1. Elif, Lam, Ra. Bu kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman ve Rablerinin izni ile güçlü ve övgüye layık olanın dosdoğru yoluna iletmen için indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah, göklerde ve yerdekilerin tamamı kendisine ait olandır. Çok şiddetli azaptan dolayı inkârcıların vay haline. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ahiret hayatına karşılık dünya hayatını sevmek isteyenler ve Allah’ın yolunda eğrilikler arayarak, insanları O nun yolundan çevirip alıkoyanlar, çok uzak bir sapıklığa düşmüşlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz hiçbir elçiyi, kendi kavminin dilinden başka bir dille göndermedik ki, onlara Allah’ın ayetlerini açıklasın. Allah dileyeni sapıklık içinde bırakır, dileyeni de doğru yola iletir. Çünkü O çok güçlü ve her şeyin hükmünü verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Biz Musa’yı, kavmini karanlıklardan aydınlıklara çıkar ve onlara "Allah’ın günlerini hatırlat" diye ayetlerimizle birlikte gönderdik. Bu hatırlatmada, tüm sabredip şükredenler için alınacak ibretler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Musa kavmine "Allah’ın size yapmış olduğu iyilikleri hatırlayın. Bir zamanlar oğlan çocuklarınızı kesip öldürerek, kız çocuklarınızın yaşamasına müsaade etmek suretiyle, size azabın en kötüsüyle azap eden, firavun ailesinden kurtarmıştı. Bu azap sizin için Rabbinizden çok büyük imtihandı" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbiniz size "Eğer şükrederseniz, (verdiğim nimetlerimi) elbette artıracağım. Yok, eğer inkar ederseniz, muhakkak ki benim azabım çok şiddetlidir" diye bildirmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Musa "Eğer siz ve yeryüzündekilerin tamamı inkar etseniz, (şunu unutmayın ki) Allah, sizin kulluğunuza ihtiyacı olamayan ve övülmeye layık olandır" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sizden önce yaşamış Nuh, Ad, Semud kavimlerinin ve onlardan sonra gelenlerin haberleri size gelmedi mi? Onları yalnızca Allah biliyor. Elçileri onlara açıklayıcı delillerle geldiklerinde, ellerini ağızlarına götürerek "Sizinle beraber gönderilenleri kabul etmiyoruz ve bizi davet ettiğiniz şeyler hakkında da şüphe ve tereddüt içindeyiz" demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Elçilerde onlara "Göklerin ve yerin yaratıcısı Allah hakkında şüpheye mi düşüyorsunuz? Halbuki Allah sizin hatalarınızı bağışlamak ve belli bir zamana kadar da size vereceği cezaları ertelemek istiyor" demişler. Onlarda "Sizde bizim gibi bir insansınız. Siz bizi atalarımızın ibadet ettiklerinden vaz geçirmek istiyorsunuz. O zaman bize apaçık güçlü deliller getirin" demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Elçiler onlara "Şüphesiz biz de sizin gibi insanız. Ancak Allah kullarından dilediğine iyilikler (elçilik görevi) veriyor. Allah’ın izni olmadıkça, bizim sizi ikna edebilecek güçlü bir delil getirmemiz mümkün değildir. İnananlar yalnızca Allah’a güvenip dayansınlar. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Biz, ancak bizi en doğru yollarımıza ileten Allah’a güveniriz. Bize yaptığınız bunca baskı ve eziyet karşısında asla bu inançlarımızdan vazgeçmeyeceğiz (sabredeceğiz). Güvence ve dayanak arayanlar yalnızca Allah’a güvenip dayansınlar" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Doğruları inkâr edenler, içlerinden seçilen elçilere "Ya sizi topraklarımızdan çıkartıp atacağız veyahut da bizim inançlarımıza geri döneceksiniz" dediler. Bizde elçilerimize "Haksızlık yapan zalimleri mutlaka helak edeceğiz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Onlardan sonra sizi bu topraklara elbette yerleştireceğiz. Bu uyarım, benim otoritemden ve vaatlerimi mutlak yerine getirdiğimi bilip korkanlar içindir" diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Elçiler ve onlara inananlar Allah dan) Zafer istediler ve inkar etmekte ısrar edenlerin bütün çabaları boşa gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Bunların arkasından (onlar için) cehennem var. Onlara orada içilemez irinli sulardan içirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O suları yutkunacak ama, bir türlü boğazdan geçmeyecek. Ölüm ona her taraftan gelecek, fakat onun için ölmek yok ve bunların ardından müthiş bir azap gelecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rablerini inkâr edenlerin yaptıklarının misali, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle saçıp savurduğu küle benzer. Kazandıkları şeylerin hiçbirisinden (azaba dayanacak) güç elde edemeyecekler. Bu, gerçeklerden çok uzak bir sapıklık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Görmüyor musunuz? Gökleri ve yeri gerçekten yaratan Allah dır. Eğer Allah dilerse sizi yok eder, yeni yaratılışta başkalarını getirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah için bunu yapmak hiçte zor değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Hesap günü) Toplu olarak bir araya geldiklerinde, dünyada iken güçsüz bırakılmış olanlar büyüklenenlere "Biz dünyada iken size tabi olmuştuk. Şimdi siz bizi Allah’ın azabından bir miktar koruyabilecek misiniz?" dediler. Onlarda "Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, bizde sizi doğru yola iletirdik. Şu anda bağırıp çağırsak da, azaba katlanıp sesimizi çıkarmasak da fark etmez. Çünkü bizim buradan başka kaçacak yerimiz yok" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Emir verilip de yeniden diriliş olduğunda şeytan "(Dünya hayatında) Allah size doğru şeyleri vaat etmişti. Bunun yanı sıra bende size bir takım vaatlerde bulunarak sizleri çelişki içinde bıraktım (size vaat ettiğimin tersini yaptım). Benim vaat ettiklerim hususunda sizi zorlayacak gücüm yoktu. Ben size vaatte bulundum sizde benim çağrıma icabet ettiniz. Şimdi bu saatte beni suçlamayın, kendi kendinizi suçlayın. Şu anda ne ben sizi kurtarabilirim, nede siz beni kurtarabilirsiniz. Dünyada iken beni Allah’a ortak koşmanızı reddediyorum. Elbetteki haksızlık yapanlar için acıklı bir azap var" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İman edip doğru davranışlar içinde bulunanlar, Rablerinin izni ile, altlarından ırmakların aktığı bahçelere, ebedi kalmak üzere konulacak. Orada onlar için hep esenlik ve güvenlik olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Görmüyor musun? Allah, yararlı faydalı bir kelimeyi (sözü) misallerle nasıl anlatıyor. O söz tıpkı, kökleri sağlam bir şekilde toprağı kavramış ve dalları göklere uzanmış ağaç gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bu ağaçlar Rablerinin izni ile meyvelerini her zaman verirler. Allah insanlar için bu misalleri veriyor ki, belki düşünebilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Çirkin kötü sözün misali, kötü ağaç gibidir. Kökleri toprağın üzerine çıkmış dayanağı az olan ağaç böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Allah, dünya ve ahirette inananların kalplerini, sağlam ve doğru sözlerle güçlendiriyor. Allah haksızlık (zalimleri) yapanları sapıklıkları içinde bırakır ve Allah dilediğini yapar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Allah’ın nimetlerini, inkâr etmeleri karşılığında değiştirenleri ve kavimlerinin yok olması için çalışanları görmüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Ki o helak yurdu) Cehennemdir. Ona girerler. Pek de kötü bir yerleşme yeridir o! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İnsanları Allah’ın yolundan çevirmek için, kendilerinin icat ettikleri putları Allah’ın yerine koydular. Böylelerine deki "(Dilediğiniz gibi) Yaşayın. Sizin döneceğiniz yer ateştir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İman eden kullarıma deki "Alışverişin ve dostluğun olmadığı bir gün gelmezden önce, namazı kılsınlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gerek gizli, gerekse açıkça ihtiyaç sahiplerine versinler. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Gökleri ve yeri yaratan Allah dır. Allah gökten su indirmiş, bu su ile meyveleri sizin için çıkarmıştır. Emri ile denizlerde akıp giden gemileri sizin emrinize vermiş, yine ırmakları da bu şekilde sizin istifadenize sunmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Birbiriyle benzer amaca (takvim yapmak) yönelik güneşi ve ayı sizin emrinize verdi. Gece ve gündüzü de aynı şekilde sizin emrinize veren de O dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İstediğiniz her şeyi veren ve sayamayacağınız kadar pek çok nimetleri sizin için artıran da O dur. Buna rağmen insan Rabbinin nimetlerini hep inkâr ederek, kendisine haksızlık ediyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İbrahim Rabbine "Rabbim! Bu beldeyi güvenli kıl. Beni ve evlatlarımı putlara tapmaktan uzak tut. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Rabbim! Bu putlar, insanların pek çoğunu saptırıyor. Kim (bu putları reddederek) benim yoluma uyarsa, o bendendir. Kimde benim bu uygulamama isyan ederse (benden değildir). Elbetteki sen bağışlayıcı ve merhametli olansın. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "Rabbimiz! Zürriyetimden bir kısmını, senin harem beytinin yanındaki hiçbir ekimin yapılmadığı bu çorak vadiye yerleştirdim. Rabbimiz onlar (burada) namaz kılsınlar. İnsanlardan bir kısmının kalplerinin burayı arzulamalarını ve bu belde halkını çeşitli meyvelerden rızıklanmalarını sağla ki, sana şükretsinler. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. "Rabbimiz! İçimizde gizlediklerimizi de, açıkça yaptıklarımızı da şüphesiz sen bilirsin. Göklerde ve yerde hiçbir şey Allah dan gizli kalamaz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. "Yaşlılığımda İsmail’i ve İshak’ı bana bağışlayan Allah’a hamd olsun. Benim Rabbim duaları işitendir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. "Rabbimiz! Beni ve benim soyumu namaz kılanlardan eyle ve dualarımı kabul et. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. "Rabbimiz! Beni, ana babamı ve inananları hesap gününde bağışla" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar, Allah’ın zalimlerin yaptıklarından habersiz olduğunu zannetmesinler. Allah onların cezalarını, gözlerin dehşetle açıldığı güne kadar ertelemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Başları kalkık, gözleri kendi hallerini göremeyecek durumda ve kalpleri boş bir halde koşuşturup duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. İnsanları azabın kendilerine geleceği gün ile uyar. Zalimler "Rabbimiz yakın bir zamana kadar bizim (hesabımızı) ertele de, senin davetine icabet edip, elçilere tabi olalım" derler. Sizin için hesap gününde hiçbir sıkıntı olmayacağına dair, daha önceden de yemin edip durmuyor muydunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Siz kendi nefislerine zulmedenlerin bulundukları mekânlara yerleştiğinizde, zulmedenlere neler yapacağımızı sizlere açıklamış ve onların misallerini sizin için anlatmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Buna rağmen yinede tuzaklar hazırladılar. Kurdukları tuzaklar Allah tarafından bilindiği için, hazırladıkları tuzaklar dağları yok edecek kadar büyük de olsa, Allah onların tuzaklarına karşı tuzak hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Asla Allah’ın vaadinden döndüğünü ve elçilerine yardım etmeyeceğini zannetme. Allah güçlü ve intikam sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O gün (kıyamet günü) yer, başka bir yerle değiştirilecek ve gökler her şeye gücü yeten ve bir olan Allah için toplanacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O gün mücrimleri (günahkârları) birbirlerine yakın bağlanmış olarak görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onların giysileri simsiyah katran olup, yüzlerini her tarafından ateşler sarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Bu, Allah’ın her nefsi yaptıkları ile cezalandırması içindir. Şüphesiz Allah, hesabı çok çabuk olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bu anlatımlar, Allah’ın Kur’an ile insanlara açıklaması, onunla uyarısı, insanların O nun, yalnızca tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin düşünmesi içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster