1. Geleceği ve gerçekleşeceği kuşkusuz olan (kıyamet). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nedir o gerçekleşecek olan (kıyamet)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O gerçekleşecek olanı (kıyametin ne olduğunu) sen nerden bileceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Semûd ve Âd (kavimleri), yüreklerini hoplatacak olan o büyük felaketi yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Yaptıkları yüzünden) Semûd kavmi korkunç bir sarsıntı ile helâk edildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Âd kavmine de uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgârla helâk edildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah o kasırgayı üzerlerine yedi gece, sekiz gün kesintisiz olarak salıverdi. Öyle ki sen (o zaman orada olsaydın), o halkı içi boş hurma kütükleri gibi yerlere serilmiş görürdün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şimdi onlardan hiç geri kalan (bir şey) görüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Firavun da, ondan öncekiler de, Lût kavminin kasabalar halkı da, hep o hatayı (şirki ve isyanı) işlediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Öyle ki Rablerinin elçilerine karşı geldiler. Bunun üzerine Allah da onları (yaptıkları yüzünden) şiddeti (gittikçe) artan bir azap ile yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Nuh tufanında) sular taştığı vakit, (onların nesilleri olan) sizi akıp giden (gemi)de biz taşıdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bütün bunları size (kesintisiz) bir uyarı haline getirelim ve her duyarlı kulak onu bellesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sur`a ilk defa üflediği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-15) Sur`a bir kerecik üfürülünce, yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp bir çarpışla birbirlerine çarpıldığı zaman, işte o gün olacak olmuş (kıyamet kopmuş)tur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (13-15) Sur`a bir kerecik üfürülünce, yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp bir çarpışla birbirlerine çarpıldığı zaman, işte o gün olacak olmuş (kıyamet kopmuş)tur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Melekler de onun kenarlarındadır. O gün Rablerinin tahtını/arşını, bunların da üstünde sekiz (melek) taşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün, size ait hiçbir sır gizli kalmamak kaydıyla (hesap vermek üzere Allah`ın huzuruna) arz olunursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (19-20) Sicili (amel defteri) sağ eline tutuşturulan, (iftiharla) haykıracak: “İşte defterim, okuyun! Çünkü ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum” diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (19-20) Sicili (amel defteri) sağ eline tutuşturulan, (iftiharla) haykıracak: “İşte defterim, okuyun! Çünkü ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum” diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (21-23) Artık o, meyveleri sarkmış, yüksek bir bahçede, hoş bir yaşayış içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (21-23) Artık o, meyveleri sarkmış, yüksek bir bahçede, hoş bir yaşayış içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (21-23) Artık o, meyveleri sarkmış, yüksek bir bahçede, hoş bir yaşayış içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Onlara:) “Geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık, afiyetle yiyin, için” denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Amel defteri kendisine sol tarafından verilen ise şöyle der: “Keşke defterim bana verilmeseydi.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (26-27) “Hesabımın (yaptıklarımın) ne olduğunu da bilmeseydim. Keşke o (ölüm her şeyi) kesip bitirseydi (yeniden dirilmek olmasaydı).” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (26-27) “Hesabımın (yaptıklarımın) ne olduğunu da bilmeseydim. Keşke o (ölüm her şeyi) kesip bitirseydi (yeniden dirilmek olmasaydı).” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (28-29) “Malım (servetim) bana hiçbir yarar sağlamadı. Saltanatım (güç ve kudretim) yok olup gitti.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (28-29) “Malım (servetim) bana hiçbir yarar sağlamadı. Saltanatım (güç ve kudretim) yok olup gitti.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (30-31) (Allah, görevlilere şöyle buyurur:) “Onu yakalayın, (ellerini boynuna) bağlayın! Sonra onu cehenneme atın!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (30-31) (Allah, görevlilere şöyle buyurur:) “Onu yakalayın, (ellerini boynuna) bağlayın! Sonra onu cehenneme atın!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. “Sonra (cehennemde) onu uzunluğu yetmiş arşın olan zincire vurun!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (33-34) “Çünkü o, yüce Allah`a inanmazdı ve yoksulu doyurmayı teşvik etmezdi.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (33-34) “Çünkü o, yüce Allah`a inanmazdı ve yoksulu doyurmayı teşvik etmezdi.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. “Bundan dolayı, bugün burada onun samimi bir dostu yoktur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. “(Onlar için orada) irin ve kan karışımından başka bir yemek yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onu (bilinçli) günah işleyenden başkası yemez.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (38-39) Hayır, (sandıkları gibi değil), gördüklerinize de görmediklerinizde de yemin ederim ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (38-39) Hayır, (sandıkları gibi değil), gördüklerinize de görmediklerinizde de yemin ederim ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz o (Kur`an), şerefli bir peygamberin (Allah`tan) getirdiği sözdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O, bir şair sözü değildir. Siz, pek az inanıp tasdik ediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bir kâhinin sözü de değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (O), âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (44-45) Eğer o (peygamber), bize karşı bazı sözleri uydurup söylemiş olsaydı. Elbette biz O`nu kuvvetle yakalardık (onu cezalandırırdık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (44-45) Eğer o (peygamber), bize karşı bazı sözleri uydurup söylemiş olsaydı. Elbette biz O`nu kuvvetle yakalardık (onu cezalandırırdık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (46-47) Sonra onun can damarını keserdik (onu yaşatmazdık). Sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip uzaklaştıramazdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (46-47) Sonra onun can damarını keserdik (onu yaşatmazdık). Sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip uzaklaştıramazdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Muhakkak ki bu (Kuran), Allah`a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayan herkes için bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Elbette biz, içinizde (Hakkı) yalanlayanların bulunduğunu biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Şüphesiz ki o (Kur`an), inkârcılar için bir pişmanlık sebebi olacaktır (ona inanmadıklarının pişmanlığını çekeceklerdir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Muhakkak ki o (Kur`an), şüphe götürmez bir gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Öyleyse, O kudret sahibi olan Rabbinin adını yücelt! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster