1. Elif. Lam. Ra. Bu (Kur’an) Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yüce ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Göklerde ve yerde olanların hepsi kendine ait olan Allah’ın (yoluna). Şiddetli bir azaptan dolayı kâfirlerin vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar dünya hayatını ahirete tercih eder, (başkalarını) Allah’ın yolundan alıkoyar ve onda çarpıklık ararlar. İşte onlar uzak bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açıklasın. Artık Allah dilediğini sapıklığa düşürür dilediğini de doğru yola eriştirir. O, yücedir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ’Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah’ın günlerini hatırlat’ diye ayetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda çokça sabreden ve çokça şükreden herkes için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. ’Allah’ın üzerinizdeki nimeti hatırlayın. Hani size en kötü işkenceleri uygulayan, erkek çocuklarınızı öldürüp kadınlarınızı sağ bırakan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştı. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Bana şükrederseniz muhakkak ki, size kat kat fazla veririm. Yok eğer nankörlük ederseniz bilin ki, benim azabım gerçekten çok çetindir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ’Siz ve yeryüzünde olanların tümü nakörlük etseniz de şüphesiz Allah hiç bir şeye muhtaç değildir, övgüye layık olandır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ’Biz sizinle gönderileni inkar ettik ve doğrusu sizin bizi kendisine çağırdığın şeyden kuşkulu bir şüphe içindeyiz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ’Siz de bizim gibi birer insandan başka bir şey değilsiniz. Bizi atalarımızın tapmakta olduklarından çevirmek istiyorsunuz. O halde bize açık bir delil getirin.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ’Biz de sizin gibi birer insandan başka bir şey değiliz. Ancak Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah’ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemiz sözkonusu olamaz. Mü’minler yalnız Allah’a güvensinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Biz niçin Allah’a güvenmeyelim ki bizi (doğru olan) yollarımıza O iletti. Elbette bize yaptığınız eziyete katlanacağız. Güvenenler yalnızca Allah’a güvensinler.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ’Zalimleri mutlaka helak edeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlardan sonra sizi o yere yerleştireceğiz. Bu, makamımdan korkan ve tehdidimden korkan içindir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Peygamberler) yardım istediler ve her inatçı zorba perişan oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ardından da Cehennem. . . İrinli sudan (cehennem suyu) sulanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onu yutkunmaya çalışır ama bir türlü boğazından geçiremez. Her yandan kendisine ölüm geldiği halde yine ölmez. Ardından da çok katı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onların yaptıkları fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül gibidir. Kazandıklarından hiç bir şeye güç yetiremezler. İşte bu uzak bir sapıklıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah’ın gökleri ve yeri hak ile yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi götürür ve yeni bir halk getirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bu Allah için güç değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. ’Allah bizi doğru yola eriştirseydi şüphesiz biz de sizi doğru yola yöneltirdik. Şimdi sızlansak da katlansak da bizim için birdir. Çünkü bizim için sığınacak bir yer yok!’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. ’Şüphesiz Allah size gerçek olanı vaad etti. Ben de vaad ettim. Ama ben vaadimden döndüm. Zaten ben sizin üstünüzde bir nüfuza sahip değildim. Sadece ben sizi çağırdım siz de çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın kendi kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Daha önce beni (Allah’a) ortak koşmanızı da tanımamıştım zaten. Gerçekten zalimler için pek acıklı bir azap vardır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İman edip salih ameller işleyenlerse Rablerinin izniyle içinde sonsuza kadar kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Onların orada aralarındaki dilekleri ’selam’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Güzel söz kökü sabit dalları ise gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Olur ki, düşünüp öğüt alırlar diye Allah insanlara böyle örnekler vermektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Kötü sözün durumu ise kökü yerden koparılmış, bir kararı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Allah iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sağlam söz üzere kararlı kılar. Allah zalimleri ise saptırır ve Allah dilediğini yapar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Allah’ın nimetini küfre değiştirenleri ve kavimlerini helak yurduna konduranları görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (O helak yurdu) cehennemdir. Oraya girerler. Orası ne kötü bir kalış yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ’(Şimdilik) geçim sürün. Dönüşünüz şüphe yok ki ateşedir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Namazı kılsınlar ve ne alışverişin ne de dostluğun olmayacağı gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimizden gizli ve açık infak etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak meyvalar çıkaran, emriyle denizde yüzmesi için gemileri sizin hizmetinize veren ve yine ırmakları da sizin hizmetinize sunandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sürekli olarak görevlerini yapan güneşle ayı hizmetinize sundu. Gece ile gündüzü de hizmetinize sundu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İstediğiniz her şeyden size verdi. Allah’ın nimetini saymaya kalksanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. ’Ey Rabbim! Bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Rabbim! Gerçekten onlar insanlardan çoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, şüphesiz sen bağışlayansın, rahmet edensin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ey Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazılarını senin haram kılınmış evinin yanında ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı kılsınlar diye. Artık sen insanlardan bazılarının gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli meyvalarla onları rızıklandır. Olur ki şükrederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ey Rabbimiz! Sen bizim gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde de gökte de hiç bir şey Allah’a gizli kalmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yaşlılıkta bana İsmail ve İshak’ı bahşeden Allah’a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı duyandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ey Rabbim! Beni namaz kılan biri eyle. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz! Duamı kabul eyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ey Rabbimiz! Hesabın görüleceği günde beni, anne - babamı ve mü’minleri bağışla!’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sakın Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Ancak onları gözlerin donup kalacağı bir güne ertelemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (O gün) başlarını dikerek koşarlar. Gözleri hiç kendilerine doğru dönmez. Kalpleri ise bomboştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. ’Ey Rabbimiz! Bizi yakın bir süreye kadar ertele ki, çağrına icabet edelim ve peygamberlere uyalım’ derler. ’Daha önce sizin için bir zeval (yokluk) olmadığına dair yemin etmemiş miydiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kendilerine zulmedenlerin yerlerinde oturmuştunuz, onlara neler yaptığımız size belli olmuştu ve sizin için örnekler vermiştik! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlar tuzaklarını kurdular. Oysa onların tuzakları Allah katındadır. İsterse onların tuzakları dağları yerinden oynatacak olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Sakın Allah’ın peygamberlerine olan sözünden döneceğini sanma. Şüphesiz Allah yücedir, intikam alıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O günde ki yer başka bir yere gökler de (başka göklere) dönüştürülür ve tek ve mutlak üstünlük sahibi (kahhar) Allah’ın huzuruna çıkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O günde suçluların bukağılara vurulmuş halde (birbirlerine) yaklaştırılmış olduklarını görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. (Bu) Allah’ın her cana kazandığının karşılığını vermesi içindir. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bu insanlara, bununla uyarılmaları, O’nun tek ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin öğüt almaları için bir tebliğdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster