1. Eğri ile doğruyu birbirinden ayıran Kur’anı, tüm insanları ve cinnleri uyarsın diye kulu Muhammed’e indiren Allah’ın şanı yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O ki, göklerin ve yerin egemenliği O’nun tekelindedir hiç evlat edinmemiştir; egemenlikte ortağı yoktur; O her şeyi yaratmış ve bir ön tasarıya göre düzenlenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Müşrikler Allah’ı bir yana bırakarak hiç bir şey yaratamayan kendileri birer yaratık olan, kendilerine ne zarar ve ne de fayda dokunduramayan; öldürmeye, yaşatmaya ve yeniden diriltmeye güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kafirler «Şu Kur’an, Muhammed’in uydurduğu bir yalandır. Bu uydurma işinde kendisine yardım eden başkaları da vardır» dediler. Onlar gerçekten zulüm işlemişler ve yalan söylemişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yine onlar «Bu Kur’an, eski milletlerin masallarıdır. Muhammed onu adamlarına kopya ettirmiştir ve bu kopyalar sabahları ve akşamları kendisine okunmaktadır» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlara de ki; «Bu Kur’anı, göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Hiç kuşkusuz O, affedicidir ve merhametlidir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yine onlar dediler ki; «Bu ne biçim Peygamberdir ki, bizim gibi yemek yiyor ve çarşıda pazarda geziyor? Ona, kendisi ile birlikte uyarma görevi yürüten bir melek indirilseydi ya.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ya da kendisine bir hazine verilseydi veya ürünleri ile beslenebileceği bir bahçesi olsaydı. Bu zalimler, müminlere «Sizler, büyülenmiş, akli dengesi bozuk bir adamın peşinden gidiyorsunuz» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Senin hakkında ne yakışıksız benzetmeler düzdüklerini görüyor musun? Onlar sapmışlardır ve doğru yolu bir türlü bulamıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Eğer dilerse sana, onların sözünü ettiklerinden daha iyisini, yani altlarından çeşitli nehirler akan cennetleri verebilen ve senin için köşkler hazırlayabilen Allah’ın şanı yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Aslında onlar Kıyamet gününü yalanlamışlardır. Biz de Kıyamet gününü yalanlayanlara çılgın alevli bir ateş hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bu ateş onları uzaktan görünce onun uğultusu ve öfkeli solumaları kulaklarına gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Zincirlerle elleri, ayaklarına bağlanmış olarak bu ateşin dar yerine atıldıklarında ise orada «yok olmayı» imdada çağırırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kendilerine «bugün bir kere yokolmayı değil, bir çok kez yokolmayı imdada çağırınız» diye seslenilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. De ki; «Bu mu iyidir, yoksa Allah’tan korkanlara vaadedilen, onlar için ödül ve barınak olarak hazırlanan ebedi cennet mi?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlar orada diledikleri her şeyi bulurlar. Orada sürekli kalacaklardır: Bu Rabb’inin gerçekleştirilmesi istenmiş vaadidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Rabb’in, müşrikler ile onların Allah’ı bir yana bırakarak taptıkları düzmece ilahlarını biraraya topladığı gün, düzmece ilahlara «Şu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yoldan çıktılar?» der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Düzmece ilahlar derler ki; «Sen her türlü noksanlıktan münezzehsin! Senin dışında başka korucular ve dayanaklar edinmek bize yakışacak bir tutum değildir. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimetler verdin ki; sonunda seni anmayı unutarak yok edilmeyi hakeden bir topluluk oldular.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bunun üzerine Allah, müşriklere der ki; «İşte düzmece ilahlarınız, sizin sözlerinizi yalanladılar. Artık ne azabımı başınızdan savabilirsiniz ve ne size yardım edecek birini bulabilirsiniz. Aranızdaki zalimlere büyük bir azap taddıracağız.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Senden önceki gönderdiğim bütün peygamberler de herkes gibi yemek yerler ve çarşıda, pazarda gezerlerdi. Sizleri birbirleriniz aracılığı ile sınavdan geçiriyoruz. Acaba karşılaştığınız sıkıntılara katlanabilecek misiniz diye. Hiç şüphesiz Rabb’in her şeyi görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bizimle karşılaşacaklarını beklemeyenler «bize melekler gönderilmeli değil miydi, ya da doğrudan doğruya Rabb’imizi görmeli değil miydik» dediler. Onlar büyüklük kompleksine kapılarak azgınlıkta son derece ileri gitmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Melekleri görecekleri gün var ya, o gün o günahkarlara müjdeli bir haber verilecek değildir. Melekler onlara «Sizler aftan ve cennetten mahrumsunuz» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onların yapmış olduklarını ele alarak onları havada uçuşan toza dönüştürürüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O gün cennetlikler en iyi yerlerde oturacaklar, en güzel şekilde dinleneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O gün gök parçalanarak beyaz bulut kümelerine dönüşür ve melekler bölük bölük inerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gerçek egemenliğin, Rahman olan Allah’ın tekelinde olacağı o gün kafirler için çetin bir gün olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O gün her zalim öfkesinden parmaklarını ısırarak şöyle der; «Keşki Peygamber’in yoldaşı olsaydım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Eyvah, keşki falancayı dost edinmeseydim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bana Kur’anın mesajı geldikten sonra o beni Allah’ı anmaktan alıkoydu. Zaten şeytan, insanı ayarttıktan sonra yüzüstü bırakır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Peygamber «Ya Rabbi, soydaşlarım bu Kur’anı boykot ettiler.» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ey Muhammed, biz böylece her Peygamberin karşısına azılı günahkar bir düşman çıkardık. Rabb’in senin için yeterli bir yol gösterici ve yardım edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Kafirler «Kur’an, Muhammed’e bir defada topluca indirilseydi ya» dediler. Oysa biz senin moralini güçlendirmek, azmini pekiştirmek için onu böylesine bölüm bölüm indirdik ve ağır ağır okuduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Müşrikler, ne zaman karşısına saçma bir itirazla çıkarlarsa biz sana gerçeği ve en susturucu açıklamayı sunarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O yüzüstü süründürülerek cehenneme atılacak olanlar var ya, en kötü yer onların yeri ve en sapık yol onların yoludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Andolsun ki, biz Musa’ya Kitabı (Tevratı) gönderdik ve kardeşi Harun’u’ da yanına yardımcı olarak verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onlara «Ayetlerimizi yalanlayan soydaşlarınızı uyarmaya gidin» dedik. Sonra o toplumu kökten yokettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Nuh’un soydaşlarını da yokettik. Onlar peygamberlerini yalanlayınca kendilerini suda boğduk, böylece onları diğer insanların ibret alacakları acı bir örneğe dönüştürdük ve zalimler için acıklı bir azap hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Adoğullârını, Semudoğullarını, kuyunun yuttuklarını ve bunlar arasındaki dönemlerde yaşamış bir çok kuşakları da yokettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hepsine bir çok uyarıcı örnekler gösterdik. Sonra da hepsini kökten yokettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ey Muhammed, senin hemşehrilerin, bela yağmuruna tutulmuş olan o kente uğradılar. Acaba orayı görmüyorlar mıydı? Hayır, aslında onlar yeniden dirileceklerini beklemiyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onlar seni her gördüklerinde «Allah, bu adamı mı peygamber olarak gönderdi?» diye mutlaka alaya alırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Eğer biz ilahlarımıza ısrarla bağlılığımızı sürdürmeseydik, az kalsın bu adam bizi onlardan vazgeçirecekti derler. Yakında azabımızı gördüklerinde kimin yolunun sapık olduğunu öğreneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İhtiraslarını ilah edinen kimseyi görüyor musun? Onu doğru yola iletme sorumluluğunu sen mi üstleneceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa sen onların çoğunun kulaklarının işittiğini ve düşünebildiklerini mi sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta hayvanlardan bile daha sapık yoldadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmüyor musun? Eğer dileseydi onu hareketsiz kılardı. Sonra da güneşi onun belirleyici göstergesi yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra onu yavaş yavaş kısaltarak kendimize çektik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O, sizin için geceyi örtü, uykuyu dinlenme fırsatı ve gündüzü çevreye dağılıp çalışma zamanı yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O, rüzgarları rahmetinin öncesinde müjde habercisi olarak gönderdi. Size gökten arı su indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Amacımız bu su sayesinde ölü bir yöreyi diriltmek, yarattığımız çok sayıda hayvanın ve insanın su ihtiyacını karşılamaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İnsanlar düşünüp ders alsınlar diye biz bu gerçeği onlara çeşitli şekillerde anlattık. Fakat onların çoğu ısrarla nankörlüklerini sürdürdüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Eğer dileseydik her şehre ayrı bir uyarıcı gönderirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O halde sakın kafirlerin uzlaşma önerilerini kabul etme; Kur’an’a dayanarak olanca gücünle onlarla mücadele et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. O, birinin suyu tatlı ve içmeye elverişli ve öbürününki acı ve tuzlu olan iki denizi birbirine saldı, fakat bu iki tür suyun birbirine karışmasını önleyen bir engel, aşılmaz bir set koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. O sudan insanı yarattı ve bu insandan suyun taşıyıcısı erkek ile akrabalığın sürdürücüsü olan dişiyi meydana çıkardı. Rabbinin gücü herşeye yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Onlar, Allah’ı bir yana bırakarak kendilerine ne fayda ve ne de zarar vermeye güçleri yetmeyen sözde ilahlara taparlar. Her kafir Rabb’inin düşmanlarının destekçisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ey Muhammed, biz seni sırf müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Bu duyurma görevim karşılığında sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Tek isteğim, dileyenlerinizi Rabb’lerine götüren yola girmeleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Sen ölümsüz, diri olan Rabb’ine güven; onu överek her türlü noksanlıktan tenzih et. Kullarının günahlarından O’nun haberdar olması yeterlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. O gökleri, yeryüzünü ve ikisi arasındaki tüm varlıkları altı günde yarattı, sonra Arşa kuruldu. O’nun rahmeti boldur. Onu bir bilene sor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Onlara «Rahman’a secde edin» denildiğinde «Rahman da ne oluyor? Senin secde etmemizi emrettiğin ilah’a secde eder miyiz hiç?» derler. Bu çağrı nefretlerini daha da arttırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Gökteki gezegenlere yörüngeler belirleyen, orada ışık kaynağı olan güneşi ve aydınlık saçan ayı yaratan Allah’ın şanı yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. O, düşünmek ya da şükretmek isteyenler için gece ile gündüzü birbirine ardışık yapmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Rahman’ın hâs kulları o kimselerdir ki, onlar yeryüzünde yumuşak adımlar atarak yürürler. Kendini bilmezler onlara sataştıklarında yumuşak sözlerle karşılık verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Onlar geceleri Rabblerine secde ederler ve onun huzurunda ayakta dikilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Onlar derler ki; Ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut, çünkü cehennemin azabı sürekli bir afettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Orası ne fena bir konut ve ne fena bir barınaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Onlar harcamalarında ne savurganca ve ne de eli sıkıca davranmayarak bu iki karşıt kutup arasında ölçülü bir tutum benimserler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Onlar Allah’ın yanısıra başka bir ilaha yalvarmazlar. Allah’ın yasakladığı cana, sebepsiz yere kıymazlar ve zina etmezler. Bu suçları işleyenler cezalarını görürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Kıyamet günü azapları kat kat olur ve horlanmış olarak ebediyyen bu azabın pençesinde kalırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Yalnız tevbe edip iyi ameller işleyenler hariç. Allah, böylelerinin kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah affedicidir ve merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Kim tevbe eder de arkasından iyi amel işlerse o kimse kararlı bir pişmanlıkla Allah’a yönelmiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Yine onlar yalanın semtine yanaşmazlar. Kötülükler ile karşılaştıklarında yanlarından onurlarına toz kondurmadan geçip giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Onlara Allah’ın ayetleri hatırlatıldığında bu ayetler karşısında kör ve sağır kesilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlar ki: "Rabbimiz, eşlerimiz ve çocuklarımız hususunda gözümüzü aydın kıl, bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder yap." derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. İşte onlar sabretmiş olmalarının karşılığı olarak özel cennet odaları ile ödüllendirilirler: Bu odalarda esenlik dilekleri ve selamla karşılanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Orada sürekli kalacaklardır. Orası ne güzel bir konut ve ne güzel bir barınaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. De ki; «Eğer yalvarmanız, kulluğunuz olmasa Rabbim size ne değer versin? Sizler Allah’ın ayetlerini yalanladığınız için azap hiç yakanızı bırakmayacaktır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster