وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ۖ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ
Ve la ekulü leküm ındı hazinüllahi ve la a’lemül ğaybe ve la ekulü innı meleküv ve la ekulü lillezıne tezderı a’yünüküm ley yü’tiyehümüllahü hayra allahü a’lemü bima fı enfüsihim innı izel le minez zalimın
Kelime
Anlamı
Kökü
وَلَا
أَقُولُ
ben demiyorum
لَكُمْ
size
عِنْدِي
benim yanımdadır
خَزَائِنُ
hazineleri
اللَّهِ
Allah’ın
وَلَا
ve
أَعْلَمُ
bilmiyorum
الْغَيْبَ
gaybı
وَلَا
ve
أَقُولُ
demiyorum
إِنِّي
şüphesiz ben
مَلَكٌ
meleğim (diye)
وَلَا
ve
أَقُولُ
diyemem
لِلَّذِينَ
kimseler için
تَزْدَرِي
küçük gördükleri
أَعْيُنُكُمْ
gözlerinizin
لَنْ
يُؤْتِيَهُمُ
onlara vermeyecektir
اللَّهُ
Allah
خَيْرًا
bir hayır
اللَّهُ
Allah
أَعْلَمُ
daha iyi bilir
بِمَا
olanı
فِي
içlerinde
أَنْفُسِهِمْ
onların kendi
إِنِّي
ben gerçekten
إِذًا
o zaman
لَمِنَ
kimselerden olurum
الظَّالِمِينَ
zulmeden

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve ben, Allah’ın hazîneleri yanımda demediğim gibi gaybı bilirim de demiyorum ve ben bir meleğim gibi bir söz de etmiyorum, fakat sizin gözünüze hor görünenler hakkında, Allah onlara hiçbir sûretle ve kesin olarak bir hayır vermez de diyemem. İçlerinde ne var, Allah daha iyi bilir. Ancak onları kovar, haklarında bu çeşit sözler söylersem mutlaka zulmedenlerden olurum.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Öte yandan, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Akılla bilinemeyen gerçekleri de bilirim demiyorum, bir melek olduğumu da asla söylemiş değilim. O sizin hor gördüğünüz kimselere, Allah’ın bir hayır ulaştırmayacağını ise, zaten söyleyemem. Çünkü Allah, onların içyüzünü daha iyi bilir. Eğer bu tür şeyler söyleyecek olsaydım, kuşkusuz yaradılış gayesine aykırı davrananlardan biri olurdum."

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Ben size: "Allah’ın hazineleri benim yanımdadır" demiyorum, gaybı da bilmem. "Ben bir meleğim" de demiyorum, sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için, "Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir" diyemem. Onların kalplerinde olanı, Allah daha iyi bilir. Onları kovduğum takdirde ben gerçekten zalimlerden olurum."

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "Size, Allâh’ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum... Gaybı da bilmem... Ben bir meleğim de demiyorum... Hor-hakir gördüğünüz kimseler için, Allâh asla onlara bir hayır vermez de demiyorum... Onların içlerinde ne olduğunu Allâh daha iyi bilir... (Bunların aksini söylersem) ben kesinlikle zâlimlerden olurum."

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Allah onlara bir hayır vermeyecektir’ de diyemem. Allah onların içlerinde olanı daha iyi bilir. O takdirde ben, zalimlerden olurum.’

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  "Ben size Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyorum. Melek olduğumu söylemiyorum ve gözlerinizin aşağılık gördüklerine, Allah kesin olarak bir hayır vermez de demiyorum. Nefislerinde olanı Allah daha iyi bilir. Bu durumda (bunun aksini yaparsam) gerçekten o zaman zalimlerdenim (demek)dir."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Ben size, Allah’ın hazineleri yanımdadır ve gaybı da bilirim, demiyorum. Ben bir meleğim de demiyorum. Gözlerinizin hor gördüğü mümin kimseler hakkında, Allah onlara, hiç bir hayır vermez , de demem. Onların içlerindekini en iyi bilen Allah’dır. Ben, bunları söylediğim takdirde, zalimlerden olmuş olurum."

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Ben size, ‘Allah`ın hazineleri benim yanımdadır` demiyorum, gaybı da bilmem. ‘Ben bir meleğim` de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için, ‘Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir` diyemem. Onların kalplerinde olanı, Allah daha iyi bilir. Onları kovarsam ben gerçekten zâlimlerden olurum.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  «ize, Allah’in hazineleri yanimdadir demiyorum; gaybi da bilmem; dogrusu melek oldugumu da soylemiyorum; kucuk gorduklerinize Allah iyilik vermeyecektir diyemem; iclerinde olani Allah daha iyi bilir. Yoksa suphesiz haksizlik edenlerden olurum.»

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size, ben bir meleğim de demiyorum. Gözlerinizin, küçük görüp hafife aldığı kişilere Allah hiç hayır vermeyecek de demem. Onların içyüzünü Allah daha iyi bilir. Aksi halde şüphe etmeyin ki zâlimlerden olurum.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  “Ben size Allah`ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum, insanın duyu ve algı alanının ötesini de bilirim (demiyorum), bir melek olduğumu da söylemiyorum; sizin o hor gördüğünüz kimselere Allah`ın bir hayır ulaştırmayacağını ise zaten söyleyemem, çünkü onların kalplerinde olanı Allah daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem, o zaman ben gerçekten zalimlerden olurum.”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Size ben, "Allah’ın hazineleri yanımdadır", demiyorum; gaybı da bilmem. "Ben bir meleğim" de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için, "Allah, onlara asla hiçbir hayır vermez" de diyemem. Allah, onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem, o zaman ben gerçekten zâlimlerden olurum.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Ben size: «Allah’ın hazineleri benim yanımdadır» demiyorum, gaybı da bilmem. «Ben bir meleğim» de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için, «Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir» diyemem. Onların kalplerinde olanı, Allah daha iyi bilir. Onları kovduğum takdirde ben gerçekten zalimlerden olurum.»

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "ALLAH’ın hazinelerinin yanımda olduğunu söylemiyorum, gizliyi bilmiyorum, melek olduğumu da ileri sürmüyorum. Gözlerinizin horladığı kimselere ALLAH’ın bir iyilik bağışlamayacağını da söylemiyorum. Onların gizli düşüncelerini ALLAH daha iyi bilir. Aksi taktirde zalimlerden olurum."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Ben size «Allah’ın hazineleri benim yanımdadır.» demiyorum ki. Ben size «Ben bir meleğim.» de demiyorum. O sizin kendinize göre, hor gördükleriniz hakkında «Allah onlara hiçbir hayır vermez.» de demiyorum. Onların içlerindeki niyeti, en iyi Allah bilir. (Bu söylediklerimin aksini iddia etseydim) asıl o zaman zalimlerden olurdum.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Size ’Allah’ın hazineleri benim elimin altında da’ demiyorum, gayp alemini de bilemem, ’Ben bir meleğim’ de demiyorum. Sizin gözlerinize hor görünen kimselere Allah’ın hiçbir hayır vermediğini de söyleyemem, kalplerinde neler olduğunu herkesten iyi bilen Allah’dır. Yoksa zalimlerden biri olurum.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  "Ben size Tanrı’nın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyorum. Melek olduğumu söylemiyorum ve gözlerinizin aşağılık gördüklerine Tanrı kesin olarak bir hayır vermez de demiyorum. Nefslerinde olanı Tanrı daha iyi bilir. Bu durumda (bunun aksini yaparsam) gerçekten o zaman zalimlerdenim (demek)dir."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  "Ben size Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyorum, muhakkak ben bir meleğim de demiyorum. Bununla beraber gözlerinizin hor gördüğü kimselere; Allah asla bir hayır vermeyecektir de demiyorum. Allah nefislerinde olanı en iyi bilendir. O takdirde ben şüphesiz zalimlerden olurum."

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  «Ben size: Allahın hazîneleri benim nezdimdedir demiyorum. Ben ğaybı bilmem. Ben hakıykatde bir melek’im de demiyorum. Bununla beraber gözlerinizin hor gördüğü kimseler (mü’minler) hakkında Allah onlara asla bir hayr vermeyecekdir dahi diyemem. Allah, onların özlerindekini ençok bilendir. (Eğer bunları tard edersem) o takdirde şübhesiz ki ben zaalimlerdenimdir».

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  `Ve (ben) size: `Allah`ın hazîneleri yanımdadır` demiyorum; hem gaybı (ben de)bilmem; `Ben şübhesiz bir meleğim` de demiyorum; sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için: `Allah onlara aslâ bir hayır vermeyecek` de demem! Allah, onların içlerinde olanı en iyibilendir. (Eğer o mü`minleri kovar ve böyle dersem) o takdirde doğrusu ben mutlaka zâlimlerden olurum!`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ben, size: Allah’ın hazineleri yanımdadır, demiyorum. Gaybı da bilmem. Meleğim de demiyorum. Hor gördüklerinize Allah iyilik vermeyecektir de demiyorum. İçlerinde olanı en iyi bilen Allah’tır. Yoksa ben de zalimlerden olurum.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  "Ben size Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Ben gizli olanları da (gaybı) bilmem. Sonra size ben bir meleğim de demiyorum ve sizin gözlerinizin küçük ve basit gördüğü kimselere, Allah bir hayır vermeyecek de demiyorum. Zira Allah onların içlerinde gizlediklerini en iyi bilendir. (Eğer size uyarda, onları dışlarsam) O zaman zalimlerden olurum. "

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve size: "Allah’ın hazineleri yanımdadır." demiyorum. Ve gaybı bilmiyorum ve: "Muhakkak ki; ben bir meleğim." demiyorum. Ve gözlerinizin hakir gördüğü kimselere (Allah’a ulaşmayı dileyenlere): "Allah asla bir hayır vermeyecek." demiyorum. Onların nefslerindekileri Allah bilir. O taktirde (doğruyu söylemezsem) muhakkak ki; ben, elbette zalimlerden olurum.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "Size, Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyorum; gaybi de bilmem. Doğrusu melek olduğumu da söylemiyorum. Küçük gördüklerinize, "Allah iyilik vermeyecektir" de diyemem. İçlerinde olanı Allah daha iyi bilir. Yoksa şüphesiz ben zalimlerden olurum."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  "Öte yandan, size Allahın hazineleri benim yanımdadır demiyorum, insanın duyu ve algı alanının ötesini bilirim de (demiyorum), bir melek olduğumu da söylemiyorum; sizin o hor gördüğünüz kimselere Allahın bir hayır ulaştırmayacağını ise zaten söyleyemem, çünkü onların kalplerinde olanı Allah daha iyi bilir. (Ve eğer bu kabil şeyler söyleyecek olsaydım) kuşkusuz, zalimlerden olurdum."

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Dahası ben size, "Allah`ın hazineleri benim gözetimimdedir" demiyorum; görünmezin bilgisine sahip de değilim. Üstelik asla "Ben meleğim" de demiyorum. Sizin küçük görüp tahkir ettiğiniz kimseler için "Allah onlara gelecekte bir hayır vermeyecek" demeye ise zaten yanaşmam: Allan onların içlerindekini çok daha iyi bilir; eğer böyle davranırsam o zaman ben de kendisine zulmeden biri olup çıkarım."

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  «Ve ben size, ’Benim yanımda Allah Teâlâ’nın hazineleri vardır’ demiyorum. Ve ben gaybı bilmem. Ve ben demem ki, ’Ben muhakkak bir meleğim’, veya demem ki, ’Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimselere Allah Teâlâ elbette hayır vermeyecektir.’ Allah Teâlâ onların nefislerinde olanı da bihakkın bilendir. Şüphe yok ki, ben o vakit zalimlerden olmuş olurum.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  "Ben size: ’Allah’ın hazineleri benim yanımdadır. ’ demiyorum, gaybı da bilmem. ’Ben bir meleğim. ’ de demiyorum. Gözlerinizin hor ve hakir gördüğü mümin kimseler için: ’Allah onlara hiçbir hayır vermeyecektir. ’ diyemem. Özlerinde olanı daha iyi bilen Allah’tır. Bunu söylediğim takdirde mutlaka ben de zâlimlerden olurum. "

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Ve gözlerinizin hor gördüğü kimseler için; ‘Allah onlara bir hayır vermeyecektir’ de demem. Onların içinde olanı, Allah daha iyi bilir. Gerçekten, o zaman ben zalimlerden olurum."

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Size ’Allah’ın hazineleri benim elimin altında da’ demiyorum, gayp alemini de bilemem, ’Ben bir meleğim’ de demiyorum. Sizin gözlerinize hor görünen kimselere Allah’ın hiçbir hayır vermediğini de söyleyemem, kalplerinde neler olduğunu herkesten iyi bilen Allah’dır. Yoksa zalimlerden biri olurum.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Ben size: "Yok Allah’ın hazineleri benim elimdedir!" yok: "Ben gaybı bilirim!"yok: "Ben bir meleğim!" demiyorum. Hor gördüğünüz müminlere "Allah hiçbir hayır, hiçbir meziyet vermez!" de demem. Allah onların içlerinde olanı pek iyi bilir. Böyle bir şey yaptığım takdirde ben elbette zalimlerden olurum."

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Ben size: "Allâh’ın hazineleri benim yanımdadır." demiyorum. Gaybı da bilmem. "Ben meleğim," de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için "Allâh onlara bir hayır vermeyecek" de demem. Allâh, onların içlerinde olanı daha iyi bilir. Böyle bir şey yaptığım takdirde ben, mutlaka zâlimlerden olurum."

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Ben, size, "Allah’ın hazineleri yanımdadır" demiyorum. Gaybı bilmem. Ben, bir meleğim de demiyorum. Gözlerinizin hor gördüklerine "Allah kesinlikle iyilik vermez" de demiyorum. Onların kalplerinde olanı en iyi Allah bilir. Eğer bunları söylersem zalimlerden olurum.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  «Ben size Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyorum. Melek olduğumu söylemiyorum ve gözlerinizin aşağılık gördüklerine, Allah kesin olarak onlara bir hayır vermez de demiyorum. Nefislerinde olanı Allah daha iyi bilir. Bu durumda (bunun aksini yaparsam) gerçekten o zaman zalimlerdenim (demek) dir.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  "Ben size demiyorum ki, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır. Ben gaybı bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Ama gözlerinizin horlayarak baktığı kişiler için, ’Allah bunlara hiçbir hayır vermeyecek’ diyemem. Onların benliklerinde neyin saklı olduğunu Allah daha iyi bilir. Başka türlü davranırsam kesinlikle zalimlerden olurum."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  "I tell you not that with me are the treasures of Allah, nor do I know what is hidden, nor claim I to be an angel. Nor yet do I say, of those whom your eyes do despise that Allah will not grant them (all) that is good: Allah knoweth best what is in their souls: I should, if I did, indeed be a wrong-doer."