1. Ey mü’min ve müslüman olduğunu söyleyen kimseler! Her zaman şu gerçeği söyleyin; Kendisine kulluğa çağrıldığınız Allah, ikincisi düşünülemeyen tektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O Allah hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayıp, O’na herkes ve herşey muhtaçtır. Kul köle olunmaya değer bir efendidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yine O Allah, kesinlikle baba olmamış ve hiçbir çocuğu da yoktur. O kendi kendine vardır. Ne önü vardır O’nun, ne de sonu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hiçbir şey O’na denk ve benzer olamaz. O hiçbir şeye benzetilemez Mealleri Kıyasla Sayfada Göster