1. Ha-Mim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Muhteşem bir indiriliş; O Rahman O Rahim`den. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Öyle bir kitap ki, onun ayetleri, kavrayabilen bir topluluk için Arapça bir hitap olarak ayrıntılı biçimde açıklanmıştır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak: ama (uyarılanlar var ya), onların çoğu yüz çevirmiştir; artık onlar işitmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bir de dönüp derler ki: "Kalplerimiz bizi çağırdığın şeye kapalıdır, kulaklarımızda kurşun vardır; dahası aramızda aşılmaz bir engel vardır. Şu halde sen (elinden geleni) yap, unutma ki biz de (elimizden ne geliyorsa onu) yapacağız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (Ey Peygamber!) De ki: "Ben de yalnızca sizin gibi ölümlü bir insanım. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor: öyleyse O`na yönelin ve O`ndan af dileyin!" Yazıklar olsun Allah`tan başkasına ilahlık yakıştıranlara! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar ki, arınmak için ödenmesi gereken bedeli gönüllü olarak ödemezler; işte onlar, evet onlardır ahireti inkar edenler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ama iman eden, imanına uygun davrananlara gelince: onları kesintisiz bir ödül beklemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. De ki: "Şimdi siz, arzı iki evrede yaratan Allah`ı inkar edip, O`na -ki, işte O`dur alemlerin Rabbi- eşdeğer rakip güçler mi peydahlıyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O ars üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdi ve ona bereket bahşetti; dahası oranın besinlerini, ora sakinlerinden talep edenler arasında dengeli bir biçimde takdir etti: (bütün bunlar) dört evrede gerçekleşti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Dahası, O duman halindeki göğü şekillendirdi; ona ve arza: "Her ikiniz, isteyerek ya da istemeyerek (varlık sahnesine) gelin!" dedi. İkisi birden "Bizler boyun eğerek (varlık sahnesine) geldik!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Derken onları iki aşamada yedi gök olarak var etti, her bir göğe kendi görev yasasını yükledi. Nihayet Biz en yakın göğü ışıklarla süsledik ve bir güvenlik sistemi oluşturduk: İşte bu her şeyi bilen, her işi mükemmel olan Allah`ın takdiridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bu (cömertliğimize) rağmen yüz çevirirlerse, de ki: "Sizi Ad ve Semud`u çarpan yıldırıma benzer bir (bela) yıldırımıyla uyarıyorum!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hani elçiler onlara önlerinden ve arkalarından gelerek "Allah`tan başkasına kulluk etmeyin!" demişlerdi. Onlar, "Rabbimiz (böyle bir şey) isteseydi, kesin melekleri indirirdi; şu halde biz, sizinle gönderildiğini (söylediğiniz) şeyleri ısrarla reddediyoruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ad kavmine gelince... Nitekim onlar da yeryüzünde haksız yere büyüklendiler ve "Bizden daha güçlü kim var?" dediler. Ne yani onları yaratan Allah`ın kendilerinden daha güçlü olduğunu da mı düşünemediler? Bir de kalkmışlar, ayetlerimizi bile inkar ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Nihayet bu dünya hayatında alçalışın azabını kendilerine tattırmak için kara günler boyunca üzerlerine iliklere işleyen bir rüzgar gönderdik: ama ahiretin azabı kesinlikle daha alçaltıcıdır ve onlar yardım da göremeyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Semud kavmine gelince... Nitekim Biz onlara da yol göstermiştik, fakat onlar doğru yolu görmektense körlüğü tercih ettiler: Sonuçta yapa geldikleri şeylere karşılık, onları onur kırıcı azabın yıldırımı çarptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ama Biz, iman eden ve sorumluluk bilinciyle kuşananları kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve Allah düşmanları, ateşe doğru sevk edilecekleri o gün baştan sona zapturapt altına alınırlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. hatta ateşe vardıklarında, kulakları, gözleri ve derileri yapa geldikleri şeyler sebebiyle onlar aleyhine şahitlik eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Derilerine, "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?" diye sorarlar. Onlar da, "Her şeye (kendi dilince) konuşma yeteneği veren Allah bize de verdi: sizi yoktan var eden O`dur, dönüşünüz de yine O`nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bir zamanlar siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin size karşı şahitlik yapmasından sakınmazdınız; üstelik Allah`ın yaptıklarınız hakkında fazla bir şey bilmediği zannına kapılırdınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Bakın işte, Rabbiniz hakkındaki bu zannınız sizi helaka sürükledi de, böylece hüsrana uğrayanlardan olup çıktınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Eğer dayanabilirlerse, bu durumda ateş onlar için bir çeşit mesken olacaktır; geri dönüp af için başvurmak isteyecekler, asla başvuruları kabul edilmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Zira onların başına güdümüne girecekleri yoldaşlar musallat ettik; bunlar, önlerinde olanı da arkalarında kalanı da kendilerine süslü gösterdiler; işte böylece, kendilerinden önce gelip geçmiş olan görünür görünmez varlıklardan nice topluluklar hakkındaki vaad onlar için de gerçekleşmiş oldu: şüphe yok ki onlar, daima kaybeden taraf oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hakkı inkarda direnen kimseler, "Bu Kur`an`ı dinlemeyin, onu karalayıp şamata yapın ki bastırabilesiniz!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve elbet inkarda direnen bu kimselere şiddetli bir terkedilmişlik acısı tattıracağız, ve onları kesinlikle yapa geldiklerinin en kötüsüyle cezalandıracağız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte budur Allah düşmanlarının cezası: ateş. Onların sürekli kalacakları yer, ayetlerimizi bile bile inkar etmelerine karşılık olmak üzere orası olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve (oraya girince) inkarda direnen kimseler diyecek ki: "Rabbimiz! Görünen görünmeyen tüm varlıklardan bizi saptıranları bize göster: Hepsini de ayaklarımız altına alıp çiğneyelim ki, hepimizin en alçağı olsunlar!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Öte yandan, "Rabbimiz Allah`tır" diyen, sonra da dosdoğru çizgide yaşama kararlılığı gösterenlere gelince: onlara melekler sürekli inerler (ve derler ki): "Gelecekten dolayı kaygı duymayın, geçmişten dolayı da mahzun olmayın! Haydi sevinin size vaad edilmiş olan cennetle! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz bu dünya hayatında sizin dostunuzuz, ahirette de öyle. Orada size canınız ne çekiyorsa o var, orada siz ne arzu ediyorsanız o sizin; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. tarifsiz bir bağış ve eşsiz rahmet kaynağı olan (Allah) tarafından bir ikram olarak..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Allah`a davet eden, dürüst ve erdemli davranan ve "Ellbette ben kayıtsız şartsız Allah`a teslim olanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Madem ki iyilik de bir olmaz, kötülük de; (o halde) sen tezini en güzel biçimde savun! Bak gör o zaman, seninle arasında düşmanlık olan biri bile sanki sımsıcak bir dost kesiliverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ne ki bu (meziyete) sadece sabırda direnenler ulaşabilir; yine buna, ancak kendisine büyük bir pay ayrılanlar ulaşabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ve eğer Şeytan tarafından ısrarlı bir ayartmaya maruz kalırsan, hemen Allah`a sığın: Çünkü O her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve gece ile gündüz, güneş ile ay O`nun ayetlerindendir: (Şu halde) ne güneşe secde edin, ne de aya! Eğer özellikle O`na kulluk ettiğinizi (düşünüyorsanız), onları da yaratan Allah`a secde edin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Fakat küstahça büyüklük taslarlarsa, iyi bilsinler ki Rabbinin huzurundakiler gece gündüz O`nun yüceliğini anmaktadır; hem de hiç bıkıp usanmadan... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O`nun ayetlerinden biri de şudur: Sen toprağı tüm iddialarından soyunmuş olarak görürsün; ama onun üzerine (yağmur) suyunu indirdiğimiz zaman harekete geçer ve uyanıverir. Ona hayat veren, elbet ölü (kalp)lere de hayat verecek olandır: Çünkü O her şeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Gerçek şu ki, ayetlerimizi anlam ve amacından saptıranlar asla bizden gizlenemezler: şimdi, ateşe atılan mı, yoksa Kıyamet Günü (huzura) güven içinde gelen mi daha değerlidir? İstediğinizi yapın; nasıl olsa O yaptığınız her şeyi görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Şüphesiz onlar, kendilerine ulaştığı halde bu ilahi uyarıyı inkar edenlerdendir: çünkü o, elbette pek yüce bir Kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Hiçbir anlam ve amacından saptırma çabası ona ne önünden açıkça, ne de ardından gizlice ilişemez: o, her tür övgüye layık, hükmünde isabetli olan tarafından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (Ey Nebi!) Sana söylenenler, senden önceki elçilere söylenenlerden başka bir şey değildir. Şüphe yok ki senin Rabbinin bağışlayıcılığı kesindir, ama (aynı zamanda) can yakıcı bir cezanın da sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Eğer Biz bu (vahyi) yabancı dille okunan bir kitap kılsaydık, kesinlikle "Neden onun ayetleri açık ve anlaşılır değil; ne yani, bir Arab`a dili yabancı bir (hitap) mı?" derlerdi. De ki: "Bu (vahiy), iman edenler için bir yol gösterici ve bir şifa kaynağıdır. İman etmeyenlere gelince: Onların kulaklarında bir çeşit kurşun vardır; dahası o (vahyin ışığından dolayı) onlara bir tür körlük arız olmuştur: şimdi onlar, çok uzak bir yerden seslenilen kişi (gibi)dirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Doğrusu Biz Musa`ya da kitap vermiştik ve onun hakkında da ihtilaf edilmişti. Ve eğer Rabbin tarafından daha önce konulmuş kesin bir yasa olmasaydı, haklarında hüküm hemen infaz edilirdi: Yine de onlar, bundan dolayı tereddütlü bir şüphe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kim Allah`ı razı edecek iş işlerse kendi lehine olur; kim de kötülük işlerse kendi aleyhine olur: Rabbinin kullarına zulmetme ihtimali asla bulunmamaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Son Saat`in bilgisi yalnız O`na havale edilir. Hem O`nun bilgisi olmadan ne meyve çekirdekleri kabuklarını çatlatabilecek, ne de herhangi bir dişi gebe kalabilecektir; dahası, doğuramaz bile. Ve o gün onlara "Hani, nerede ortaklarım(!)?" diye seslenen biri çıkar; onlar "Sana itiraf ederiz ki, bizden hiç kimse (buna) asla tanık olmamıştır" diye cevap verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık onların daha önceden yalvarıp yakardıkları şeyler kendilerini yalnız bırakmıştır: kendileri için kaçacak bir yer olmadığına iyice kanaat getirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İnsan özgül ağırlığı olan karşılıklar istemekten asla bıkıp usanmaz; ama başına kötülük bildiği (bir şey) gelecek olsa, bu kez de umudunu yitirip karamsarlığa kapılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ama uğradığı bu musibetin ardından eğer katımızdan bir rahmet tattıracak olsak, tutar der ki: "Bu zaten benim hakkımdı; hem Son Saat`in kopacağını da sanmam ya! Bir ihtimal Rabbime döndürülürsem, beni O`nun katında maluk güzelliklerin beklediğinden kesinlikle eminim." Sonuçta inkarda ısrar edenlere elbet yaptıklarını bir bir haber vereceğiz ve onları kesinlikle altında ezilecekleri bir azaba mahkum edeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ne zaman insana nimetlerimizi bahşetsek yüz çevirir ve yan çizer; ne zaman da başına bir musibet gelse, başlar yalvar yakar uzun uzadıya dualar okumaya. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. De ki: "Ya bu vahiy Allah katından gelmiş de, buna rağmen siz onu inkar etmişseniz, (neler olacağını) hiç düşündünüz mü? Kim derin bir yabancılaşma içine düşen birinden daha sapık olabilir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Vakti geldikçe insana, kainatın uçsuz bucaksız ufuklarında ve bizzat kendi iç dünyasında mesajlarımızı göstereceğiz. Ta ki bu vahyin tartışmasız bir gerçek olduğu herkes için ortaya çıksan. Her şeye şahit olan senin Rabbin (insana) yetmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Bakın, belli ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklarına ilişkin tereddüt içindedirler! Bakın, şüphe yok ki O her şeyi çepeçevre kuşatandır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster