إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ
İla fir’avne ve meleihı fettebeu emra fir’avn ve ma emru fir’avne bi raşıd
Kelime
Anlamı
Kökü
إِلَىٰ
فِرْعَوْنَ
Firavun’a
وَمَلَئِهِ
ve adamlarına
فَاتَّبَعُوا
onlar uydular
أَمْرَ
buyruğuna
فِرْعَوْنَ
Firavun’un
وَمَا
ve değildi
أَمْرُ
buyruğu
فِرْعَوْنَ
Firavun’un
بِرَشِيدٍ
doğruya yöneltici

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Firavun’a ve kavminden ileri gelenlere fakat gene de onlar Firavun’un buyruğuna uymuşlardı, halbuki Firavun’un buyruğu, hiç de doğruyu göstermiyor, hayra sevketmiyordu.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Firavun ve seçkin çevresine. Oysa o insanlar, Firavun’un buyruğuna uydular. Ama Firavun’un kanun ve sistemi hiçbir şekilde sağduyu ürünü olmayıp, doğruya iletici de değildir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Firavun’a ve onun ileri gelenlerine. Fakat onlar Firavun’un emrine uydular. Oysa Firavun’un emri doğru değildi.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Firavun ve ileri gelen adamlarına... Onlar Firavun’un emrine tâbi oldular... (Oysa) Firavun’un emri olgunluğu yansıtmıyordu.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Firavun’a ve adamlarına. Onlar Firavun’un buyruğuna uydular. Firavun’un buyruğu ise doğruya yöneltici değildi.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Firavun’a ve onun önde gelen çevresine. Onlar Firavun’un emrine uymuşlardı. Oysa Firavun’un emri doğruya-götürücü (irşad edici) değildi.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (96-97) Şânım hakkı için, biz Mûsa’yı da Firavuna ve kavminin ileri gelenlerine mûcizelerimizle ve apaçık Asâ hüccetimizle gönderdik de, onlar, Firavun’un emrine uydular. Firavun’un emri ise hak değildi (sapıklıktı.).

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (96-97) Andolsun, Mûsâ`yı da âyetlerimizle ve açık bir kanıtla Firavun`a ve ileri gelenlerine gönderdik. Ama onlar Firavun`un emrine uydular. Oysa Firavun`un emri, akla uygun değildi.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (96-97) And olsun ki Musa’yi FIravun ve erkanina mucizeleremizle, apacik bir delil ile gonderdik. Firavun’un buyruguna uydular, oysa Firavun’un buyurdugu sagduyuya uygun degildi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  And ollsun ki, biz Musa’ yi da âyetlerimizle ve açık-sağlam belge ile Fir’avn’a ve onun (milletinin) ileri gelenlerine gönderdik. Bununla beraber onlar (o ileri gelenler) yine de Fir’avn’ın emrine uydular. Oysa Fir’avn’ın emri doğru ve sıhhatli değildi.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (96-97) Andolsun Musa`yı da ayetlerimizle ve somut mucizelerle Firavun`a ve onun önde gelen çevresine peygamber olarak gönderdik. (Buna rağmen) onlar (bizim emrimize değil) Firavun `un emrine uydular. Oysa Firavn`un emri doğruya götürücü (irşad edici) değildi.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (96-97) Andolsun, biz Mûsâ’yı âyetlerimizle ve apaçık bir mucize ile Firavun’a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber gönderdik de ileri gelenler Firavun’un emrine uydular. Hâlbuki Firavun’un emri doğru değildi.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (96-97) Andolsun ki Musa’yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun’a ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar Firavun’un emrine uydular. Oysa Firavun’un emri doğru değildi.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Firavun ve konseyine… Ancak onlar Firavunun buyruğuna uydular. Firavunun buyruğu ise akıllıca değildi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Firavun’a ve cemaatine. Bunlar Firavun’un emrine uydular. Halbuki Firavun’un emri hak değildir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Onu Firavun’a ve yandaşlarına gönderdik. Yândaşları Firavun’un emrine uydular. Oysa Firavun’un emri doğruya iletici değildir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Firavun’a ve onun önde gelen çevresine. Onlar Firavun’un buyruğuna uymuşlardı. Oysa Firavun’un buyruğu doğruya götürücü (irşad edici) değildi.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Firavun’a ve ileri gelenlerine. Onlar Firavun’un emrine uymuşlardı. Firavun’un emri hiç te doğruya götürücü değildi.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (96-97) Andolsun ki biz Musâyı da Fir’avna ve onun ileri gelenlerine mucizelerimizle ve apaçık bir hüccetle gönderdik de yine onlar Fir’avnın emrine tâbi oldular. Halbuki Fir’avn’ın emri hiç de salâhiyyetli ve dürüst değildi.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (96-97) And olsun ki Mûsâ`yı da mu`cizelerimizle ve apaçık bir delîl ile Fir`avun`a ve onun ileri gelenlerine gönderdik; fakat (o kavim) Fir`avun`un emrine uydular. Hâlbuki Fir`avun`un emri doğru değildi.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Yine de onlar Firavun’un emrine uydular. Oysa Firavun’un emri hiç de doğru değildi.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Firavun’a ve onun çevresindeki yöneticilerine gönderdik. Firavunun emirleri doğru olmadığı halde, çevresindekiler Firavun’a itaat etmişlerdi.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Firavun ve onun kavminin ileri gelenlerine (Musa (A.S)’ı gönderdik (âyet-96). Fakat onlar, firavunun emrine tâbî oldular. Ve firavunun emri (ise) irşad edici değildi.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Firavun’a ve onun önde gelen çevresine (Musa’yı gönderdik). Fakat onlar (çevresi), Firavun’un buyruğuna uydular; oysa Firavun’un buyruğu doğru değildi.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Firavun ve onun seçkinler çevresine gönderdik. Ama berikiler, Firavun’un hükmüne boyun eğdiler oysa, Firavun’un hükmü hiçbir şekilde sağduyu ürünü değildi.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Firavun`a ve onun yönetici seçkinlerine göndermiştik. Fakat onlar Firavun`un yönetimine boyun eğdiler. Ne ki firavun(laşmış) bir yönetimin, sağduyulu olması mümkün değildi.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Fir’avun’a ve onun ileri gelenlerine. Onlar ise Fir’avun’un emrine uydular. Halbuki, Fir’avun’un emri doğru değildi.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Firavun’a ve ileri gelenlerine. Onlar Firavun’un emrine uydular. Oysa Firavun’un emri hiç de doğru değildi.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Firavun’a ve ileri gelen adamlarına... Ancak onlar, Firavun’un emrine uydular. Firavun’un emri ise doğruya götürücü değildi.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Onu Firavun’a ve yandaşlarına gönderdik. Yândaşları Firavun’un emrine uydular. Oysa Firavun’un emri doğruya iletici değildir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (96-97) Mûsâ’yı da âyetlerimizle ve özellikle pek âşikâr bir delil ile, Firavun’a ve ileri gelen yardımcılarına Peygamber olarak gönderdik. Ama adamlar tutup Firavun’un emrine tâbi oldular. Oysa Firavun’un emri tutarlı ve doğru bir emir değildi.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Fir’avn’a ve adamlarına. (Ama o insanlar), Fir’avn’ın buyruğuna uydular. Oysa, Fir’avn’ın buyruğu, doğruya iletici değildi.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  (96-97) Musa’yı da ayetlerimizle ve açık bir belge ile Firavun ve çevresine göndermiştik. Onlar, Firavun’un emrine uydular; oysa Firavun’un buyruğu doğru yola çıkarmazdı.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Firavun’a ve onun önde gelen çevresine. Onlar Firavun’un emrine uymuşlardı. Oysa Firavun’un emri doğruya götürücü (irşad edici) değildi.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Firavun’a ve kodamanlarına. Ama onlar Firavun’un emrine uydular. Oysaki, Firavun’un emri doğruya ve güzele ulaştırmıyordu.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Unto Pharaoh and his chiefs: but they followed the command of Pharaoh and the command of Pharaoh was no right (guide).