1. Ey insanlar! Rabbinizden sakının. Doğrusu kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onu gördüğünüz gün her emzikli kadın emzirdiğinden geçer ve her gebe kadın yükünü düşürür. İnsanları sarhoş görürsün. Oysa onlar sarhoş değildirler ama Allah’ın azabı şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsanlardan kimi de Allah hakkında bilgisizce tartışır ve her azgın şeytana uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ’Kim onu kendine dost edinirse o onu saptırır ve çılgın ateşin azabına yöneltir’ diye yazılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ey insanlar! Eğer öldükten sonra yeniden dirilişten şüphedeyseniz (bilin ki); biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan (embriyodan), sonra yaratılış şekli belli belirsiz bir çiğnem etten yarattık ki, size (gücümüzü) açıkça gösterelim. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutuyoruz. Sonra sizi bebek olarak çıkarıyoruz. Sonra erginlik çağınıza ermeniz için (büyütüyoruz). Kiminiz öldürülür, kiminiz de bilgiden sonra bir şey bilmez hale gelsin diye hayatın en perişan haline döndürülür. Yeryüzünü kupkuru görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimizde hareketlenir, kabarır ve her güzel çiftten bitirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bu böyledir; çünkü Allah, hakkın kendisidir, O ölüleri diriltir ve O her şeye güç yetirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve (çünkü) kıyamet saati gelecektir, bunda şüphe yoktur ve Allah kabirlerde olanları diriltecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İnsanlardan kimi de bilgisizce, bir yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Allah’ın yolundan saptırmak için (kibirle) kasılarak (bunu yapar). Dünyada onun için rezillik vardır; kıyamet gününde de ona yakıcı ateşin azabını tattıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ’Bu senin kendi ellerinle işlediğinin karşılığıdır. Yoksa Allah, kullarına haksızlık etmez.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnsanlardan kimi de Allah’a bir kenardan (yarım yamalak) ibadet eder. Eğer kendine bir hayır dokunursa onunla tatmin olur ve eğer başına bir bela gelirse yüzüstü döner. O dünyayı da ahireti de kaybetmiştir. İşte bu apaçık bir kayıptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah’ı bırakıp kendisine ne zarar ne de yarar veremeyen şeylere yalvarır. İşte bu uzak bir sapıklıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Zararı faydasından daha yakın olana yalvarır. O ne kötü yardımcı ve ne kötü arkadaştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Şüphesiz Allah iman edip salih ameller işleyenleri altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Doğrusu Allah istediğini yapar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kim Allah’ın ona (peygambere) dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanıyorsa göğe bir araç uzatsın sonra kessin de baksın bakalım bu oyunu onun öfkesini giderecek mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İşte böylece onu (Kur’an’ı) apaçık ayetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola iletir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz iman edenlerin, yahudilerin, sabiilerin, hıristiyanların, mecusilerin ve ortak koşanların arasında kıyamet günü Allah hükmünü verecektir. Doğrusu Allah her şeye şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların bir çoğunun Allah’a secde ettiklerini görmedin mi? Bir çoğuna da azab hak olmuştur. Allah kimi aşağılık kılarsa artık onu yücelten biri olmaz. Allah dilediğini yapar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bunlar Rableri hakkında çekişen iki hasım taraftır. İnkar edenler için ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar su dökülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onunla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar için demirden kamçılar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Her ne zaman oradan çıkmak isteseler oraya geri döndürülürler. ’Tadın yakıcı ateşin azabını.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şüphesiz Allah iman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler. Oradaki giysileri de ipektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlar sözün güzeline yöneltilmişlerdir. Çok övülen (Allah’)ın yoluna iletilmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İnkar edenler, Allah’ın yolundan ve içerisinde oranın yerlisi ile dışarıdan gelen bir olmak üzere insanlar için (ibadet ve ziyaret yeri) kıldığımız Mescidi Haram’dan alıkoyanlar (bilsinler ki); kim orada saptırmaya ve zulme yeltenirse biz ona acıklı bir azap tattırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ’Bana bir şeyi ortak koşma ve evimi tavaf edenler, kıyam edenler, rüku edenler ve secde edenler için temizle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. İnsanlar içinde haccı duyur ki gerek yürüyerek ve gerekse uzak yollardan gelen bineklerle sana gelsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ki kendileri için birtakım yararlara şahit olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine belli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Onlardan yiyin ve zor durumdaki yoksula da yedirin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Eski Ev’i (Kabe’yi) tavaf etsinler.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte böyle! Kim Alah’ın yasaklarına saygı gösterirse bu onun için Rabbinin katında hayırlıdır. Hayvanların size okunanların dışında kalanları size helal kılındı. Öyleyse iğrenç putlardan uzak durun ve yalan sözden sakının. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. zira Allah’tan başkasına ilahlık yakıştıran kimse, gökten düşerek un ufak olan ve saçılan parçalarını kuşların didikleyip kaptığı, ya da rüzgarın ıssız bir köşeye savurduğu nesneye benzer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İşte böyle! Kim Allah’ın işaretlerini yüceltirse şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sizin için onlarda belli bir süreye kadar birtakım yararlar vardır. Sonra onların varacakları yer Eski Ev’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine O’nun adını anmaları için bir ibadet yeri (veya kurban kesme yeri) belirledik. İlahınız bir tek ilahtır. Yalnız O’na teslim olun. Alçakgönüllükle itaat edenleri müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onlar ki, Allah anıldığında kalpleri ürperir; başlarına gelenlere sabrederler, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayra harcarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kurbanlık develeri de sizin için Allah’ın işaretlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Onlar (kesilmek üzere) bağlı olarak ayakta dururlarken üzerlerine Allah’ın adını anın. (Kesilip) yanları üstüne düştüklerinde artık onlardan yiyin; kanaat ed(ip istemey)ene ve isteyene de yedirin. İşte böylece onları sizin emrinize verdik. Olur ki şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. Ancak sizden O’na yalnız takva ulaşır. İşte böylece onları sizin emrinize verdi ki sizi hidayete erdirmesine karşılık Allah’ı yüceltesiniz . İyilik edenleri müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Şüphesiz Allah iman edenleri savunur. Allah hiçbir hain ve nankörü sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Kendileriyle savaşılan (mü’minlere) zulmedilmeleri dolayısıyla (savaşa) izin verilmiştir. Şüphesiz Allah onlara yardım etmeye güç yetirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. ’Rabbimiz Allah’tır’ dediklerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmışlardır. Eğer Allah’ın insanların bazılarını bazılarıyla savması olmasaydı şüphesiz içlerinde Allah’ın adı çokça anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler yıkılırdı. Allah kendine yardım edenlere elbette yardım edecektir. Şüphesiz Allah güçlüdür, yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onlar, kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülükten sakındırırlar. İşlerin sonu Allah’ındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Eğer seni yalanlıyorlarsa, onlardan önce Nuh kavmi, Ad ve Semud da yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İbrahim’in kavmi ve Lut’un kavmi de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Medyen ahalisi de. Musa da yalanlanmıştı. Ama ben kâfirlere önce biraz süre tanıdım sonra onları yakaladım. Benim inkarım nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (Halkı) zalim olduğu için helak ettiğimiz nice kentler vardır ki şimdi oraların damları duvarlarının üstüne çökmüş haldedir. (Oralarda) nice kullanılmaz halde kuyu ve (bomboş bırakılmış) sağlam köşk vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Akıl edecekleri kalplere ve duyacakları kulaklara sahip olmak için yeryüzünde dolaşmadılar mı?. Doğrusu gözler kör olmaz ama göğüslerdeki kalpler kör olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Senden azabı çarçabuk istiyorlar. Allah sözünden dönmeyecektir. Doğrusu Rabbinin katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Nice kentlere zalim oldukları halde süre tanıdım sonra yakalayıverdim. Dönüş ancak banadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. ’Ey insanlar! Ben sizin için ancak apaçık bir uyarıcıyım.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İman edip salih ameller işleyenler için bağışlanma ve kıymetli bir rızık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ayetlerimiz konusunda (mü’minleri) acze düşürmek için koşuşturanlar ise işte onlar alevli ateşin halkıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Biz senden önce hiçbir elçi veya peygamber (resul veya nebi) göndermedik ki o (bir şey) arzuladığında şeytan onun arzuladığına bir (fitne) karıştırmış olmasın. Allah şeytanın karıştırdığını giderir; sonra Allah kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Allah bilendir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Şeytanın karıştırdığını, kalplerinde hastalık olanlara ve kalpleri kaskatı kesilenlere bir imtihan vesilesi kılması için Allah böyle yapar. Şüphesiz zalimler uzak bir ayrılık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Bir de kendilerine ilim verilenlerin onun Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilip de ona iman etmeleri ve kalplerinin ona saygı duyması içindir. Şüphesiz Allah iman edenleri doğru yola iletir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. İnkar edenler, kendilerine kıyamet vakti ansızın gelinceye ya da kısır (hayırsız) bir günün azabı erişinceye kadar ondan (Kur’an’dan) şüphe etmeye devam edeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. O gün mülk (hükümranlık) yalnız Allah’ındır. O, aralarında hüküm verir. Artık iman edip salih ameller işleyenler nimetlerle dolu cennetlerdedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara ise aşağılayıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Allah yolunda hicret edip sonra öldürülen veya ölenlere gelince; Allah onları muhakkak güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Muhakkak Allah onları hoşnut olacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Allah bilendir, hilim sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Bu böyledir. Kim kendisine uygulanan cezanın aynısını uygular da sonra kendisine karşı taşkınlıkta bulunulursa Allah ona muhakkak yardım edecektir. Doğrusu Allah affedicidir, bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Bu böyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar ve Allah duyandır, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Bu böyledir. Çünkü Allah, hakkın kendisidir. O’ndan başka taptıkları ise batılın ta kendisidir ve Allah uludur, büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Allah’ın gökten su indirdiğini ve böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz Allah lütüf sahibidir, her şeyden haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. Muhakkak ki Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, övgüye layık olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Allah’ın yerde olanları ve denizde O’nun emriyle akıp giden gemileri hizmetinize verdiğini görmedin mi? O, izni olmadan yerin üzerine düşmesin diye göğü tutmaktadır. Şüphesiz Allah insanlara çok acıyan ve çok rahmet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Sizi dirilten, sonra öldürecek, sonra yeniden diriltecek olan O’dur. Doğrusu insan pek nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Biz her ümmet için bir ibadet tarzı koyduk, onlar buna göre ibadet ederler. Artık (din) iş(in)de seninle çekişmeye girmesinler. Sen Rabbine çağır. Şüphesiz sen dosdoğru bir hidayet üzeresin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. ’Allah yaptıklarınızı daha iyi bilmektedir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Allah kıyamet günü hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerde aranızda hüküm verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Allah’ın gökte ve yerde ne varsa bildiğini bilmez misin? Şüphesiz bu, bir Kitap’tadır. Doğrusu bu Allah için kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onlar, Allah’ı bırakıp da haklarında hiçbir delil indirmediği ve haklarında bir bilgi sahibi olmadıkları şeylere tapıyorlar. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. ’Size bundan daha kötüsünü bildireyim mi? Ateş! Allah onu inkar edenlere vaad etmiştir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Sizin Allah’tan başka taptıklarınız hepsi bunun için biraraya gelseler, bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa bunu ondan geri alamazlar. İsteyen de istenen de güçsüzdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlar Allah’ı gereği gibi takdir edemediler. Şüphesiz Allah güçlüdür, yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz Allah duyandır, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. O, onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah’a döndürülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ey iman edenler! Rüku edin, secde eden, Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Allah uğrunda gereği gibi cihad edin. O sizi seçti ve dinde sizin için bir güçlük kılmadı. Babanız İbrahim’in dininde (olduğu gibi). O, peygamberin sizin üzerinize şahit olması sizin de insanların üzerine şahit olmanız için sizi daha önce de, bunda (Kur’an’da) da Müslümanlar olarak adlandırdı. Artık namazı kılın, zekatı verin ve Allah’a dayanın. O sizin mevlanızdır (dostunuzdur). O ne güzel mevla ve ne güzel yardımcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster