وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ
Ve le kad erselna musa bi ayatina ve sültanim mübın
Kelime
Anlamı
Kökü
وَلَقَدْ
ve andolsun
أَرْسَلْنَا
gönderdik
مُوسَىٰ
Musa’yı
بِايَاتِنَا
ayetlerimizle
وَسُلْطَانٍ
ve bir belgeyle
مُبِينٍ
apaçık

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Andolsun ki biz Mûsâ’yı, delillerimizle ve apaçık bir burhanla göndermiştik

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Gerçekten Musa’yı ayetlerimizle ve gerçek bir yetkiyle gönderdik

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Andolsun ki Musa’yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Andolsun ki biz, Musa’yı işaretlerimiz olarak ve apaçık delille irsâl ettik...

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Andolsun, Musa’yı da ayetlerimizle ve apaçık bir belgeyle gönderdik.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Andolsun, Musa’yı ayetlerimizle ve apaçık olan bir delille gönderdik.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (96-97) Şânım hakkı için, biz Mûsa’yı da Firavuna ve kavminin ileri gelenlerine mûcizelerimizle ve apaçık Asâ hüccetimizle gönderdik de, onlar, Firavun’un emrine uydular. Firavun’un emri ise hak değildi (sapıklıktı.).

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (96-97) Andolsun, Mûsâ`yı da âyetlerimizle ve açık bir kanıtla Firavun`a ve ileri gelenlerine gönderdik. Ama onlar Firavun`un emrine uydular. Oysa Firavun`un emri, akla uygun değildi.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (96-97) And olsun ki Musa’yi FIravun ve erkanina mucizeleremizle, apacik bir delil ile gonderdik. Firavun’un buyruguna uydular, oysa Firavun’un buyurdugu sagduyuya uygun degildi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  And ollsun ki, biz Musa’ yi da âyetlerimizle ve açık-sağlam belge ile Fir’avn’a ve onun (milletinin) ileri gelenlerine gönderdik. Bununla beraber onlar (o ileri gelenler) yine de Fir’avn’ın emrine uydular. Oysa Fir’avn’ın emri doğru ve sıhhatli değildi.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (96-97) Andolsun Musa`yı da ayetlerimizle ve somut mucizelerle Firavun`a ve onun önde gelen çevresine peygamber olarak gönderdik. (Buna rağmen) onlar (bizim emrimize değil) Firavun `un emrine uydular. Oysa Firavn`un emri doğruya götürücü (irşad edici) değildi.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (96-97) Andolsun, biz Mûsâ’yı âyetlerimizle ve apaçık bir mucize ile Firavun’a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber gönderdik de ileri gelenler Firavun’un emrine uydular. Hâlbuki Firavun’un emri doğru değildi.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (96-97) Andolsun ki Musa’yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun’a ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar Firavun’un emrine uydular. Oysa Firavun’un emri doğru değildi.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Musa’yı işaretlerimizle (ayat) ve kesin bir yetkiyle gönderdik;

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Andolsun Musa’yı da âyetlerimizle ve apaçık bir belge ile gönderdik.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Musa’yı da ayetlerimizle ve somut mucizeler ile peygamber olarak gönderdik.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Andolsun, Musa’yı ayetlerimizle ve apaçık olan bir delille gönderdik.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Andolsun Musa’yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (96-97) Andolsun ki biz Musâyı da Fir’avna ve onun ileri gelenlerine mucizelerimizle ve apaçık bir hüccetle gönderdik de yine onlar Fir’avnın emrine tâbi oldular. Halbuki Fir’avn’ın emri hiç de salâhiyyetli ve dürüst değildi.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (96-97) And olsun ki Mûsâ`yı da mu`cizelerimizle ve apaçık bir delîl ile Fir`avun`a ve onun ileri gelenlerine gönderdik; fakat (o kavim) Fir`avun`un emrine uydular. Hâlbuki Fir`avun`un emri doğru değildi.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Andolsun ki Musa’yı, ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun’a ve erkanına gönderdik.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Musa’yı da açık ve güçlü delillerimizle.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve andolsun ki; Musa (A.S)’ı âyetlerimizle ve apaçık bir sultanla gönderdik.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Hiç şüphesiz Musa’yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ve Gerçek şu ki, Biz Musa’yı ayetlerimizle ve apaçık bir yetkiyle

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Doğrusu Biz Musa`yı da, ayetlerimizle ve kesin bir yetkiyle

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve andolsun ki, Mûsa’yı âyetlerimiz ile ve apaçık bir hüccetle gönderdik.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Andolsun ki Musa’yı âyetlerimizle (mucizelerimizle) ve apaçık bir delille gönderdik.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ant olsun, Musa’yı da ayetlerimizle ve apaçık bir delil ile gönderdik.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Musa’yı da ayetlerimizle ve somut mucizeler ile peygamber olarak gönderdik.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (96-97) Mûsâ’yı da âyetlerimizle ve özellikle pek âşikâr bir delil ile, Firavun’a ve ileri gelen yardımcılarına Peygamber olarak gönderdik. Ama adamlar tutup Firavun’un emrine tâbi oldular. Oysa Firavun’un emri tutarlı ve doğru bir emir değildi.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Andolsun, Mûsâ’yı da âyetlerimizle ve açık bir delil ile gönderdik.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  (96-97) Musa’yı da ayetlerimizle ve açık bir belge ile Firavun ve çevresine göndermiştik. Onlar, Firavun’un emrine uydular; oysa Firavun’un buyruğu doğru yola çıkarmazdı.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Andolsun, Musa’yı ayetlerimizle ve apaçık olan ispatlayıcı bir delille gönderdik.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Yemin olsun, Mûsa’yı ayetlerimizle ve açık bir kanıtla gönderdik;

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And we sent Moses, with Our Clear (Signs) and an authority manifest,