1. De ki: O Allah, birdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Her şey ve herkes, ona muhtaçtır, onun zevali yoktur, birşeye muhtaç değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Doğurmaz ve doğmamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve ona, bir tek eşit ve benzer olamaz, yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster