1. Elbette gerçekleşecek olan Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nedir o muhakkak gerçekleşecek olan Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O gerçekleşecek olanı sana bildiren nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Semûd ve Âd, mutlaka patlak verecek olan kıyameti yalan saydılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Böylece Semûd korkunç bir sesle yıkıma uğratıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Âd’a gelince onlar da, uğultu yüklü, azgın bir kasırga ile yıkıma uğratıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onu, yedi gece ve sekiz gün, aralık vermeksizin onların üzerine musallat etti. Öyle ki, o kavmi, orada içi kof hurma kütükleriymiş gibi onların çarpılıp yere yıkıldığını görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şimdi onlardan hiç arta kalan görüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Firavun, ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler o hata ile geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Böylece Rablerinin elçisine isyan ettiler. Bu yüzden onları, şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Sular kabarınca biz sizi akıp giden (gemide) taşıdık ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onu size bir ibret yapalım ve belleyen kulaklar onu bellesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sura birinci üfleme üflendiği, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp bir çarpışla birbirlerine çarpıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İşte o vak’a olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gök yarılmış, o gün o; zayıflamış sarkmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Melekler de onun kenarlarındadır. O gün Rabblerinin tahtını, bunların da üstünde sekiz (melek) taşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün hesap için huzura alınırsınız. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. «Alın kitabımı okuyun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ben hesabımın inceleneceğini sezmiştim» der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Artık o memnun edici bir hayat içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüksek bir bahçede ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Meyvelerin devşirilmesi kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Geçmiş günlerde yaptığınız işlerden ötürü afiyetle yiyin için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. «Keşke bana kitabım verilmeseydi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Şu hesabımı hiç görmemiş olsaydım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Keşke (ölüm işimi) bitirmiş olsaydı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Malım bana hiçbir fayda vermedi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gücüm benden yok olup gitti.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. «Tutun onu, bağlayın onu, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra cehenneme sallayın onu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan zincire vurun onu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Çünkü o Büyük Allah’a inanmıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yoksulu doyurmaya önayak olmazdı.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bugün onun için candan bir dost yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İrinden başka yiyecek yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onu (bile bile) hata işleyenlerden başkası yemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoo yemin ederim; gördüklerinize Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve görmediklerinize ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O (Kur’an), elbette şerefli bir peygamberin sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O, bir şairin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bir kâhinin sözü de değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Kur’an alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Eğer Muhammed, bize karşı ona bazı sözler katmış olsaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz onu kuvvetle yakalardık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra onun şah damarını koparırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Hiçbiriniz de onu koruyamazdınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Doğrusu Kur’an Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İçinizde yalanlayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Doğrusu Kur ân inkarcılar için bir üzüntüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. O, şüphesiz kesin gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Öyleyse ey insanlar! Çok büyük olan Rabbinin adını tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster