1. Alemleri uyarmak üzere kuluna Furkan’ı indiren ne yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O ki; göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Çocuk edinmemiştir, mülkte ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş ve bir ölçüyle takdir etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O’nu bırakıp da, bir şey yaratmayan; üstelik kendileri yaratılmış olan ve kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermeyen, öldürmeye, diriltmeye ve ölümden sonra tekrar canlandırmaya gücü yetmeyen bir takım ilahlar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Küfredenler dediler ki: Bu ancak onun uydurduğu bir yalandır ve ona bu hususta bir başka topluluk yardım etmiştir. Hiç şüphesiz onlar, zulüm ve iftira ile geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve dediler ki: Öncekilerin masallarıdır. Başkalarına yazdırıp sabah akşam kendisine okunmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. De ki: Onu göklerde ve yerdeki sırrı bilen indirmiştir. Şüphesiz ki O; Gafur ve Rahim olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve dediler ki: Bu peygambere ne oluyor ki; yemek yiyor, sokaklarda geziyor? Onun beraberinde bulunup uyaran bir melek indirilmeli değil miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yahut kendisine bir hazine verilmeli veya besleneceği bir bahçe olmalı değil miydi? O zalimler dediler ki: Siz, büyülenmiş bir adamdan başkasına tabi olmuyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bir bak; sana nasıl misaller getirip saptılar. Bir daha yol bulamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dilerse sana bunlardan daha hayırlı olarak altından ırmaklar akan cennet ler verebilen ve köşkler kurabilen Allah ne yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Fakat onlar, kıyamet saatını da yalanladılar. Biz, o saatın geleceğini yalanlayanlara öyle çılgın bir ateş hazırladık ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bu, kendilerine uzak bir yerden gözükünce onun kaynayışını ve uğultusunu duyacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun en dar bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bugün bir kere yok olmayı değil, bir çok kereler yok olmayı isteyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. De ki: Bu mu daha hayırlıdır, yoksa müttakilere vaad olunan ebedi cennet mi? Ki bu, onlar için bir mükafat ve son duraktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlar için orada diledikleri her şey var. Ve temelli kalırlar. Bu, Rabbının yerine getirilmesi istenen bir vaadidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O gün Rabbın onları ve Allah’tan başka taptıklarını bir araya toplar ve: Bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yoldan saptılar? der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onlar da derler ki: Tenzih ederiz, Seni bırakır da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Ama Sen, onlara ve babalarına nimetler verdin de, Seni anmayı unuttular ve helaki hak eden bir kavim oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İşte sizi söylediklerinizde yalancı çıkardılar. Artık üzerinizden azabı çeviremez ve yardım göremezsiniz. Sizden zulmedenlere büyük bir azab tattıracağız, denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, sokaklarda gezinirlerdi. Sabreder misiniz diye sizi birbirinizle deneriz. Ve Rabbın Basir olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bize kavuşmayı ummayanlar: Bize melekler indirilmeli değil miydi veya Rabbımızı görmeli değil miydik? derler. Andolsun ki; kendi kendilerine büyüklenmişler ve büyük bir azgınlıkla haddi aşmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Melekleri görecekleri gün; işte o gün, günahkarlara iyi haberler yoktur. Melekler: Size iyi haber yasaktır, yasak, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Yaptıkları her işi ele alır ve onu toz-duman ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O gün cennet yaranının kalacağı yer; çok daha iyi, dinlenecekleri yer; çok daha güzeldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve o gün; gök beyaz bulutlar halinde parçalanacak, melekler bölük bölük indirileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O günde gerçek mülk, Rahman’ındır. Kafirler için de pek yaman bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O gün; zalim kimse iki elini ısırarak: Ne olurdu ben de peygamberle beraber bir yol tutsaydım, diyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Vay başıma gelene: Keşki falancayı dost edinmeseydim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Andolsun ki; bana gelen zikirden beni, o saptırdı. Şeytan; insanı yapayalnız ve yardımsız bırakandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve Peygamber dedi ki: Ey RAbbım; doğrusu kavmim bu Kur’an’ı terkedilmiş olarak bıraktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İşte böylece Biz; her peygambere suçlulardan bir düşman kıldık. Hidayete götüren ve yardımcı olarak Rabbın yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. O küfredenler dediler ki: Kur’an ona bir kerede topluca indirilmeli değil miydi? Halbuki Biz; onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle azar azar indirir ve ağır ağır okuruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlar sana bir misal getirmeye görsünler, Biz; onun gerçeğini ve en iyi anlaşılanını sana getirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Cehennemde yüzleri üstü toplanacak olanların; işte onların yeri çok kötü ve yolu çok sapıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Andolsun ki; Biz, Musa’ya kitabı verdik. Kardeşi Harun’u da kendisine vezir yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin, dedik. Neticede o kavmi yerle bir ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Nuh kavmini de peygamberlerini yalanladıkları vakit, suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ayet yaptık. Zalimlere elim bir azab hazırlamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ad ve Semud’u da, Ress ashabını ve bunların arasında bir çok nesilleri de Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Her birine misaller vermiştik. Ama hepsini kırdık geçirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Andolsun ki; onlar, bela yağmuruna tutulmuş olan kasabaya uğramışlardır. Onu görmediler mi? Hayır, onlar tekrar dirileceklerini ummazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Seni gördükleri vakit: Bu mu Allah’ın gönderdiği elçi? diye alaya almaktan başka bir şey yapmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Gerçekten tanrılarımız üzerinde direnmeseydik bizi az kalsın onlardan saptıracaktı, derler. Azabı gördükleri vakit, kimin yolunun sapık olduğunu bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Heva ve hevesini tanrı edinen kimseyi gördün mü? Şimdi onun üzerine vekil sen mi olacaksın? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa sen, onların çoğunun dilediklerini veya aklettiklerini mi sanıyorsun? Başka değil, onlar dört ayaklı hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Görmedin mi; Rabbın, gölgeyi nasıl uzatmıştır. İsteseydi onu durdururdu. Sonra Biz, güneşi ona delil kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra onu yavaş yavaş kendimize çekmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O’dur; size geceyi örtü, uykuyu rahatlık kılan ve gündüzü çalışma zamanı yapan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve O’dur; rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci gönderen. Ve Biz; gökten tertemiz bir su indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ki onunla ölü bir şehri canlandıralım ve yarattığımız nice hayvan ve insanları sulayalım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Andolsun ki; düşünüp ibret alsınlar diye onu aralarında evirip çevirmekteyiz. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Dileseydik; her kasabaya bir uyarıcı gönderirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Öyleyse sen, kafirlere uyma ve onlara karşı olanca gücünle cihad et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ve O’dur; iki denizi salıp katan. Şu tatlı ve susuzluğu giderici, bu ise tuzlu ve acıdır. İkisinin arasına bir engel ve aşılamayan bir sınır koymuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. O’dur; insanı sudan yaratarak ona soy-sop veren. Ve Rabbın her şeye kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Allah’ı bırakıp kendilerine fayda veya zarar veremeyen şeylere ibadet ederler. Kafir; Rabbına karşı duranın yardımcısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Biz; seni, sadece bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. De ki: Buna karşılık ben, sizden bir ücret değil, sadece Rabbıma doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı istiyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Sen; asla ölmeyen ve daima diri olana tevekkül et ve O’nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak kendisi yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra da Arş’a hükmeden Rahman’dır. Bunu haberdar olana sor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Onlara: Rahman’a secde edin, denildiği zaman: Rahman da nedir? Senin bize emredegeldiğine mi secde edeceğiz? derler. Ve bu, onların nefretini arttırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Gökte burçlar var eden, orada bir çerağ ve aydınlatan ayı var eden ne yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. İbret almak veya şükretmek isteyen kimseler için, gece ile gündüzü bir biri ardınca getiren O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Rahman’ın kulları, onlardır ki; yeryüzünde mütevazi olarak yürürler. Bilgisizler kendilerine takıldıkları zaman, selam, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Onlar ki; Rabbları için secdeye vararak ve kıyama durarak gecelerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Ve onlar ki: Rabbımız, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Doğrusu cehennem in azabı sürekli ve acıdır, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Muhakkak ki o, ne kötü bir karargah ve konaklama yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Onlar ki; infak ettikleri zaman, ne israf ederler, ne de cimrilik. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Onlar ki; Allah ile beraber başka bir tanrıya tapmazlar. Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar. Zina etmezler. Kim de bunları yaparsa, cezaya çarpar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Kıyamet günü azabı kat kat olur ve orada alçaltılarak temelli bırakılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ancak tevbe eden, inanıp salih amel işleyenlerin; Allah, işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Ve Allah; Gafur ve Rahim olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Kim de tevbe edip salih amel işlerse; şüphesiz ki o, Allah’a tevbesi kabul edilmiş olarak döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onlar ki; yalan yere şehadet etmezler. Boş ve kötü lakırdıya rastladıkları zaman, yüz çevirip vakarla geçerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Onlar ki; kendilerine Rabblarının ayetleri hatırlatıldığı vakit, onlara karşı kör ve sağır davranmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlar ki; Rabbımız, eşlerimiz ve çocuklarımız hususunda gözümüzü aydın kıl, bizi müttakilere imam yap, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. İşte onlar, sabrettiklerinden dolayı cennetin en yüksek dereceleri ile mükafatlandırılırlar ve orada sağlık ve selamla karşılanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Orada temelli kalırlar. Orası ne güzel bir yer ve ne güzel bir duraktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. De ki: Duanız olmasaydı, Rabbım size değer verir miydi? Gerçekten yalanladınız. O halde azab yakanızı bırakmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster