1. A. L. R. Bir kitaptır. Onu sana indirdik ki, halkı Rab’lerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarasın, O Güçlü ve Övgüye layık olanın yoluna… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yani ALLAH’ın. O ki göklerde ve yerde bulunanların hepsine sahiptir. Hak ettikleri çetin azaptan dolayı vay kâfirlerin haline. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar ki dünya hayatını ahirete yeğlerler, ALLAH’ın yolundan saptırırlar ve onu eğriltmek isterler. Bunlar, alabildiğine sapmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz her elçiyi ancak halkının diliyle göndeririz ki onlara bildirebilsin. ALLAH dileyeni/dilediğini saptırır, dileyeni/dilediğini de doğruya ulaştırır. O, Güçlüdür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Musa’yı, "Halkını karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara ALLAH’ın günlerini hatırlat" diye mucizelerimizle gönderdik. Sabreden ve şükreden herkes için elbette bunda dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hani, Musa halkına, "ALLAH’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size işkencenin en kötüsünü uygulayan, oğullarınızı kesip kadınlarınızı utandıran Firavunun adamlarından sizi O kurtardı. Bu, Efendinizden sizin için büyük bir test idi" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Efendin, "Şükrederseniz size daha bol veririm, ama nankörlük ederseniz azabım çetindir" diye bildirmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Musa: "Yeryüzünde bulunan herkesle birlikte nankörlük etseniz, bilesiniz ki ALLAH muhtaç değildir, övgüye layıktır" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sizden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud halkının ve onlardan sonra gelip de sadece ALLAH’ın bildiği kimselerin haberleri size ulaşmadı mı? Elçileri onlara apaçık delillerle gittiler, fakat onları küçümsediler ve "Biz getirdiğiniz şeyi inkâr ediyoruz ve bizi çağırdığınız mesaj hakkında kuşkumuz ve şüphemiz var" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Elçileri: "Gökleri ve yeri yarıp yaratan ALLAH’tan mı kuşkulanıyorsunuz? Günahlarınızı bağışlamak için sizi çağırıyor ve size belli bir süre tanıyor" dediler. Onlar da, "Siz, ancak bizim gibi insanlarsınız, atalarımızın hizmet etmekte olduğu şeyden bizi çevirmek istiyorsunuz. Bize açık bir yetki belgesi getiriniz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Elçileri ise kendilerine şöyle dediler: "Biz, elbette sizin gibi birer insanız. Ancak, ALLAH, kullarından dilediğini seçerek ona lütufta bulunur. ALLAH’ın izni olmadan size bir yetki belgesi getirmemiz olanaksızdır. Gerçeği onaylayanlar ALLAH’a güvenmeli." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Bize yollarımızı göstermişken neden ALLAH’a güvenmeyelim? Sizin bize yaptığınız eziyete karşı sabırla direneceğiz. Güvenenler ALLAH’a güvenmeli." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. İnkârcılar elçilerine, "Ya bizim dinimize geri dönersiniz ya da sizi yurdumuzdan kovarız!" dediler. Rab’leri onlara, "Zalimleri yok edeceğiz" diye vahyetti, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Onlardan sonra o yurda sizi yerleştireceğiz. Bu, otoriteme saygı duyan ve tehditlerimden korkanlar içindir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Zafer istediler, böylece her inatçı zorba perişan oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ardından da cehennem… Tadı bozuk sudan içirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onu yutmaya çalışır, ama boğazından geçiremez. Ölüm kendisine her yandan gelir, ama ölemeyecek. Ardından da çetin bir azap gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rab’lerini inkâr edenlerin yaptıkları işler, fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu kül gibidir. Kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. İşte gerçek kayıp budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. ALLAH’ın gökleri ve yeri belli bir amaç için yarattığını görmez misiniz? Dilerse sizi götürüp, yerinize yeni yaratıklar getirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bu, ALLAH için güç değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hepsi ALLAH’ın huzuruna durduklarında. Zayıflar, büyüklük taslamış olanlara: "Biz sizin izleyicileriniz idik. Bizi ALLAH’ın azabından bir parça kurtarabilir misiniz?" dediler. Onlar da: "ALLAH bize bir yol gösterseydi biz de size gösterirdik. Artık sızlansak da dayansak da bizim için birdir, kaçıp kurtulacak bir yerimiz yok." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Karar yayımlandıktan sonra sapkın onlara şöyle dedi: "ALLAH size gerçeği söz verdi, ben ise size söz verdim ve sözümden caydım. Benim sizin üzerinize herhangi bir gücüm yoktu; ben sizi çağırdım, siz de bana katıldınız. Bundan dolayı beni kınamayın, yalnızca kendinizi kınayın. Ne siz beni kurtarabilirsiniz ne de ben sizi kurtarabilirim. Beni ortak koşmanızı zaten önce de inkâr etmiştim. Zalimler için acı bir azap vardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Gerçeği onaylayan ve erdemli davrananlar, içinden ırmaklar akan bahçelere sokulmuşlardır. Rab’lerinin izniyle orada sürekli kalırlar. Oradaki dirlik temennileri, "Selam" dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Görmez misin ki ALLAH güzel bir sözü güzel bir ağaca benzetir: Kökü sabit, dalları ise göktedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Efendinin izniyle her mevsim meyvelerini verir. Öğüt almaları için ALLAH insanlara böyle örnekler verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Kötü bir söz de, yerden koparılmış köksüz kötü bir ağaç gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ALLAH gerçeği onaylayanları dünya hayatında da, ahirette de kanıtlanmış sözle destekler. ALLAH zalimleri ise saptırır ve ALLAH dilediğini yapar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. ALLAH’ın nimetini nankörlükle karşılayarak halklarını felaket yurduna mahkûm edenleri görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Cehennemde yanacaklardır. Ne kötü bir duraktır o! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ALLAH’ın yolundan saptırmak için O’na eşler koştular. De ki: "Biraz eğlenin, son yolculuğunuz ateşe olacaktır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Gerçeği onaylayan kullarıma söyle, alışverişin ve dostluğun olmadığı gün gelmeden önce namazı gözetsinler, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık yardım için versinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. ALLAH gökleri ve yeri yaratan, gökten bir su indirip sizin için çeşitli meyvelerden besinler çıkarandır. Koyduğu yasaya göre sizi denizde taşıması için gemileri emrinize verdi. Aynı şekilde ırmakları da emrinize verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Görevlerini aksatmayan güneşi ve ayı hizmetinize sundu, geceyi ve gündüzü de hizmetinize sundu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O’ndan ne dilediyseniz size verdi. ALLAH’ın nimetlerini sayarsanız bitiremezsiniz. İnsanoğlu gerçekten çok zalimdir, çok nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bir zamanlar İbrahim demişti ki: "Efendim, bu beldeyi güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara hizmet etmekten koru." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Efendim, onlar, insanlardan birçoğunu saptırdılar. Beni izleyenler bendendir. Bana karşı gelenlere gelince, elbette sen Bağışlayansın, Rahimsin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "Efendimiz, ben çocuklarımdan bazısını, Sınırlanmış Ev’inin yanındaki ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Efendimiz, onlar namazı gözetsinler diye… İnsanların gönüllerini onlara karşı sempatiyle doldur ve onları ürünlerle rızıklandır ki şükretsinler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. "Efendimiz, bizim gizlediğimizi ve açıkladığımızı bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey ALLAH’a gizli kalmaz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. "İhtiyarlık çağımda bana İsmail’i ve İshak’ı bahşeden ALLAH’a övgüler olsun. Efendim, dualarımı işitir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. "Efendim, beni namazı gözeten biri kıl, çocuklarımı da… Efendimiz dualarımı kabul et." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. "Efendimiz, hesabın görüleceği gün, beni, anamı, babamı ve gerçeği onaylayanları bağışla." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Zalimlerin yapmakta olduklarından ALLAH’ı habersiz sanma. Onları sadece, gözlerin dehşetten donup kalacağı güne kadar ertelemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Başları boyunları üstüne kaskatı dikilmiş, göz kapakları kıpırdamaksızın korkudan dolayı zihinleri bomboş bir halde koşuşurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Halkı, azabın kendilerine geleceği gün konusunda uyar. Zalimler, "Efendimiz bizi yakın bir süreye kadar ertele de senin çağrına katılalım ve elçilere uyalım" diyecekler. Oysa daha önce siz, sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Hatta, sizden önce kendilerine zulmetmiş olanların konutlarına yerleşmiştiniz ve onlara yaptıklarımız da size belli olmuştu. Üstelik, size örnekler de vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlar planlarını yaptılar, hâlbuki planları ALLAH’ın kontrolündeydi. Planları dağları yerinden oynatacak kadar olsa bile… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. ALLAH’ın, elçilerine verdiği sözden döneceğini sanmayın. ALLAH elbette Üstündür, Öç alandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yerin başka bir yer ile değiştirildiği ve göklerin de... Herkesin Tek ve En yüce olan ALLAH’ın huzuruna getirildiği gün… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O gün suçluları, zincirlere vurulmuş olarak görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Giysileri katrandandır ve yüzlerini ateş kaplar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Böylece ALLAH herkese yaptığının karşılığını verir. ALLAH hızlı hesap görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bu, insanlara bir bildiridir. Bu uyarıyı dinlesinler, O’nun yalnız tek Tanrı olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster