1. ’Elbette gerçekleşecek olan’ (kıyamet). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nedir o ’muhakkak gerçekleşecek olan?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O gerçekleşecek olanı (kıyameti) sana bildiren nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Semud ve Ad (toplumları), karia’yı yalan saydılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bu nedenle Semud (halkı), korkunç bir sesle helak edildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ad (halkın)a gelince; onlar da, uğultu yüklü, azgın bir kasırga ile helak edildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Allah) Onu, yedi gece ve sekiz gün, aralık vermeksizin üzerlerine musallat etti. Öyle ki, o kavmin, orada sanki içi kof hurma kütükleriymiş gibi çarpılıp yere yıkıldığını görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şimdi onlardan hiç arta kalan (bir şey) görüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Firavun (kavmi), ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler (halkı da hep) o hata ile (tarih sahnesine) geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Böylece Rablerinin elçisine isyan ettiler. Bu yüzden onları, şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gerçek şu ki, su taştığı zaman, o gemide Biz sizi taşıdık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Öyle ki, onu sizlere bir ibret (hatırlatma ve öğüt) kılalım. ’Gerçeği belleyip kavrayabilen’ kullar da onu belleyip-kavrasın.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Artık sur’a tek bir üfürülüşle üfürüleceği. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yeryüzü ve dağlar yerlerinden oynatılıp kaldırılacağı, ardından tek bir çarpma ile birbirlerine çarpılıp parça parça olacağı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İşte o gün, vakıa (bir gerçek olan kıyamet) artık vukubulmuş (gerçekleşmiş)tur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gök yarılıp-çatlamıştır; artık o gün, ’sarkmış-za’fa uğramıştır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Melek(ler) ise, onun çevresi üzerindedir. O gün, Rabbinin arşını onların da üstünde sekiz (melek) taşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Siz o gün arzolunursunuz; sizden yana hiçbir gizli (şey), gizli kalmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Artık kitabı sağ-eline verilen kişi, der ki: "Alın, kitabımı okuyun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Çünkü ben, gerçekten hesabıma kavuşacağımı sanmış (anlamış)tım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Artık o, hoşnut bir yaşama içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüksek bir cennette. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Devşirilecek (meyve ve eşsiz ürün)leri pek yakındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Geride kalan günlerde, ’peşin olarak sunduklarınıza karşılık olmak üzere,’ afiyetle yiyin ve için." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kitabı sol eline verilen ise; o da, der ki: "Bana keşke kitabım verilmeseydi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Hesabımı hiç bilmeseydim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Keşke o (ölüm herşeyi) kesip bitirseydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Malım bana hiçbir yarar sağlayamadı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Güç ve kudretim yok olup gitti." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Allah buyruk verir:) "Onu tutuklayın, hemen bağlayın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Sonra çılgın alevlerin içine atın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Daha sonra onu, uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincire vurup gönderin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Çünkü, o, büyük olan Allah’a iman etmiyordu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Yoksula yemek vermeye destekçi olmazdı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Bundan dolayı bugün, kendisine hiçbir sıcak dost yoktur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "İrin ve kan karışımından başka bir yemek yoktur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "Bunu da, hata edenlerden başkası yemez." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Hayır; gördüklerinize yemin ederim, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Görmediklerinize de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Hiç şüphesiz o (Kur’an), şerefli bir elçinin kesin sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O, bir şairin sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bir kahinin de sözü değildir. Ne az öğüt alıp-düşünüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Alemlerin Rabbinden bir indirilmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Eğer o, Bize karşı bazı sözleri uydurup-söylemiş olsaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Muhakkak onun sağ-elini (bütün güç ve kudretini) çekip-alıverirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra onun can damarını elbette keserdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O zaman, sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip-uzaklaştıramazdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Çünkü o (Kur’an, Allah’tan sakınan) muttakiler için bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Elbette Biz, içinizde yalanlayanların bulunduğunu biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Gerçekten o (Kur’an), kafirler için bir hasrettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ve şüphesiz o, kesin bir gerçektir (hakku’l-yakîn). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Öyleyse, büyük Rabbini ismiyle tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster