1. Vay hâline arkadan çekiştirip çamur atana, yüzüne karşı kaş-göz işaretiyle alay edene ! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O ki, mal toplayıp durmadan sayar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Malının kendisini (Dünya’da) ebedî yaşatacağını sanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır, hayır; and olsun ki o, Hutame’ye atılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hutame’nin ne olduğunu bilir misin ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Allah’ın, yürekler üstüne yükselip çıkan tutuşturulmuş ateşidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Allah’ın, yürekler üstüne yükselip çıkan tutuşturulmuş ateşidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Şüphesiz ki, o ateş onları uzun uzun sütunlara (bağlı oldukları halde) her taraftan kuşatacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Şüphesiz ki, o ateş onları uzun uzun sütunlara (bağlı oldukları halde) her taraftan kuşatacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster