1. Tüm âlemlere uyarı olması için, kuluna doğru ile yanlışları birbirinden ayıran (furkan’ı) kitabı indiren Allah, her şeyden yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O, göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan (Allah), asla bir çocuk edinmemiş olup, mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. Her şeyi yaratan ve yaratığı şeylerin durumunu (yerini, cinsini, ömrünü, şeklini, adedini, vs…) planlayan da O dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kendileri yaratılmış oldukları halde, hiç bir şey yaratamayan şeyleri ilahlar edindiler. Edindikleri ilahlar, kendilerine ne bir zarar ve nede bir fayda vermeye sahip olmadıkları gibi, ölümü, hayatı ve yarattıklarını çoğaltma gücüne de sahip değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gerçekleri inkâr edenler dediler ki "Bu (okuyup söyledikleri) bir uydurmadır. Onları kendisi uyduruyor ve başka bir topluluk da ona uydurması için yardım ediyor. " İnkârcılar, asılsız hiçbir delile uymayan bir iddia ile haksızlık ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Bu (Kur’an) önceki toplumların kaleme alıp yazdığı, sonra sabah akşam ona (elçiye) başkaları tarafından yazdırılan masallardan başka bir şey değil" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Deki "Bu Ku’ran’ı göklerde ve yerdeki bütün gizlilikleri bilen Allah tarafından indirilmiştir. O bağışlayan ve merhametli olandır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Dediler ki "Bu Elçi nasıl bir elçidir ki, yemek yiyor ve pazarlarda dolaşıyor. Onun yanına bir melek indirilseydi de, o melekle beraber insanları uyarsaydı ya. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Veyahut bu elçiye bir hazine indirilse yahut yiyip içeceği bir bahçesi olsaydı ya. " Haksızlık yapanlar insanlara "Siz sihre uğramış bir adama uyuyorsunuz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bak şimdi, seni nelere benzetiyorlar, onlar doğru olandan tamamen uzaklaşmışlar ve asla doğru olana ulaşmaya güçleri yetmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yüceler yücesi Allah dileseydi, sana bundan daha hayırlı olan, altlarından ırmakların aktığı bahçeler ve köşkler verir di. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar kıyamet gününü yalanlıyorlar. Bizde kıyamet gününü yalanlayanlar için yakıcı ateşi hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ateş onları uzaktan gördüğü zaman, ateşe girecekler öfke ile kaynayan ateşin sesini duyarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Cehenneme en yakın, girilecek olan dar yerine geldiklerinde, oradan azabın dehşetini görüp acı ile bağıracaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlara "Bu gün atacağınız bir çığlık değil, daha çok çığlıklar atacaksınız" denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Deki "Bu cehennem ateşimi daha hayırlı? Yoksa sakınıp korunanlara vaat edilen, yaptıklarının karşılığında dönecekleri yer olan, sürekli kalacakları cennet mi daha hayırlı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Cennette olanlar için orada diledikleri her şey sürekli olarak vardır. Bu Rabbinin verilmiş vaadidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allah, o gün onları ve Allah dan başka kulluk ettiklerini toplar ve "Siz mi benim kullarımı yoldan çıkarıp saptırdınız yoksa onlar mı yoldan kendileri çıktı?" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Kendilerine kulluk edilenler "Rabbimiz sen her türlü eksiklikten yücesin. Bizim, senden başka sığınılacak bir yer aramamız bize asla yakışmaz. Ancak bunların ve atalarının yer yüzündeki ihtiyaçlarını sen karşıladığın halde, onlar seni anmayı unuttular ve kaybeden bir topluluk oldular" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bunlar sizin söylediklerinizi yalanladılar. Artık kulluk ettikleriniz sizi ne ateşten kurtarabilecek, nede size yardım edeceklerdir. Artık sizden kim haddi aşıp haksızlık yapmışsa, ona büyük bir azap tattıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Senden önce gönderdiğimiz bütün elçilerde yemek yerler ve çarşı pazar dolaşırlardı. Biz sizin bir kısmınızı bir kısmınıza deneme (imtihan) vesilesi yaptık. Sabreder misiniz? Rabbin her şeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bize kavuşmayı inkar edenler "Bizim üzerimize melekler indirilseydi veya Rabbimizi görseydik ya" dediler. Onlar, kendi kendilerine büyüklendiler ve hadlerini tamamıyla aştılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Melekleri gördüklerinde, suçlular için o gün hiç de sevinilecek bir gün olmayacaktır. "Kaçacak bir yer var mı?" diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onların yaptıkları amelleri önümüze getirdiğimizde, yapmış olduklarını darma dağın ederek işe yaramaz hale getiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Cennet ashabı ise, o gün en hayırlı ve en güzel sözlerin söylendiği yerlerde kalacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O gün gökler bulutlarla birlikte parça parça olacak ve melekler yeryüzüne indirilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O kıyamet günü, bütün var olanlar (mülkler) ve yetki Rahmana aittir ve yeryüzünde iken doğruları inkar edenler için o gün, çok zor bir gün olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O gün inkârlarından dolayı kendilerine haksızlık yapanlar ellerini ısıracaklar ve "Keşke elçi ile beraber bir yol edinseydim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Keşke falancayı dost, arkadaş edinmeseydim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Bana geldikten sonra, Kur’an dan (zikirden) beni o saptırdı. Şeytan insanı doğru yoldan uzaklaştırıp, yalnız bırakıyor" diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Elçi "Rabbim! Kavmim bu Kur’an dan uzaklaşıp terk ettiler" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İşte biz her peygambere suç işleyen günahkarlardan, düşmanlar var ettik. Rabbin doğru yolu belirlemede ve yardım etmekte (bütün kullarına) yeterlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Doğruları inkar edenler "Bu Kur’an tek bir seferde toplu olarak indirilseydi ya" dediler. Böylece, biz de o nu senin kalbine yerleştirmek için, parçalar halinde yavaş yavaş indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlar sana doğru misalleri getiremezler. Ancak gerçek doğruları ve en güzel anlatımları biz getiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Cehennem de yüzleri üstü toplanılanların kaldıkları yer çok belalı, kötü bir yer ve takip ettikleri yol ise çok sapık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Musa’ya kitabı vermiş ve kardeşi Harun’u da ona yardımcı yapmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ayetlerimizi yalanlayan bir topluluğa ikiniz beraber gidin demiştik. Sonra onları yerle bir etmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Nuh kavmi elçileri yalanlayınca, onları suda boğmuş ve onları insanlara bir ibret yapmıştık. Biz haksızlık yapanlara acıklı bir azap hazırlamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ad, Semud, Re’si halkı ve bununla beraber pek çok şehirler (ibret olarak helak edildi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Misalleri o elçiye her anlatışımızda (kabul etmeyenleri) yerle bir ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Gökten boşaltılan yağmurla helak olmuş bir kasabaya uğradıklarında, o kasabanın durumunu görmediler mi? Aksine, onlar yeniden diriltilmeyi beklemiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ne zaman seni görseler "Allah’ın elçi olarak gönderdiği bu mu?" diye hemen alaya alıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İlahlarımıza sahip çıkmasaydık nerdeyse bizi onlardan saptıracaktı. Daha sonra azabı gördüklerinde, yolca daha sapık kimmiş, öğrenecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Kendi arzularını ilah edineni gördün mü? Onun sorumluluğunu sen mi üzerine alacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Sen onların vahyi dinlediklerini ve akıl ettiklerini mi zannediyorsun? Hayır. Onlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağı seviyededirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Görmüyor musun? Rabbin gölgeyi nasıl uzatıyor. Eğer Rabbin dileseydi gölgeyi sakin hareketsiz yapardı. Sonra biz güneşi o gölgenin sebebi yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra o güneşi kontrolümüz altına almak bizim için çok kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Geceyi üzerinize bir örtü gibi yapan, günü sabitleştiren ve gündüzü ortaya çıkaran da O dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yağmurun (rahmetinin) habercisi olarak önceden rüzgarı gönderen ve gökten tertemiz bir su olarak indiren de o dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ölü bir beldeye o yağmurla hayat veririz, yarattığımız hayvanları ve insanları o su ile sularız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İnsanlar düşünsünler diye onu biz anlatıyoruz, fakat insanların çoğu kabul etmemekte direniyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Biz dileseydik her kasabaya bir uyarıcı gönderirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Sakın ola gerçek doğruları kabul etmeyenlere itaat etme ve büyük bir gayretle onlarla mücadele et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Biri içimi kolay, diğeri tuzlu ve acı iki denizi meydana getirip salan, sonra aralarına ayırıcı bir engeli koyup ikisini birbirine karıştırmayan da O dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İnsanı sudan yaratan sonra üremesini sağlamak için soyunun devamını sağlayan, akrabalık duygusunu yaratan da O dur. Senin Rabbin her şeyi yerli yerince planlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Buna rağmen Allah dan başka, kendilerine ne bir yarar sağlayan, nede bir zarar veremeyen varlıklara kulluk ediyorlar. Gerçekleri kabul etmeyenler Rablerine karşı sırtlarını dönüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Biz seni yalnızca müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. De ki "Ben bu elçiliğim karşılığında, sizden bir ücret istemiyorum. Ancak dileyen kimse Rabbine bir yol edinsin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Hep diri olup, ölümsüz olan Rabbine güven ve yalnızca O nu överek eksikliklerden tenzih et. Kulunun hatalarından haberdar olarak, O yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratan Rahman, kuvvet ve kudret tahtı üzerinde her şeyi yönetir. Her şeyden haberdar olan Rahmana sor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İnsanlara Rahmana secde edin denildiği zaman, nefretleri artarak, "Rahman da nedir? Emrettiğin şeye biz secde mi edeceğiz?" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Gökte yıldızları var eden Allah, her şeyden yücedir. Göğe ışık saçan bir lambayı (güneşi) ve aydınlık veren ayı, O var etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. O Allah ki, düşünmek veya şükretmek isteyen birisi için, biri diğerini takip eden geceyi ve gündüzü yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Rahmanın kulları yeryüzünde mütevazi bir şekilde yürürler. Gerçek doğrulardan uzak kalmış kendini bilmezler (cahiller) onlara laf attıklarında "Selam" deyip geçerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. O Rahmanın kulları, Rablerine secde ve kıyam ederek gecelerini geçirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Onlar "Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzak tut. Zira cehennemin azabı çok ağırdır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Cehennem kalınacak yer ve mekân olarak çok kötü bir yer" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Onlar fakirlerin ihtiyaçları için harcadıklarında ne aşırı gidip varlıklarını tüketirler, nede eli sıkılık yaparak cimri davranırlar. İkisi arasında orta yolu izlerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Rahmanın Kulları Allah dan başka bir ilaha asla yalvarmazlar, haksız yere Allah’ın yasakladığı bir nefsi öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa günaha batmış olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Kıyamet günü azabı kat kat artırılır ve alçalmış olarak o azapta ebedi olarak kalır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Bu günahlardan sonra vaz geçip tövbe eder, iman edip, doğru işler yaparak (salih amel) hatalarını düzeltirlerse, Allah onları yaptıkları kötülüklerin karşılıklarını iyiliğe çevirir. Allah bağışlayan ve kuluna merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Tövbe eden ve doğru işler yapan birisi için, tövbe makamı Allah dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onlar Allah’ın yasakladığı kötülüklere şahitlik etmezler (günah işlenen yerde durmazlar) ve gereksiz ve faydasız davranışlar karşılarına çıktığında, güzel bir şekilde geçip giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. O Rahmanın kulları Rablerinin ayetleri onlara hatırlatıldığında, Rabbinin ayetlerine duymamazlık yapıp, görmezlikten gelemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlar "Ey Rabbimiz! Bizlere gözlerimizin sevinci olarak hayırlı eşler ve evlatlar bağışla ve bizleri hatalardan korunanlara önder yap" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Onların sabretmelerinin karşılığı olarak, odalar (köşkler), övgüler ve selamla karşılanmaları var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Verilen bu güzellikler içinde sürekli olarak kalırlar. Orası ne güzel kalınacak yer ve ne güzel makam. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Dualarınız olmasaydı Rabbim size ne diye değer versin. Sonra (bu nimetleri) yalanladınız. (Her kes yalanladıklarından) Sorumlu olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster