فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ
Fe emmellezıne şeku fe fin nari lehüm fıha zefıruv ve şehiyk
Kelime
Anlamı
Kökü
فَأَمَّا
الَّذِينَ
kimseler
شَقُوا
bedbaht olan(lar)
فَفِي
içindedirler
النَّارِ
ateş
لَهُمْ
onların vardır
فِيهَا
orada
زَفِيرٌ
korkunç çığlıkları
وَشَهِيقٌ
ve inlemeleri

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ama kutsuz olanlar, gerçekten de ateştedir, onların inliyerek nefes almaları da oradadır, biten bir inilti gibi nefes vermeleri de.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  O gün mutsuz olanlar, dünyadayken yaptıklarından dolayı, ateşte yaşayacaklar ve orada ah çekip inleyeceklerdir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Bedbaht olanlar ateştedirler, orada onların (öyle feci) nefes alıp vermeleri vardır ki.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Şakî olanlar, Nâr’dadırlar (ışınsal ateş)... Onlar orada (azaptan) hırlayarak ve inleyerek soluk alırlar!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Bedbaht olanlar ateştedirler. Onların orada korkunç çığlıkları ve inlemeleri vardır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Mutsuz olanlar ateştedirler, onlar için orada (kahırla ve acıyla) nefes alıp vermeler vardır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Muazzeb olanlar, ateştedirler ki, onlar için orada feci bir inilti ve soluma vardır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Bedbaht olanlar ateştedir, orada olanların bir nefes alıp vermeleri vardır ki!

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Bedbaht olanlar cehennemdedirler. Onlar orada ah edip inlerler.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Bedbaht-mutsuz olanlar ateştedirler. Onların orada şiddetli inilti ve sesli sesli soluğu vardır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (106-107) Mutsuz olanlar (dünyadayken yaptıklarından ötürü) ateşte (yaşayacak) ve orada ah çekip inleyeceklerdir. Rabbin aksini dilemedikçe, gökler ve yer yerinde durduğu sürece onlar orada kalacaklardır. Şüphesiz Rabbin dilediğini istediği gibi yapandır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Mutsuz olanlara gelince; cehennemdedirler. Onların orada şiddetli bir soluyuşları vardır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Bedbaht olanlar ateştedirler, orada onların (öyle feci) nefes alıp vermeleri vardır ki.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Talihsizler ateştedir. Onlar orada sızlayıp inlerler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Bedbaht olanlar ateştedirler. Onlar orada başka türlü soluyacak, başka türlü haykıracaklar.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Bedbahtların varacakları yer cehennem ateşidir. Onların orada ahlandıkları, vahlandıkları, hırıltılı seslerle inledikleri duyulur.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Mutsuz olanlar ateştedirler, onlar için orada (kahırla ve acıyla) nefes alıp vermeler vardır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Bedbaht olanlar ateştedirler, onlar orada yüksek hırıltılarla ve inleyerek solurlar.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Şakıy olanlara gelince: Onlar ateşdedirler ki orada (çok fecî) bir nefes alıb vermeleri vardır onların.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  İşte şaki olanlara gelince, artık (o gün) ateştedirler; onlar için orada ızdırablı (ve çirkin bir sesle) nefes alma ve (çirkin bir hıçkırıkla) nefes verme vardır!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Bedbahtlara gelince; onlar, cehennenmdedirler. Orada yüksek sesle solurlar.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Şimdi başkaldıranlara (şakiler) gelince, onların ateşin içerisinde feryat edip bağırıp, çağırıp iç çekmekten başka yapacakları bir şey yok.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Şâkî olanlara gelince; artık onlar, ateştedir. Onlar, orada (yüksek sesle inleyerek ve) çok zor bir şekilde soluk soluğa, nefes alıp verirler.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Azgın olanlar ise ateştedirler. Onlara onda ahvah ve hırıltı sesleri (çıkarma) vardır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Bedbaht olanlar (dünyadayken yaptıklarından ötürü) ateşte (yaşayacak) ve orada ah çekip inleyecekler.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Artık bedbaht olan kimselerin mekanı ateş olacaktır: onlar orada ah-u figan edecekler.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  İmdi şekavete düşmüş olanlar ateştedirler. Onlar için orada şiddetli bir soluyuş ve bir hıçkırık vardır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Bedbaht olanlar cehennemdedirler. Onların orada bir soluk alışverişleri vardır ki!

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Mutsuz olan kimseler, ateşin içindedirler. Onlar orada feci şekilde inlerken ve bir de soluk alışverişleri vardır ki, (korkunçtur).

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Bedbahtların varacakları yer cehennem ateşidir. Onların orada ahlandıkları, vahlandıkları, hırıltılı seslerle inledikleri duyulur.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Bedbahtlar cehenneme atılacaklar. Çektikleri azabın dehşetinden, devamlı surette hıçkırıp canları çıkasıya feryad edecekler.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Bahtsızlar ateştedirler. Onların orada (o bunaltıcı ateş içinde) bir soluk alıp verişleri vardır ki!...

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Şaki olanlar ateştedirler. Orada ah edip inlerler.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Mutsuz olanlar ateştedirler, onlar için orda (kahırla ve acıyla) nefes alıp vermeler vardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Bahtsızlığa düşenler ateş içindedir. Çok ıstıraplı bir soluyuş ve hıçkırışları vardır orada.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Those who are wretched shall be in the Fire: There will be for them therein (nothing but) the heaving of sighs and sobs: