulmeden olursa ona da büyük bir azap tattırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Senden önce gönderdiğimiz tüm elçiler de yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. Sizi birbiriniz için bir sınav yaptık; dayanabilecek misiniz? Efendin Görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, "Bize ya melekler inmeli, yahut Efendimizi görmeliyiz!" dediler. Kendi kendilerine büyüklük taslamışlar ve azgınlıkta pek ileri gitmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Denetçileri gördükleri gün, suçlular için iç açıcı birgün olmayacaktır. "Tümüyle kuşatıldık!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Yapmış oldukları işlere bakar ve onları tamamıyla etkisiz hale getiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O gün bahçe halkının kalacağı yer çok daha iyi olup daha güzel haberler işiteceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Göğün bulut kütleleri halinde parçalanacağı ve meleklerin topluca indirildiği gün, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. İşte o gün, yönetim tümüyle ve mutlak olarak Rahman’ındır. İnkarcılar için zor birgün olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O gün zalim kimse (üzüntüden) elini ısırıp şöyle der: "Keşke, elçi ile birlikte aynı yolu tutsaydım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Vay bana, keşke falancayı arkadaş edinmeseydim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Beni, bana ulaşan mesajdan saptırdı. Gerçekten, sapkın insanı yarı yolda bırakır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Elçi de "Efendim, halkım Kuran’ı terketti" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz ayrıca her peygambere suçlulardan bir düşman var ettik. Yol gösterici ve yardımcı olarak Efendin yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İnkarcılar, "Kuran, ona neden bir defada indirilmedi?" dediler. Biz böylece onu belleğine yerleştirmekte ve onu belirlenmiş bir dizilişe göre okumaktayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onların sana yönelttikleri her teze karşı, biz sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Cehenneme zorla sürülenler, en kötü yere ve en çarpık yola sahip olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Biz Musa’ya kitabı vermiş ve kardeşi Harun’u da kendisine yardımcı olarak atamıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Siz ikiniz, ayetlerimizi yalanlayan şu topluma gidin" dedik. Bunun ardından onları yakıp yok ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Benzer şekilde, Nuh’un toplumu da elçileri yalanlayınca, halk için bir ders olsun diye onları boğduk. Zalimler için acı bir ceza hazırlamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ad, Semud, Res halkı ve bunların arasında birçok nesilleri de… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hepsine yeterli örnekler vermiştik, sonunda hepsini kırdık geçirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Felaket yağmuruna tutulmuş bulunan ülkenin (Sodom) yanından geçmiş bulunuyorlar. Onu görmediler mi? Aslında onlar yeniden dirilmey gerçeğini onaylamıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Seni her gördüklerinde seni alaya alırlar: "ALLAH’ın elçi olarak gönderdiği kişi bu mu?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Direnmeseydik, neredeyse bizi tanrılarımızdan saptırıp ayıracaktı." Azabı gördüklerinde kimin gerçekten sapık yolda olduğunu öğreneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Egosunu tanrı edinen kişiyi gördün mü? Sen mi ona avukatlık edeceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onların çoğunun gerçekten işittiklerini yahut anladıklarını mı sanıyorsun? Onlar sadece çiftlik hayvanları gibidir; hayır, yolca daha da sapıktırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Efendinin gölgeyi nasıl uzattığına dikkat ettin mi? Nitekim dileseydi onu hareketsiz de yapardı. Nitekim, güneşi ona delil kıldık (gölgenin varlığını ışığa bağlı kıldık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra onu yavaş yavaş çekip alırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve O, geceyi size bir örtü, uykuyu bir dinlenme ve gündüzü de bir dirilme zamanı yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve O, rahmetinden önce müjdeleyici olarak rüzgarları gönderendir. Ve biz gökten tertemiz bir su indiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ki onunla ölü bir ülkeyi diriltelim ve yarattığımız nice çiftlik hayvanlarını ve insanları onunla sulayalım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Öğüt almaları için onu aralarında dağıtıp çevirdik. Ne var ki insanların çoğunluğu nankörlükte diretmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Dileseydik her kente bir uyarıcı gönderirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Öyleyse, inkârcılara uyma ve bununla (bu Kuran ile) onlara karşı büyük bir cihad ile savaşım ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. O, iki denizi salmıştır; bu taze ve tatlıdır, şu tuzlu ve acıdır. Her ikisinin arasına, karışmalarını engelleyen sağlam bir engel koymuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Ve O, sudan bir insan yarattı ve ona soy sop verdi. Efendin her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. ALLAH’ın yanısıra kendilerine ne yarar ve ne de zarar veremeyenlere de hizmet ediyorlar. İnkarcı kimse Efendisine karşı çıkandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Biz seni bir müjdeleyici ve uyarıcı olmaktan başka bir görevle göndermedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. De ki: "Ben görevime karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Sadece, Efendisine ulaşacak yolu arayanlar olmanızı istiyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Ölümsüz ve Diri olana güven; O’nu överek yücelt. Kullarının günahlarını, O’nun bilmesi yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. O ki gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattı ve sonra tüm otoritesini kurdu. Rahman’dır; O’nu iyi bilenlere sor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Onlara, "Rahman’a secde edin" dendiği zaman, "Rahman da neymiş? Senin bize karşı savunduğun şeye mi secde edeceğiz?" derler. Ve bu, ancak onların nefretini arttırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Göğe takım yıldızlar vareden ve ona bir lamba ve parlayan bir ay yerleştiren çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. O, geceyi ve gündüzü birbirini izler yaptı; öğüt almak veya şükretmek isteyenler için… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Rahman’ın kulları öyle kimselerdir ki yeryüzünde gösterişsizce yürürler. Cahiller kendilerine laf atınca da barış önerirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Gecenin yalnızlığında Rab’lerine secde edip düşünceye dalarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Ve onlar şöyle derler, "Efendimiz, cehennem cezasını bizden çevir. Onun cezası korkunçtur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. "O kötü bir durak ve kötü bir yerdir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Onlar verirken savurganlık ve cimrilik yapmaz, ikisi arasında dengeli harcarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Onlar, ALLAH ile birlikte başka tanrılar çağırmazlar; ALLAH’ın yasakladığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Bunları işleyen, günahların faturasını öder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Diriliş günü cezaları katlanır ve horlanmış olarak orada ebedi kalırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ancak gerçeği onaylayıp erdemli bir yaşam sürenler hariç. ALLAH onların günahlarını iyiliklere çevirir. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Tövbe edip iyi davrananlar ise ALLAH’a gereği gibi dönmüş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onlar yalan tanıklıkta bulunmazlar. Boş sözlerle karşılaştıklarında önemsemeyip geçerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Kendilerine Rab’lerinin ayetleri hatırlatıldığında, onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlar ki "Efendimiz, eşlerimizi, çocuklarımızı bizim için bir mutluluk kaynağı yap ve bizi önde giden erdemlilerden kıl" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Bunlar, sabrettiklerinden ötürü bahçe odalarıyla ödüllendirilirler; orada mutlu bir yaşam ve barışa kavuşturulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Orada ebedi kalıcıdırlar. Ne güzel bir duraktır, ne güzel bir yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. De ki: "Duanız olmasa Efendimin yanında değeriniz yoktur. Yalanlarsanız sonucuna katlanacaksınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster